En företagsam bussresa

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Totalt är det 15 politiker som deltar. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.

Gruppbild
Foto: Svenskt Näringsliv
Gänget kommun- och riksdagspolitiker som träffade företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar dem.
Ulf Rosen och Fredrik Åström
Foto: Björn Lindgren
Ulf Rosen, Katrineholms kommun och Fredrik Åström, Gripsholms Värdshus diskuterade bl.a hur det är att driva verksamheter inom besöksnäringen i fyra olika kommuner.
Lindholms Gård2
Foto: Björn Lindgren
Efter besöket på Gripsholms Värdshus var nästa stopp Lindholms Gård.
Pia och Lotta
Foto: Björn Lindgren
Pia Steensland och och Lotta Finstorp, båda riksdagsledamöter för KD, uppskattade besöket på Lindholms Gård.
Södergrens1
Foto: Björn Lindgren
På Södergrens Metallindustrier visade vd och delägare Fredrik Andreassen upp verksamheten.
Fredrik Åström o Camilla Winte

Fredrik Åström och Camilla Winter är verksamma i fyra kommuner och menar att det ibland finns skillnader mellan det kommunala myndighetsutövandet.

Foto: Björn Lindgren
Martina Schagerlund

Martina Schagerlund vill kunna utveckla gården för framtida generationer och lyfte fram vikten av äganderätten.

Foto: Björn Lindgre
Fredrik Andreassen

"Var försiktiga med för omfattande och krångliga regler, det tar kraft och ork från att driva verksamheten", uppmanade Fredrik Andreassen.

Foto: Björn Lindgren

Första stoppet är hos Fredrik Åström på Gripsholms Värdshus. Fredrik driver även Södertuna Slott, Pelles Lusthus och Dufweholms herrgård. Fyra verksamheter inom besöksnäringen i fyra olika kommuner.

Att vara verksam i fyra kommuner ger en inblick i skillnader mellan det kommunala myndighetsutövandet. Han pekade bland annat på att storleken på avgifter kan skilja mycket mellan kommunerna.

– Vi vill bara att saker ska fungera, vi struntar i kommun eller länsgränser, förklarade Fredrik Åström.

Ett exempel som han lyfter fram är när en nitisk handläggare i en kommun ville tvinga honom att halstra råbiffen.

Efter en halvtimmes busstransport med Tunatrafiks vd Lars Rosenblad bakom ratten steg vi av på Lindholms Gård.

På Lindholms Gård bedriver Martina och Olov Schagerlund jord- och skogsbruk, håller ett djurbestånd, hyr ut bostäder och lite annat.

Martina lyfter fram att äganderätten är oerhört viktig för dem då verksamheten baseras på den mark de äger. De vill kunna utveckla gården för framtida generationer utan allt för stora begränsningar.

– Vi producerar kött och djuren äter av det som odlas på gården. De avlas och föds på gården. Trots detta cirkulära tänkande klassa vi som miljöfarlig verksamhet, vad är det för signal som skickas då, frågar sig Martina Schagerlund.

Medans resenärerna äter en wrap till lunch berättar Lars Rosenblad om bussnäringen. Ett regelområde som krånglar till det är kör- och vilotider och färdskrivare.

En buss som ska köra genom Stockholm kan mycket väl hamna i en kö som medför en eller två timmars försening. Många gånger utan en riktig möjlighet att stanna bussen. Om detta är i slutet av en körperiod kan reglerna om kör- och vilotider brytas.

– Här är reglerna väldigt omständliga och kräver att alla överträdelser dokumenteras enligt ett visst förfarande. Konsekvenserna om detta görs felaktigt är allt för långtgående för både föraren och företaget, menar Lars Rosenblad.

Sista stoppet för dagen är på Södergrens Metallindustrier där vd och delägare Fredrik Andreassen visar upp verksamheten. Sedan några år tillbaka investeras massivt i en helt ny fastighet och ny produktionsutrustning.

Investeringarna uppgår till närmare 20 procent av omsättningen per år under ett antal år. Konkurrensen är hård och en modern maskinpark är en stark konkurrensfördel.

– Var försiktiga med för omfattande och krångliga regler, det tar kraft och ork från att driva verksamheten, säger Fredrik Andreassen.

Sen eftermiddag släpps politikerna av utanför Gripsholms Värdshus igen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.
NYHET Publicerad:

Nu ska bättre lagstiftning på plats

LAS Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om förändringar av arbetsrätten, en utredning som kom till efter att Centerpartiet hårdnackat ställde krav på att arbetsrätten måste förändras under regeringsförhandlingarna. "Turordningsreglerna får inte hindra tillväxten i företagen, vilket sker idag. Företagen måste våga anställa i alla lägen, inte avstå i rädsla för att det blir fel person." konstaterar Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

147 000 kronor

KOMMENTAR Företagen i Södermanland exporterar varor till ett värde av 43 miljarder kronor. Det är en hiskeligt hög siffra och motsvarar 147 000 kronor per södermanlänning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Flens kommun vill stärka sin roll som serviceorganisation

FÖRETAGSKLIMAT "Bra bemötande och service till företagare är något som hela den kommunala organisationen i Flen måste bli bättre på. Vi vill stärka kommunens roll som serviceorganisation och implementera ett starkare kundperspektiv bland våra medarbetare", säger Håkan Bergsten, kommunchef i Flen, som nyligen deltog på Svenskt Näringslivs inspirationsdag, där över hundra kommunala politiker och tjänstemän samlats för att inspireras och lära av varandra.
NYHET Publicerad:

Fler elever ska få chansen att testa sina förmågor

DEBATT "Ung Företagsamhet är en viktig pusselbit för att stärka företagandet och företagsamheten i Sörmland. Över tid bidrar vi till att lyfta företagsamheten bland länets alla unga vuxna. Vi stärker också ungdomarnas färdigheter så att de bättre kan möte de krav och önskemål som framtida arbetsgivare ställer." Det skriver Elin Karlsson, tf Regionchef Ung Företagsamhet Södermanland och  Björn Lindgren, ordförande Ung Företagsamhet Södermanland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Oppositionsrådet i Nyköping vill ändra synen på näringslivet

FÖRETAGSKLIMAT "Kommunens alla företrädare måste se på företag och näringsliv på ett mycket mer positivt sätt. Med ett starkt näringsliv får vi alla oerhörda mervärden", säger Anna af Sillén (M), oppositionsråd i Nyköping.