Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson.

Mikael Larsson

Det gemensamma ansvaret står i centrum för arbetet med det lokala företagsklimatet, menar Mikael Larsson.

Foto: Sören Karlsson
Anders Berglöv

Anders Berglöv är ute på företagsbesök var fjortonde dag och är redan inbokad i stort sett resten av 2019. 

Foto: Sören Karlsson

Han är den tidigare rektorn på Prins Wilhelmsgymnasiet som sadlade om och för sju år sedan blev Flens näringslivschef och därmed spindeln i nätet för att lyfta företagsklimatet i kommunen.

Utgångsläget var inget att hurra över. 2013 stannade Flen på plats 275 i rankingen från Svenskt Näringsliv. Bara 15 kommuner i landet fick sämre placeringar. Men sedan dess har Flen alltså ”tussat på”. Efter en obruten trend uppåt nådde man 2018 plats 193.

De nu offentliggjorda enkätsvaren väger tungt i nästa ranking. Det visar sig att Flen förbättrar sina betyg på ett antal viktiga områden. Företagen tycker att kommunens service liksom dialogen mellan kommunen och näringslivet blivit bättre. Tjänstemännens attityder får också höjt betyg. Det gör sannolikheten stor för att Flen i rankingen i höst fortsätter sin vandring uppåt.

Mikael Larsson nämner En-väg-in och den nya näringslivsstrategin som komponenter som kommer att lägga grunden för ett allt bättre företagsklimat. Näringslivsstrategin processades fram under ett års tid, allt i nära och förtroendefullt samarbete mellan kommunen och företagen.

Det gemensamma ansvaret

– Tidigare spelade kommunen en klar huvudroll i arbetet. Idag är rollfördelningen en annan. Det gemensamma ansvaret står i centrum. Därför kommer de positiva effekterna att bli större, understryker Mikael Larsson.

Näringslivsrådet etablerades för ganska exakt ett år sedan. Arbetet är reglerat i en kommunal förordning. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Ledamöterna utgörs av tre politiker, två tjänstemän och sju näringslivsrepresentanter. Näringslivets företrädare täcker in olika branscher och olika storlek på företag.

– Rådets sammansättning gör att vi får konstruktiva diskussioner och ett mycket bra samarbetsklimat, poängterar Mikael Larsson.

Färskt exempel

Han ger ett färskt exempel på hur ett akut problem ute på ett företag snabbt kan få en lösning.

– En kväll hörde en företagare av sig till mig och behövde omgående ett besked av en handläggare i kommunen. Trots att det var utanför kontorstid kontaktade jag handläggaren direkt och ett par timmar senare hade företagaren fått sitt svar, och dessutom det önskade svaret, säger Mikael Larsson.

Hans personliga mål är att Flen ska placera sig på den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking, det vill säga på plats 145 eller bättre.

– Vi ska ha realistiska mål. Att sikta mot att finnas med bland de 50 bästa kommunerna är inte realistiskt, men att inrikta sig mot den bättre halvan ligger absolut inom möjligheternas ram, betonar Mikael Larsson.

En rad insatser

– Vi har gjort en rad insatser för att förbättra företagsklimatet i Flen. Jag tänker på sådant som införandet av En-väg-in, på alla de företagsbesök som kommunledningen gör och på den näringslivsstrategi som tagits fram i nära samverkan mellan kommunen och näringslivet. Nu har vi dessutom ett väl fungerande näringslivsråd, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv (S), som en stund senare ska skynda vidare till ett möte med just näringslivsrådet.

När det gäller företagsbesöken är Anders Berglöv redan inbokad i stort sett resten av 2019. 

– Jag är ute på företag var fjortonde dag. Mötena betyder mycket för båda parter. Det blir en möjlighet att framföra synpunkter och ta upp aktuella frågor. Vi skapar en personlig relation, menar han.

En glädjande näringslivsnyhet är att två tunga etableringar är på gång. Lågprisbyggmarknaden jem & fix och möbel- och fritidsföretaget JYSK har bestämt sig för att satsa på Flen.

I rätt riktning

Anders Berglövs bedömning är att utvecklingen går i rätt riktning.

– Men arbetet blir förstås aldrig färdigt. Ett område med stora utmaningar är utbildning i vid bemärkelse. Kontakterna mellan skolan och näringslivet behöver förbättras ytterligare. Till bilden hör att arbetslösheten här i Flen är ungefär dubbelt så hög som genomsnittet för Sverige. Yrkesutbildningar kan bidra till att minska arbetslösheten och samtidigt underlätta företagens kompetensförsörjning.

Ett bekymmer som Anders Berglöv pekar på är befolkningsminskningen, låt vara att den nu verkar ha bromsats upp. Han efterlyser en anpassning av kostymen för att ha beredskap den dag invånarna blir fler.

– Tiden när vi rev hyreshus är förbi. Idag krävs istället fler bostäder för att underlätta inflyttningen till kommunen, fastslår Anders Berglöv.

Han konstaterar är det i Flen med ungefär 16 800 invånare finns 2 700 fritidshus. Ägarna bor ofta i Stockholm.

– Vi kanske kan locka en del av dem att flytta hit permanent, menar Anders Berglöv, som också tror att Flen kan bli bättre på att utnyttja fördelarna som pendlingskommun.

– Förutsättningarna att pendla till jobb i exempelvis Stockholm, Västerås och Norrköping är riktigt goda. Boendemiljöerna i vår kommun kan bli ett allt viktigare argument. Här kan du bo bra och relativt billigt. Moderna arbetsformer ger nya villkor. Du kan jobba på tåget eller kanske arbeta hemifrån någon eller några dagar i veckan. Allt talar för Flen, säger Anders Berglöv.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Sörmländska kommunerna är bra på kontakter med företagen

FÖRETAGSKLIMAT Fem av kommunerna i Sörmland ligger över Sverigesnittet när det kommer till hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning där företagarna själva betygsätter företagsklimatet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Jobb i hemtjänsten räddar Åsas resebyrå

CORONAKRISEN "Nu gäller det att få företaget att överleva. Det kommer att bli en utslagning bland resebyråerna, men när coronakrisen är över har företagen som finns kvar jättemycket att göra", säger Åsa Plantin som i avvaktan på vändningen är timanställd inom hemtjänsten.
NYHET Publicerad:

Osäkra framtidsutsikter för länets företag

KOMMENTAR Idag släpps vår företagarpanel på regional nivå. Tidigare har vi kallat denna för en konjunkturprognos, men nu handlar det snarare om att göra en analys kring hur företagen kommer att överleva givet hur den svenska regeringen fortsätter att vidta åtgärder för att säkra svenska företag och arbetskraft, samt hur viruset utvecklas, och hur andra länder kommer släppa eller skärpa på restriktioner. Det handlar snarare om att ta fram olika scenarier.
NYHET Publicerad:

Nu måste EU:s inre marknad återstartas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Södermanland.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Krafttag för att rädda företag och jobb

DEBATT Så småningom kommer krisen att vara över. Det är idag vi kan påverka hur läget kommer att vara då. Ambitionen måste vara att så många som möjligt har en trygg vardag att återvända till med jobb, försörjning och ett fungerande näringsliv. Men det förutsätter politiska krafttag. Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Södermanland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Företagens kreativitet lindrar coronakrisen

CORONAKRISEN De sörmländska företagens kreativitet är stor när det gäller att lindra effekterna av coronakrisen. Många tänker i nya banor för att få företagen att överleva och för att så många jobb som möjligt ska kunna räddas.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Svag nyföretagsamhet i Södermanland

FÖRETAGSAMHETEN Företagsamhetens långsiktiga trend uppåt fortsätter med en marginell ökning jämfört med förra året i riket som helhet. Södermanland har rikets sjätte lägsta nivå på företagsamheten. Kvinnors företagsamhet ökar något men trots detta finns det fortfarande drygt 8 000 fler företagsamma män än kvinnor i länet. Länets företagsamhet bland de yngre står still jämfört med förra året.
NYHET Publicerad:

Unga beslutsfattare i fokus

NÄRINGSLIVSAKADEMIN Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län. Syftet har varit att öka samsynen kring vad som krävs för att företag ska kunna växa och anställa fler och som i sin tur kan leda till en bättre långsiktighet i politiken.
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Sofia tar över i Södermanland

NY PÅ JOBBET Sedan årsskiftet har Svenskt Näringsliv i Södermanland en ny regionchef. Sofia Sjöström axlar rollen efter Björn Lindgren som efter 5 år nu tar sig an nya uppgifter inom organisationen. Sofia har lång erfarenhet av Svenskt Näringslivs regionverksamhet och har närmast arbetat som regionchef i Östergötland "Det känns väldigt roligt att, efter att ha haft flera spännande roller inom Svenskt Näringsliv, anta en ny utmaning som regionchef i Södermanland, och jag tar med mig de erfarenheter jag har samlat på mig genom åren", säger Sofia.