Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson.

Mikael Larsson

Det gemensamma ansvaret står i centrum för arbetet med det lokala företagsklimatet, menar Mikael Larsson.

Foto: Sören Karlsson
Anders Berglöv

Anders Berglöv är ute på företagsbesök var fjortonde dag och är redan inbokad i stort sett resten av 2019. 

Foto: Sören Karlsson

Han är den tidigare rektorn på Prins Wilhelmsgymnasiet som sadlade om och för sju år sedan blev Flens näringslivschef och därmed spindeln i nätet för att lyfta företagsklimatet i kommunen.

Utgångsläget var inget att hurra över. 2013 stannade Flen på plats 275 i rankingen från Svenskt Näringsliv. Bara 15 kommuner i landet fick sämre placeringar. Men sedan dess har Flen alltså ”tussat på”. Efter en obruten trend uppåt nådde man 2018 plats 193.

De nu offentliggjorda enkätsvaren väger tungt i nästa ranking. Det visar sig att Flen förbättrar sina betyg på ett antal viktiga områden. Företagen tycker att kommunens service liksom dialogen mellan kommunen och näringslivet blivit bättre. Tjänstemännens attityder får också höjt betyg. Det gör sannolikheten stor för att Flen i rankingen i höst fortsätter sin vandring uppåt.

Mikael Larsson nämner En-väg-in och den nya näringslivsstrategin som komponenter som kommer att lägga grunden för ett allt bättre företagsklimat. Näringslivsstrategin processades fram under ett års tid, allt i nära och förtroendefullt samarbete mellan kommunen och företagen.

Det gemensamma ansvaret

– Tidigare spelade kommunen en klar huvudroll i arbetet. Idag är rollfördelningen en annan. Det gemensamma ansvaret står i centrum. Därför kommer de positiva effekterna att bli större, understryker Mikael Larsson.

Näringslivsrådet etablerades för ganska exakt ett år sedan. Arbetet är reglerat i en kommunal förordning. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Ledamöterna utgörs av tre politiker, två tjänstemän och sju näringslivsrepresentanter. Näringslivets företrädare täcker in olika branscher och olika storlek på företag.

– Rådets sammansättning gör att vi får konstruktiva diskussioner och ett mycket bra samarbetsklimat, poängterar Mikael Larsson.

Färskt exempel

Han ger ett färskt exempel på hur ett akut problem ute på ett företag snabbt kan få en lösning.

– En kväll hörde en företagare av sig till mig och behövde omgående ett besked av en handläggare i kommunen. Trots att det var utanför kontorstid kontaktade jag handläggaren direkt och ett par timmar senare hade företagaren fått sitt svar, och dessutom det önskade svaret, säger Mikael Larsson.

Hans personliga mål är att Flen ska placera sig på den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking, det vill säga på plats 145 eller bättre.

– Vi ska ha realistiska mål. Att sikta mot att finnas med bland de 50 bästa kommunerna är inte realistiskt, men att inrikta sig mot den bättre halvan ligger absolut inom möjligheternas ram, betonar Mikael Larsson.

En rad insatser

– Vi har gjort en rad insatser för att förbättra företagsklimatet i Flen. Jag tänker på sådant som införandet av En-väg-in, på alla de företagsbesök som kommunledningen gör och på den näringslivsstrategi som tagits fram i nära samverkan mellan kommunen och näringslivet. Nu har vi dessutom ett väl fungerande näringslivsråd, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv (S), som en stund senare ska skynda vidare till ett möte med just näringslivsrådet.

När det gäller företagsbesöken är Anders Berglöv redan inbokad i stort sett resten av 2019. 

– Jag är ute på företag var fjortonde dag. Mötena betyder mycket för båda parter. Det blir en möjlighet att framföra synpunkter och ta upp aktuella frågor. Vi skapar en personlig relation, menar han.

En glädjande näringslivsnyhet är att två tunga etableringar är på gång. Lågprisbyggmarknaden jem & fix och möbel- och fritidsföretaget JYSK har bestämt sig för att satsa på Flen.

I rätt riktning

Anders Berglövs bedömning är att utvecklingen går i rätt riktning.

– Men arbetet blir förstås aldrig färdigt. Ett område med stora utmaningar är utbildning i vid bemärkelse. Kontakterna mellan skolan och näringslivet behöver förbättras ytterligare. Till bilden hör att arbetslösheten här i Flen är ungefär dubbelt så hög som genomsnittet för Sverige. Yrkesutbildningar kan bidra till att minska arbetslösheten och samtidigt underlätta företagens kompetensförsörjning.

Ett bekymmer som Anders Berglöv pekar på är befolkningsminskningen, låt vara att den nu verkar ha bromsats upp. Han efterlyser en anpassning av kostymen för att ha beredskap den dag invånarna blir fler.

– Tiden när vi rev hyreshus är förbi. Idag krävs istället fler bostäder för att underlätta inflyttningen till kommunen, fastslår Anders Berglöv.

Han konstaterar är det i Flen med ungefär 16 800 invånare finns 2 700 fritidshus. Ägarna bor ofta i Stockholm.

– Vi kanske kan locka en del av dem att flytta hit permanent, menar Anders Berglöv, som också tror att Flen kan bli bättre på att utnyttja fördelarna som pendlingskommun.

– Förutsättningarna att pendla till jobb i exempelvis Stockholm, Västerås och Norrköping är riktigt goda. Boendemiljöerna i vår kommun kan bli ett allt viktigare argument. Här kan du bo bra och relativt billigt. Moderna arbetsformer ger nya villkor. Du kan jobba på tåget eller kanske arbeta hemifrån någon eller några dagar i veckan. Allt talar för Flen, säger Anders Berglöv.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.
NYHET Publicerad:

Nu ska bättre lagstiftning på plats

LAS Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om förändringar av arbetsrätten, en utredning som kom till efter att Centerpartiet hårdnackat ställde krav på att arbetsrätten måste förändras under regeringsförhandlingarna. "Turordningsreglerna får inte hindra tillväxten i företagen, vilket sker idag. Företagen måste våga anställa i alla lägen, inte avstå i rädsla för att det blir fel person." konstaterar Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

147 000 kronor

KOMMENTAR Företagen i Södermanland exporterar varor till ett värde av 43 miljarder kronor. Det är en hiskeligt hög siffra och motsvarar 147 000 kronor per södermanlänning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.