Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson.

Mikael Larsson

Det gemensamma ansvaret står i centrum för arbetet med det lokala företagsklimatet, menar Mikael Larsson.

Foto: Sören Karlsson
Anders Berglöv

Anders Berglöv är ute på företagsbesök var fjortonde dag och är redan inbokad i stort sett resten av 2019. 

Foto: Sören Karlsson

Han är den tidigare rektorn på Prins Wilhelmsgymnasiet som sadlade om och för sju år sedan blev Flens näringslivschef och därmed spindeln i nätet för att lyfta företagsklimatet i kommunen.

Utgångsläget var inget att hurra över. 2013 stannade Flen på plats 275 i rankingen från Svenskt Näringsliv. Bara 15 kommuner i landet fick sämre placeringar. Men sedan dess har Flen alltså ”tussat på”. Efter en obruten trend uppåt nådde man 2018 plats 193.

De nu offentliggjorda enkätsvaren väger tungt i nästa ranking. Det visar sig att Flen förbättrar sina betyg på ett antal viktiga områden. Företagen tycker att kommunens service liksom dialogen mellan kommunen och näringslivet blivit bättre. Tjänstemännens attityder får också höjt betyg. Det gör sannolikheten stor för att Flen i rankingen i höst fortsätter sin vandring uppåt.

Mikael Larsson nämner En-väg-in och den nya näringslivsstrategin som komponenter som kommer att lägga grunden för ett allt bättre företagsklimat. Näringslivsstrategin processades fram under ett års tid, allt i nära och förtroendefullt samarbete mellan kommunen och företagen.

Det gemensamma ansvaret

– Tidigare spelade kommunen en klar huvudroll i arbetet. Idag är rollfördelningen en annan. Det gemensamma ansvaret står i centrum. Därför kommer de positiva effekterna att bli större, understryker Mikael Larsson.

Näringslivsrådet etablerades för ganska exakt ett år sedan. Arbetet är reglerat i en kommunal förordning. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Ledamöterna utgörs av tre politiker, två tjänstemän och sju näringslivsrepresentanter. Näringslivets företrädare täcker in olika branscher och olika storlek på företag.

– Rådets sammansättning gör att vi får konstruktiva diskussioner och ett mycket bra samarbetsklimat, poängterar Mikael Larsson.

Färskt exempel

Han ger ett färskt exempel på hur ett akut problem ute på ett företag snabbt kan få en lösning.

– En kväll hörde en företagare av sig till mig och behövde omgående ett besked av en handläggare i kommunen. Trots att det var utanför kontorstid kontaktade jag handläggaren direkt och ett par timmar senare hade företagaren fått sitt svar, och dessutom det önskade svaret, säger Mikael Larsson.

Hans personliga mål är att Flen ska placera sig på den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking, det vill säga på plats 145 eller bättre.

– Vi ska ha realistiska mål. Att sikta mot att finnas med bland de 50 bästa kommunerna är inte realistiskt, men att inrikta sig mot den bättre halvan ligger absolut inom möjligheternas ram, betonar Mikael Larsson.

En rad insatser

– Vi har gjort en rad insatser för att förbättra företagsklimatet i Flen. Jag tänker på sådant som införandet av En-väg-in, på alla de företagsbesök som kommunledningen gör och på den näringslivsstrategi som tagits fram i nära samverkan mellan kommunen och näringslivet. Nu har vi dessutom ett väl fungerande näringslivsråd, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv (S), som en stund senare ska skynda vidare till ett möte med just näringslivsrådet.

När det gäller företagsbesöken är Anders Berglöv redan inbokad i stort sett resten av 2019. 

– Jag är ute på företag var fjortonde dag. Mötena betyder mycket för båda parter. Det blir en möjlighet att framföra synpunkter och ta upp aktuella frågor. Vi skapar en personlig relation, menar han.

En glädjande näringslivsnyhet är att två tunga etableringar är på gång. Lågprisbyggmarknaden jem & fix och möbel- och fritidsföretaget JYSK har bestämt sig för att satsa på Flen.

I rätt riktning

Anders Berglövs bedömning är att utvecklingen går i rätt riktning.

– Men arbetet blir förstås aldrig färdigt. Ett område med stora utmaningar är utbildning i vid bemärkelse. Kontakterna mellan skolan och näringslivet behöver förbättras ytterligare. Till bilden hör att arbetslösheten här i Flen är ungefär dubbelt så hög som genomsnittet för Sverige. Yrkesutbildningar kan bidra till att minska arbetslösheten och samtidigt underlätta företagens kompetensförsörjning.

Ett bekymmer som Anders Berglöv pekar på är befolkningsminskningen, låt vara att den nu verkar ha bromsats upp. Han efterlyser en anpassning av kostymen för att ha beredskap den dag invånarna blir fler.

– Tiden när vi rev hyreshus är förbi. Idag krävs istället fler bostäder för att underlätta inflyttningen till kommunen, fastslår Anders Berglöv.

Han konstaterar är det i Flen med ungefär 16 800 invånare finns 2 700 fritidshus. Ägarna bor ofta i Stockholm.

– Vi kanske kan locka en del av dem att flytta hit permanent, menar Anders Berglöv, som också tror att Flen kan bli bättre på att utnyttja fördelarna som pendlingskommun.

– Förutsättningarna att pendla till jobb i exempelvis Stockholm, Västerås och Norrköping är riktigt goda. Boendemiljöerna i vår kommun kan bli ett allt viktigare argument. Här kan du bo bra och relativt billigt. Moderna arbetsformer ger nya villkor. Du kan jobba på tåget eller kanske arbeta hemifrån någon eller några dagar i veckan. Allt talar för Flen, säger Anders Berglöv.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Unga beslutsfattare i fokus

NÄRINGSLIVSAKADEMIN Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län. Syftet har varit att öka samsynen kring vad som krävs för att företag ska kunna växa och anställa fler och som i sin tur kan leda till en bättre långsiktighet i politiken.
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Sofia tar över i Södermanland

NY PÅ JOBBET Sedan årsskiftet har Svenskt Näringsliv i Södermanland en ny regionchef. Sofia Sjöström axlar rollen efter Björn Lindgren som efter 5 år nu tar sig an nya uppgifter inom organisationen. Sofia har lång erfarenhet av Svenskt Näringslivs regionverksamhet och har närmast arbetat som regionchef i Östergötland "Det känns väldigt roligt att, efter att ha haft flera spännande roller inom Svenskt Näringsliv, anta en ny utmaning som regionchef i Södermanland, och jag tar med mig de erfarenheter jag har samlat på mig genom åren", säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Baylan tar tag i regelkrånglet

REGELKRÅGEL Under hösten har näringsminister Ibrahim Baylan genomför en Förenklingsresa. På fem orter har företagare bjudits in för att samtala med näringsministern om hur olika lagar och regler påverkar dem. Syftet har varit att skapa ett underlag för att strukturerat arbete för att minska regelkrånglet. Det första stoppet var i Eskilstuna den 23 september.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Svagare konjunktur och stor osäkerhet

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det är huvudslutsatsen i en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En betydligt svagare omvärldskonjunktur gör att tillväxten i svensk utrikeshandel faller. Något som drabbar Södermanland med stor export och en omfattande industri.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Därför ska företag ta emot praoelever

PRAO Prao är återigen obligatoriskt i högstadiet. En utmaning för skolor och företag men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv. "Prao är jätteviktigt. Det är vår skyldighet att ta emot och en chans att prova framtida arbetskraft", säger företagaren Marie Svensson.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.