Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson.

Mikael Larsson

Det gemensamma ansvaret står i centrum för arbetet med det lokala företagsklimatet, menar Mikael Larsson.

Foto: Sören Karlsson
Anders Berglöv

Anders Berglöv är ute på företagsbesök var fjortonde dag och är redan inbokad i stort sett resten av 2019. 

Foto: Sören Karlsson

Han är den tidigare rektorn på Prins Wilhelmsgymnasiet som sadlade om och för sju år sedan blev Flens näringslivschef och därmed spindeln i nätet för att lyfta företagsklimatet i kommunen.

Utgångsläget var inget att hurra över. 2013 stannade Flen på plats 275 i rankingen från Svenskt Näringsliv. Bara 15 kommuner i landet fick sämre placeringar. Men sedan dess har Flen alltså ”tussat på”. Efter en obruten trend uppåt nådde man 2018 plats 193.

De nu offentliggjorda enkätsvaren väger tungt i nästa ranking. Det visar sig att Flen förbättrar sina betyg på ett antal viktiga områden. Företagen tycker att kommunens service liksom dialogen mellan kommunen och näringslivet blivit bättre. Tjänstemännens attityder får också höjt betyg. Det gör sannolikheten stor för att Flen i rankingen i höst fortsätter sin vandring uppåt.

Mikael Larsson nämner En-väg-in och den nya näringslivsstrategin som komponenter som kommer att lägga grunden för ett allt bättre företagsklimat. Näringslivsstrategin processades fram under ett års tid, allt i nära och förtroendefullt samarbete mellan kommunen och företagen.

Det gemensamma ansvaret

– Tidigare spelade kommunen en klar huvudroll i arbetet. Idag är rollfördelningen en annan. Det gemensamma ansvaret står i centrum. Därför kommer de positiva effekterna att bli större, understryker Mikael Larsson.

Näringslivsrådet etablerades för ganska exakt ett år sedan. Arbetet är reglerat i en kommunal förordning. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Ledamöterna utgörs av tre politiker, två tjänstemän och sju näringslivsrepresentanter. Näringslivets företrädare täcker in olika branscher och olika storlek på företag.

– Rådets sammansättning gör att vi får konstruktiva diskussioner och ett mycket bra samarbetsklimat, poängterar Mikael Larsson.

Färskt exempel

Han ger ett färskt exempel på hur ett akut problem ute på ett företag snabbt kan få en lösning.

– En kväll hörde en företagare av sig till mig och behövde omgående ett besked av en handläggare i kommunen. Trots att det var utanför kontorstid kontaktade jag handläggaren direkt och ett par timmar senare hade företagaren fått sitt svar, och dessutom det önskade svaret, säger Mikael Larsson.

Hans personliga mål är att Flen ska placera sig på den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking, det vill säga på plats 145 eller bättre.

– Vi ska ha realistiska mål. Att sikta mot att finnas med bland de 50 bästa kommunerna är inte realistiskt, men att inrikta sig mot den bättre halvan ligger absolut inom möjligheternas ram, betonar Mikael Larsson.

En rad insatser

– Vi har gjort en rad insatser för att förbättra företagsklimatet i Flen. Jag tänker på sådant som införandet av En-väg-in, på alla de företagsbesök som kommunledningen gör och på den näringslivsstrategi som tagits fram i nära samverkan mellan kommunen och näringslivet. Nu har vi dessutom ett väl fungerande näringslivsråd, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv (S), som en stund senare ska skynda vidare till ett möte med just näringslivsrådet.

När det gäller företagsbesöken är Anders Berglöv redan inbokad i stort sett resten av 2019. 

– Jag är ute på företag var fjortonde dag. Mötena betyder mycket för båda parter. Det blir en möjlighet att framföra synpunkter och ta upp aktuella frågor. Vi skapar en personlig relation, menar han.

En glädjande näringslivsnyhet är att två tunga etableringar är på gång. Lågprisbyggmarknaden jem & fix och möbel- och fritidsföretaget JYSK har bestämt sig för att satsa på Flen.

I rätt riktning

Anders Berglövs bedömning är att utvecklingen går i rätt riktning.

– Men arbetet blir förstås aldrig färdigt. Ett område med stora utmaningar är utbildning i vid bemärkelse. Kontakterna mellan skolan och näringslivet behöver förbättras ytterligare. Till bilden hör att arbetslösheten här i Flen är ungefär dubbelt så hög som genomsnittet för Sverige. Yrkesutbildningar kan bidra till att minska arbetslösheten och samtidigt underlätta företagens kompetensförsörjning.

Ett bekymmer som Anders Berglöv pekar på är befolkningsminskningen, låt vara att den nu verkar ha bromsats upp. Han efterlyser en anpassning av kostymen för att ha beredskap den dag invånarna blir fler.

– Tiden när vi rev hyreshus är förbi. Idag krävs istället fler bostäder för att underlätta inflyttningen till kommunen, fastslår Anders Berglöv.

Han konstaterar är det i Flen med ungefär 16 800 invånare finns 2 700 fritidshus. Ägarna bor ofta i Stockholm.

– Vi kanske kan locka en del av dem att flytta hit permanent, menar Anders Berglöv, som också tror att Flen kan bli bättre på att utnyttja fördelarna som pendlingskommun.

– Förutsättningarna att pendla till jobb i exempelvis Stockholm, Västerås och Norrköping är riktigt goda. Boendemiljöerna i vår kommun kan bli ett allt viktigare argument. Här kan du bo bra och relativt billigt. Moderna arbetsformer ger nya villkor. Du kan jobba på tåget eller kanske arbeta hemifrån någon eller några dagar i veckan. Allt talar för Flen, säger Anders Berglöv.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Prao är jätteviktigt”

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Södermanland, men de många fördelarna överväger. "Prao är jätteviktigt! Jag ser det dels som vår skyldighet att ta emot men även som en marknadsföring av oss som arbetsgivare och en chans att prova framtida arbetskraft", säger Marie Svensson på Tjeders Industri i Malmköping.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

FÖRETAGSKLIMAT Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.
NYHET Publicerad:

Fritt fall för Vingåker i den nya rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet är det fritt fall för Vingåker som stannar på plats 239 bland landets 290 kommuner. Vingåker ligger nu 98 placeringar sämre än förra hösten och är klart sämst av länets nio kommuner.
NYHET Publicerad:

Eskilstuna gör en rejäl förbättring i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Eskilstuna åkt berg-och-dalbana genom årens lopp. Nu gör kommunen en rejäl förbättring med 31 placeringar i jämförelse med resultatet för ett år sedan och hamnar på plats 144. Eskilstuna kan glädja sig åt ett tydligt lyft sedan 2013 med den bottennotering med plats 237 som man då hade.
NYHET Publicerad:

Trosa som vanligt i rankingens ledarklunga

FÖRETAGSKLIMAT Trosa tappar visserligen tre placeringar i den nya rankingen från Svenskt Näringsliv. Men med sin niondeplats bland Sveriges 290 kommuner finns man fortfarande i ledarklungan. Trosa verkar ha skaffat sig en trygg och mångårig förankring i rankingens 10 i topp, låt vara att det inte alltid varit så här positivt. "Det skulle vara förödande om vi en dag slår oss till ro och tycker att vi har ett tillräckligt bra företagsklimat", säger Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst – igen!

FÖRETAGSKLIMAT I dag släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. I Södermanland är det som vanligt Trosa som högst rankingplacering. Vid sidan av Trosa är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år.
NYHET Publicerad:

Sex av länets kommuner förbättrar sin ranking av företagsklimatet

PRESSMEDDELANDE Trosa har som vanligt högst ranking av företagsklimatet av länets kommuner. Vid sidan av dem är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år. Det framkommer i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

"Vi låter oss inspireras av Rättviksmodellen"

FÖRETAGSKLIMAT Nyköpings blygsamma placeringar i LFK-rankingen ska i framtiden vara ett minne blott. Kommunen gör nu ett omtag för att förbättra klimatet och villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Här passeras en gräns

KOMMENTAR Att vara företagare är inte enkelt. Det lär finnas ungefär 1200 lagar, 2200 förordningar samt 8100 föreskrifter och allmänna råd som kan vara tillämpliga på företaget. Det är upp till företagaren att hålla koll på om så är fallet och vad detta i så fall innebär.
NYHET Publicerad:

Svala konjunkturförväntningar

PRESSMEDDELANDE Företagen i Södermanland signalerar att konjunkturtoppen är passerad men att det närmaste halvåret ser stabilt ut, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet.
NYHET Publicerad:

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

EKONOMI Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.
NYHET Publicerad:

En hamn i förändring

FÖRETAGSKLIMAT Oxelösunds Hamn står inför stora förändringar. Hamnen lever till stor del i symbios med SSAB som ska ställa om sin produktion. Hamnens stora hantering av kol ska ersättas av hantering av LNG (gas) och stora mängder skrot. "Vi jobbar för fullt med alla olika myndighetsprövningar som krävs", säger Douglas Heilborn som är hamnens VD.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.