Vägskylt Flens kommun
Foto: Sören Karlsson

Flen har avancerat 30 placeringar sedan förra året.

Flen klättrar i rankingen för femte året i rad

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För femte året i rad klättar Flen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och ligger nu äntligen på rätt sida om den psykologiskt viktiga 200-gränsen. Flen har den här gången nått plats 193. Det är 30 placeringar bättre än förra året.

Anders Berglöv

Anders Berglöv lovar företagen att han ska prioritera näringslivsfrågorna.

Foto: Sören Karlsson
Håkan Bergsten

-Det är viktigt att dra nytta av andra kommuners erfarenheter, säger Håkan Bergsten

Foto: Sören Karlsson

Kommunens tillämpning av lagar och regler är ett område där företagen i Flen ser en mycket tydlig förbättring. Kommunpolitikernas och skolans attityd till företagande är andra exempel på parametrar som utvecklats i rätt riktning.

En som naturligtvis är glad för Flens fortsatta framgångar i Svenskt Näringslivs ranking är Anders Berglöv. Han är kommunstyrelsen ordförande (S) sedan i mars i år och har en lång meritlista bland annat som riksdagsledamot, oppositionsråd i Flen och kommunalråd en gång tidigare.

– Att Flen klättrar i rankingen ser jag som ett uttryck för ett lyckat näringslivsarbete i kommunen. Vi har hela tiden trott på det vi gör och satsat långsiktigt, betonar Anders Berglöv.

Flen har alltså sakta men säkert stärkt sin position på rankinglistan. Det har aldrig handlat om några gigantiska lyft från det ena året till det andra, men det är lätt att konstatera att färdriktningen varit den rätta.

En frisk resa

– Jag vill beskriva det som en frisk resa och vi ska fortsätta på det sättet, säger Anders Berglöv.

Han pekar på införandet av En väg in, kommunledningens täta företagsbesök, den nya näringslivsstretagin och det alldeles färska näringslivsrådet som tunga komponenter i förbättringsarbetet.

Anders Berglöv påminner om den strukturomvandling som Flen gått igenom sedan början av 1990-talet med flera tusen förlorade jobb inom industrin.

– Industrin är fortfarande betydelsefull i kommunen, men är idag inte lika tongivande för sysselsättningen. Vi har fått många nya småföretag, turismen har blivit viktigare och Flen har ökad både in- och utpendlingen. Näringslivet är mycket mer mångfacetterat idag är för 25 år sedan.

Ökad optimism

Anders Berglöv tycker att optimismen på senare år ökat markant i Flen.

– Den tid är förbi när vi rev hyreshus. Nu börjar Flen istället få bostadsbrist. Huspriserna ökar. Den utmaning vi har framför oss är att klara kompetensförsörjningen. Behoven måste analyseras mycket bättre. Kommunen och näringslivet behöver ha en kontinuerlig samverkan, poängterar Anders Berglöv.

Han knyter stora förhoppningar till yrkesutbildningar, både för att minska Flens arbetslöshet och för att tillgodose företagens behov av duktiga medarbetare.

Anders Berglövs uppmaning till ungdomar är att ”börja någonstans” för att få in en fot på arbetsmarknaden.

– Mellan studenten och universitetsstudierna jobbade jag som metallarbetare på Elmo här i Flen. Det var en nyttig och lärorik tid, säger han.

Prioritera näringslivsfrågor

Ett löfte som Anders Berglöv vill ge företagen i kommunen är att han ska prioritera näringslivsfrågorna.

– Jag kommer verkligen att lägga manken till. Näringslivsstrategin ska förverkligas och näringslivsrådet får en nyckelroll.

För att få en ännu bättre förståelse för företagen fortsätter företagsbesöken.

– Jag är inbokad var fjortonde dag mer än ett år framåt. Besöken ger mig nya perspektiv och andra utsiktspunkter. Dialogen mellan kommunen och företagen är helt avgörande, säger Anders Berglöv.

– För mig är det en självklarhet att jobba utåtriktat och ha vardagliga kontakter med företagen i kommunen. Att jag ska göra det framgår redan av min uppdragsbeskrivning när jag började här, säger Håkan Bergsten.

Han är kommunchef i Flen sedan årsskiftet och har tidigare bland annat varit förvaltningschef i Enköping, haft olika chefsuppdrag i Västerås och arbetat inom Försvarsmakten.

Håkan Bergsten tycker att det finns en framtidstro i Flen, ett driv och en vilja till ytterligare förbättringar.

Titta på andra kommuner

– Rankingen visar ju att vi år efter år tar steg framåt, men vi behöver bli ännu snabbare när det gäller att stötta företagen. Service, bemötande och tillgänglighet är några områden som jag kommer att ha fokus på framöver. Det är viktigt att titta på andra kommuner och dra nytta av deras erfarenheter, menar han.

Håkan Bergsten efterlyser ett helhetsperspektiv där man inte enbart koncentrerar sig på de strikta näringslivsfrågorna.

– Alla delar måste hänga ihop så att vi kan bo, leva och verka i Flen. Har inte kommunen bra skolor, för att ta ett exempel, blir det förstås problem som i allra högsta grad drabbar företagen.

Som en styrka för Flen nämner Håkan Bergsten kommunens läge.

– Flen finns i en av Sveriges mest dynamiska regioner. Vi har nära till mycket, men är inte tillräckligt bra på att utnyttja det. Det krävs mer samarbete med andra kommuner i Mälardalen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svala konjunkturförväntningar

PRESSMEDDELANDE Företagen i Södermanland signalerar att konjunkturtoppen är passerad men att det närmaste halvåret ser stabilt ut, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet.
NYHET Publicerad:

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

EKONOMI Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.
NYHET Publicerad:

En hamn i förändring

FÖRETAGSKLIMAT Oxelösunds Hamn står inför stora förändringar. Hamnen lever till stor del i symbios med SSAB som ska ställa om sin produktion. Hamnens stora hantering av kol ska ersättas av hantering av LNG (gas) och stora mängder skrot. "Vi jobbar för fullt med alla olika myndighetsprövningar som krävs", säger Douglas Heilborn som är hamnens VD.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.
NYHET Publicerad:

Nu ska bättre lagstiftning på plats

LAS Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om förändringar av arbetsrätten, en utredning som kom till efter att Centerpartiet hårdnackat ställde krav på att arbetsrätten måste förändras under regeringsförhandlingarna. "Turordningsreglerna får inte hindra tillväxten i företagen, vilket sker idag. Företagen måste våga anställa i alla lägen, inte avstå i rädsla för att det blir fel person." konstaterar Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.