NYHET5 april 2022

Inbrottsvåg hos företagen – ”Tvärstopp i hela verksamheten”

På bara några dagar drabbades fem företag i samma område av inbrott och 37 maskiner försvann. Nu bävar företagen för att bovarna ska komma tillbaka. ”Försäkringen täcker säkert bara en bråkdel”, säger Anton Blixt på AM Fasad & Kaminbutik.

”Naturligtvis känns det oroligt. Vi funderar på om boven eller bovarna tänker komma tillbaka. Nu har man ju varit här och rekat”, säger Anton Blixt och visar hålet i stängslet där tjuvarna tog sig inFoto: Sören Karlsson

– Det här hade vi gärna varit utan. Ett inbrott ställer till en massa bekymmer för företaget. Vi får extra kostnader och vi måste jobba åtskilliga timmar innan ordningen är återställd, säger Anton Blixt till TN.

Tillsammans med sin bror Marcus Blixt äger och driver han AM Fasad & Kaminbutik AB på Kungshagens företagsområde i Nyköping. I januari drog en inbrottsvåg fram över området och fem företag drabbades.

– Naturligtvis känns det oroligt. Vi funderar på om boven eller bovarna tänker komma tillbaka. Nu har man ju varit här och rekat, säger Anton Blixt.

37 maskiner försvann

Vid inbrottet försvann 37 maskiner, exempelvis skruvdragare, tigersågar och saneringsfräsar.

– Många av maskinerna använder vi nästan dagligen. Det hade blivit tvärstopp i hela verksamheten om vi inte omedelbart hade kompletterat med några av de allra viktigaste maskinerna, säger Anton Blixt.

Det var den 17 januari. Långledigheten efter helgerna var slut. Anton Blixt kom till jobbet som vanligt lite före sju.

– Jag såg ett hål i stängslet vid infarten. Det var någonting som inte stämde.

En stund senare märkte han att det lyste i förrådet. När han sedan började förbereda dagens första körning med kaffebryggaren tyckte han att det var konstigt kallt i fikarummet. Mycket snart fick han förklaringen. Förrådsdörren ett stycke bort stod på vid gavel.

På golvet och lite varstans i lokalen låg tomma kartonger huller om buller, kartonger där verktygen hade förvarats.

– Vi ringde direkt både till polisen och försäkringsbolaget, säger Anton Blixt.

Polisen gjorde en brottsplatsundersökning och säkrade en del spår. En privatperson som mitt i natten hade observerat ”en skum bil” vid företagets stängsel hörde av sig till AM Fasad & Kaminbutik.

Skickade tipset vidare

– Det tipset skickade vi förstås vidare till polisen, säger Anton Blixt.

Han är på det stora hela taget nöjd med polisens och försäkringsbolagets insatser och engagemang.

– Sedan är det en annan sak att inbrottet medför att vi ekonomiskt går back rejält.

Mycket tid har gått åt för att i bokföringspärmarna plocka fram kvitton på alla aktuella maskininköp. Vissa av maskinerna var alldeles nya, andra hade varit i bruk ett antal år.

– Inköpskostnaderna ligger nog på bortåt 130 000 kronor. Försäkringen täcker säkert bara en bråkdel av det, säger Anton Blixt.

Lärdomarna av inbrottet har gjort att AM Fasad & Kaminbutik har skapat några fysiska barriärer för att försvåra en upprepning. Dessutom har ett företagslarm installerats.

– Ett larm är ett måste. Nu inser vi det, säger Anton Blixt.

Listor har avgörande betydelse

Linn Hyttbro har fungerat som förundersökningsledare vid polisen i Nyköping. Hon berättar att det mellan den 14 och 17 januari totalt var fem företag i Kungshagen som drabbades av inbrott.

– Det gällde två butiker och 13 företagsbilar. Det som tillgreps var i huvudsak verktyg. Våra tekniker säkrade en del spår, men tyvärr var inga användbara. Vi fick inte heller någon hjälp av övervakningskameror, säger Linn Hyttbro.

Men det skulle visa sig att det som polisen kallar godsspaning gjorde att inbrotten förmodligen har kommit ett steg närmare en lösning. Verktyg som hade tillgripits i Nyköping hittades vid ett tillslag i Norrköping. Ärendet ligget nu hos åklagaren där.

– Detaljerade listor över gods som har tillgripits kan ha en avgörande betydelse för att klara upp inbrott. Ju mer dessa listor är specificerade desto större är sannolikheten att nå positiva resultat. Det är viktigt för företagen att tänka på. Dessutom är det förstås värdefullt med material från övervakningskameror, poängterar Linn Hyttbro.

Todd Öhlander är åklagare vid Åklagarmyndigheten i Norrköping. Han bekräftar att det finns misstankar mot flera personer som kan ha kopplingar till inbrotten i Nyköping.

– Utredningen pågår. Jag räknar med att ett eventuellt åtal kan bli aktuellt den närmaste tiden, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S) berättar att kommunen har en nära samverkan med polisen.
Foto: Pressbild

Politik och polis samverkar

Vad gör man då från politiskt håll i Nyköping för att hålla tillbaka brottsligheten? Kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S) nämner det samarbete som sker.

– Nyköpings kommun samverkar nära med polisen genom det som kallas EST, Effektiv samordning för trygghet. Där rapporterar kommunala aktörer och fastighetsbolag in vad som är aktuellt och som kan påverka hur polisen styr sina resurser.

Urban Granström berättar också om Nyköpings lokala brottsförebyggande råd där näringslivet sitter med.

– Tillsammans med representanter för till exempel handel och byggföretag tittar vi på om det finns åtgärder att sätta in, säger han.

Anna af Sillén (M) är oppositionsråd i Nyköping menar att kommunpolitiker behöver prioritera frågan om brott mot företag.
Foto: Sören Karlsson

Anna af Sillén (M) är oppositionsråd i Nyköping och dessutom styrelseordförande på nationell nivå i Moderata Företagarrådet. Hon menar att kommunpolitiker först och främst behöver prioritera den här typen av frågor.

– Det måste finnas en förståelse för företagares utsatthet och för att deras behov av trygghet är detsamma som för alla andra. Att som kommun ha en dialog om detta med de lokala företagen är en viktig utgångspunkt. Den dialogen behöver inkludera polis och räddningstjänst och resultera i ett långsiktigt arbete där man kontinuerligt hanterar och följer upp trygghetsfrågan, säger Anna af Sillén.

Hennes råd till brottsutsatta företag och företag generellt sett är att hålla kommunen och de lokala politikerna informerade.

– Var tydliga med läget och att det behövs dialog och åtgärder. Genom att som lokalpolitiker vara välinformerad om vad som händer kan man dra lärdom och jobba proaktivt för att förhindra brottslighet. Är det exempelvis unga brottslingar så kan en dialog med skolorna vara viktig. Oftast behövs ett brett grepp och då är nyckeln samverkan mellan flera parter. För att stötta sina lokala företagare ska kommunen ta ansvar för en sådan samverkan, menar Anna af Sillén.

Sex av tio drabbade

”De direkta kostnaderna för brott mot företagen i Sverige uppskattas överstiga 40 miljarder kronor per år”, berättar Sofia Sjöström.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Sofia Sjöström är Svenskt Näringslivs regionchef i Södermanland. Hon pekar på att brottslighet enligt många medlemsföretag idag är ett av de största samhällsproblemen och att sex av tio företag uppger att de har drabbats av brott under de senaste två åren.

– De direkta kostnaderna för brott mot företagen i Sverige uppskattas överstiga 40 miljarder kronor per år. Om brottsförebyggande åtgärder och indirekta kostnader inkluderas är det inte orimligt att anta att det handlar om närmare 100 miljarder per år. Dessa pengar borde istället gå till att investera och anställa, säger Sofia Sjöström och fortsätter:

– Det är tydligt att brott är ett stort hinder för företagens tillväxtmöjligheter och för svensk konkurrenskraft.

Tidigare publicerad på tn.se

Skriven avSören Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist