Vägskylt Flens kommun
Foto: Sören Karlsson

Flen har avancerat 30 placeringar sedan förra året.

Flen klättrar i rankingen för femte året i rad

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För femte året i rad klättar Flen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och ligger nu äntligen på rätt sida om den psykologiskt viktiga 200-gränsen. Flen har den här gången nått plats 193. Det är 30 placeringar bättre än förra året.

Anders Berglöv

Anders Berglöv lovar företagen att han ska prioritera näringslivsfrågorna.

Foto: Sören Karlsson
Håkan Bergsten

-Det är viktigt att dra nytta av andra kommuners erfarenheter, säger Håkan Bergsten

Foto: Sören Karlsson

Kommunens tillämpning av lagar och regler är ett område där företagen i Flen ser en mycket tydlig förbättring. Kommunpolitikernas och skolans attityd till företagande är andra exempel på parametrar som utvecklats i rätt riktning.

En som naturligtvis är glad för Flens fortsatta framgångar i Svenskt Näringslivs ranking är Anders Berglöv. Han är kommunstyrelsen ordförande (S) sedan i mars i år och har en lång meritlista bland annat som riksdagsledamot, oppositionsråd i Flen och kommunalråd en gång tidigare.

– Att Flen klättrar i rankingen ser jag som ett uttryck för ett lyckat näringslivsarbete i kommunen. Vi har hela tiden trott på det vi gör och satsat långsiktigt, betonar Anders Berglöv.

Flen har alltså sakta men säkert stärkt sin position på rankinglistan. Det har aldrig handlat om några gigantiska lyft från det ena året till det andra, men det är lätt att konstatera att färdriktningen varit den rätta.

En frisk resa

– Jag vill beskriva det som en frisk resa och vi ska fortsätta på det sättet, säger Anders Berglöv.

Han pekar på införandet av En väg in, kommunledningens täta företagsbesök, den nya näringslivsstretagin och det alldeles färska näringslivsrådet som tunga komponenter i förbättringsarbetet.

Anders Berglöv påminner om den strukturomvandling som Flen gått igenom sedan början av 1990-talet med flera tusen förlorade jobb inom industrin.

– Industrin är fortfarande betydelsefull i kommunen, men är idag inte lika tongivande för sysselsättningen. Vi har fått många nya småföretag, turismen har blivit viktigare och Flen har ökad både in- och utpendlingen. Näringslivet är mycket mer mångfacetterat idag är för 25 år sedan.

Ökad optimism

Anders Berglöv tycker att optimismen på senare år ökat markant i Flen.

– Den tid är förbi när vi rev hyreshus. Nu börjar Flen istället få bostadsbrist. Huspriserna ökar. Den utmaning vi har framför oss är att klara kompetensförsörjningen. Behoven måste analyseras mycket bättre. Kommunen och näringslivet behöver ha en kontinuerlig samverkan, poängterar Anders Berglöv.

Han knyter stora förhoppningar till yrkesutbildningar, både för att minska Flens arbetslöshet och för att tillgodose företagens behov av duktiga medarbetare.

Anders Berglövs uppmaning till ungdomar är att ”börja någonstans” för att få in en fot på arbetsmarknaden.

– Mellan studenten och universitetsstudierna jobbade jag som metallarbetare på Elmo här i Flen. Det var en nyttig och lärorik tid, säger han.

Prioritera näringslivsfrågor

Ett löfte som Anders Berglöv vill ge företagen i kommunen är att han ska prioritera näringslivsfrågorna.

– Jag kommer verkligen att lägga manken till. Näringslivsstrategin ska förverkligas och näringslivsrådet får en nyckelroll.

För att få en ännu bättre förståelse för företagen fortsätter företagsbesöken.

– Jag är inbokad var fjortonde dag mer än ett år framåt. Besöken ger mig nya perspektiv och andra utsiktspunkter. Dialogen mellan kommunen och företagen är helt avgörande, säger Anders Berglöv.

– För mig är det en självklarhet att jobba utåtriktat och ha vardagliga kontakter med företagen i kommunen. Att jag ska göra det framgår redan av min uppdragsbeskrivning när jag började här, säger Håkan Bergsten.

Han är kommunchef i Flen sedan årsskiftet och har tidigare bland annat varit förvaltningschef i Enköping, haft olika chefsuppdrag i Västerås och arbetat inom Försvarsmakten.

Håkan Bergsten tycker att det finns en framtidstro i Flen, ett driv och en vilja till ytterligare förbättringar.

Titta på andra kommuner

– Rankingen visar ju att vi år efter år tar steg framåt, men vi behöver bli ännu snabbare när det gäller att stötta företagen. Service, bemötande och tillgänglighet är några områden som jag kommer att ha fokus på framöver. Det är viktigt att titta på andra kommuner och dra nytta av deras erfarenheter, menar han.

Håkan Bergsten efterlyser ett helhetsperspektiv där man inte enbart koncentrerar sig på de strikta näringslivsfrågorna.

– Alla delar måste hänga ihop så att vi kan bo, leva och verka i Flen. Har inte kommunen bra skolor, för att ta ett exempel, blir det förstås problem som i allra högsta grad drabbar företagen.

Som en styrka för Flen nämner Håkan Bergsten kommunens läge.

– Flen finns i en av Sveriges mest dynamiska regioner. Vi har nära till mycket, men är inte tillräckligt bra på att utnyttja det. Det krävs mer samarbete med andra kommuner i Mälardalen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny regering – dags för politik

KOMMENTAR Efter ett antal månader har så en statsminister röstats igenom i riksdagen och en regering utsetts. Nu är det dags för denna regering att kavla upp ärmarna och få upp farten i den politiska verkstaden.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Kapacitetsbrist i elnätet hotar företagens investeringar

ELFÖRSÖRJNING En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att många företag inte kan investera om de inte får ökad tillgång till el. 19 procent av företagen planerar investeringar som förutsätter en ökad tillgång till elkraft. Om inte detta kan garanteras riskerar det att påverka företagens investeringsplaner. De kan i sin tur medföra lägre produktion, försämrat konkurrenskraft och att företagen väljer att investera någon annanstans i stället.
NYHET Publicerad:

Ny boss på Trosa Stadshotell & Spa

ENTREPRENÖRSKAP Stadshotellet i Trosa har fått en ny boss. Sedan ett halvår är det Andreas Turesson som tagit över efter Anders och Agneta Scharp. "Stadshotellet i Trosa kommer att vara sig likt men säkert också utvecklas en del", berättar Andreas.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Toppen nådd, tillväxten saktar in

Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

Vad betyder valet för företagen?

KOMMENTAR Nu har det gått två månader sedan vi gick till valurnorna och ännu har vi inte en regering på plats. Det visar på svårigheterna att över huvud taget bilda en regering.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Sörmlands änglar lyfter lokala entreprenörer

INVESTERARE Sörmlandsfonden, ett initiativ som drivs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland, vill bidra till bättre möjligheter för lokala entreprenörer och investerar riskkapital i deras företag. ”Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län”, säger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Världsklass i Högsjö

ENTREPRENÖRSKAP År 1862 startades ett färgeri i Högsjö i Vingåkers kommun nästan på gränsen till Örebro län. Idag, 156 år senare, heter företaget Voith Paper Fabrics och är ett världsledande företag på pressfilt till pappersindustrin.  "Inom Voith-koncernen är anläggningen i Högsjö ett kompetenscenter. Vi får dela med oss av vår kunskap till andra anläggningar", säger VD Tony Einarsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Vingåker är årets klättrare i Södermanland

FÖRETAGSKLIMAT Vingåker är den kommun i Södermanland som förbättrar sin placering allra mest i årets ranking av företagsklimatet. Upp 48 platser till plats 141 vilket innebär att Vingåker springer förbi Eskilstuna, Oxelösund och Nyköping.
NYHET Publicerad:

Flen klättrar i rankingen för femte året i rad

FÖRETAGSKLIMAT För femte året i rad klättar Flen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och ligger nu äntligen på rätt sida om den psykologiskt viktiga 200-gränsen. Flen har den här gången nått plats 193. Det är 30 placeringar bättre än förra året. "Att Flen klättrar i rankingen ser jag som ett uttryck för ett lyckat näringslivsarbete i kommunen. Vi har hela tiden trott på det vi gör och satsat långsiktigt", säger kommunstyrelsen ordförande Anders Berglöv.
NYHET Publicerad:

Dialog med näringslivet lyfter Flens företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Flens kommun förbättrar sin placeringar i rankingen av företagsklimatet för femte året i rad. I år hamnar Flen på plats 193 vilket är 82 placeringar bättre än för fem år sedan. "Dialog är ett nyckelord om jag ska förklara varför företagsklimatet i Flen undan för undan förbättrats. Samarbetet mellan kommunen och näringslivet har varit och är helt avgörande", säger näringslivschef Mikael Larsson.
NYHET Publicerad:

Trosa firar 10 år på Topp 10-listan

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet visar åter att Trosa har Södermanlands bästa företagsklimat. Jämfört med alla 290 kommuner rankas Trosa på plats 6 vilket är tre placeringar bättre än i fjol.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst igen, Flen klättrar för sjätte året

FÖRETAGSKLIMAT Trosa har Södermanlands bästa företagsklimat, något som numera är en tradition. I år är Trosa på plats 6 i den nationella rankingen och för tionde året på topp 10.
NYHET Publicerad:

EM i Entreprenörskap - ett framtidsyrke

HALLÅ DÄR Sarah Larsson och Joel Gustafsson, representanter för Sveriges yrkeslandslag i Entreprenörskap under EuroSkills i Ungern 26-28 september. Vilka är ni och vad gör ni idag?
NYHET Publicerad:

Din röst kan hjälpa företagare att stå starkare

DEBATTKRÖNIKA "Nu är det snart val. Jag är glad över att leva i ett land där vi genom fria val har möjlighet att peka ut den riktning var och en av oss anser vara den bästa." Det skriver Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv, i sin krönika och vill gärna få dig att fundera kring vilken politik för entreprenörer, företagare och företag som de olika politiska ­partierna avser att driva.