LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 maj 2020

Sörmländska kommunerna är bra på kontakter med företagen

Fem av kommunerna i Sörmland ligger över Sverigesnittet när det kommer till hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning där företagarna själva betygsätter företagsklimatet i sin kommun.

Sofia Sjöström
"Att arbeta för en serviceinriktad myndighetsutövning och ha dialog och nära kontakt med företagen är viktiga åtgärder när det kommer till att förbättra företagsklimatet", säger Sofia Sjöström
Foto: Ernst Henry Photography AB

Sofia Sjöström, regionchef för Svenskt Näringsliv Sörmland, vad är din spontana kommentar till enkätresultaten?

– Att analysera årets mätning är en balansakt, dels med tanke på att frågebatteriet varit ute hos företagen både före och under brinnande coronakris. Men det jag ändå vill lyfta fram är att flera av de Sörmländska kommunerna var snabba när det kommer till att införa förenklingar och lättnader för de lokala företagen. Det visar på en bra samverkan mellan kommun och näringsliv.

Vad händer framöver?

– Jag ska prata med flera av kommunerna de kommande veckorna för att gå igenom resultaten med dem. Svenskt Näringsliv håller också på att arbeta fram fler förslag på åtgärder som kan hjälpa företagen tillbaka när restriktionerna väl släpper. De kommuner som har tagit företagsklimatet på allvar och har väl upparbetat samarbete med företagen kommer lättare att kunna analysera vilka åtgärder som har verkan och därigenom få igång både arbetsmarknad och ekonomi lokalt. Sedan ska vi inte glömma att många företag i stor utsträckning är beroende av vad som händer i världen när det kommer till handelsfrågor, restriktioner och åtgärdspaket på EU nivå. Med detta sagt har många kommuner en lokal arbetsmarknad som bygger på att de lokala företagen finns kvar även efter krisen, och här tror jag att ett fortsatt arbete med serviceinriktad myndighetsutövning, dialog och en nära kontakt med företagen är en av de viktigaste åtgärderna för kommunen att fokusera på.

Ni har också med en fråga om brottslighet, vad blev resultatet?

– Frågan om brott mot företag och det allmänna säkerhets och trygghetsläget är en signal som vi fått från företagen, så därför valde vi att ta med en fråga om just det i årets enkät. Svaren visar på att 29% av företagen i Sörmland påverkas mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet. Sverigesnittet ligger på 26%. Hela 40% av företagen i Sverige tycker att kommunen borde prioritera att arbeta med ökad trygghet och säkerhet.

Vad kan kommunerna göra just när det kommer till frågan om minskad brott mot företag?

– Kommunen kan, tillsammans med polisen regelbundet bjuda in till särskilda Företagardialoger om brottslighet och otrygghet för att separat hantera frågor som berör företag med ett tydligt fokus på att identifiera lämpliga förebyggande åtgärder. Dessa kompletterar medborgardialoger vilket är ett sätt för dem som verkar och bor i området att påverka eller bli delaktiga i kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En annan åtgärd är att stärka de alternativa vägarna. En fungerande och flexibel arbetsmarknad samt ett fungerande utbildningssystem ger fler människor livschanser utanför brottets bana. Det bidrar till fler i arbete och en minskad utanförskapsproblematik vilket på sikt bidrar till att minska brottsligheten. Här har kommunen ett viktigt ansvar både vad gäller skolan, vuxenutbildning samt åtgärder för att stärka det lokala näringslivet.

Mer information

Gå in på www.foretagsklimat.se om du är intresserad av att se hur svaren ser ut i just din kommun.

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist