LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 april 2019

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.

Kent Olsson menar att det är självklart att finnas tillhands när företagen hör av sig och vill ha kommunens hjälp.
Foto: Privat

Kent Olsson på samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro handlägger ärenden. Det innebär att han är ute i verksamheten och, som han beskriver det själv, får se verkligheten.

– Upplands-Bro är en liten kommun i Stockholms län. Vi har tät kontakt med de lokala företagen. Vi träffar dem bokstavligt talat på torget eller när vi äter lunch på dagarna. Vi finns helt enkelt väldigt nära till hands, berättar Kent Olsson.

Charlotte Weding Bode fyller i:

– Vi har en väldigt god relation med Kent och hans kollegor. De är alltid tillmötesgående och det är verkligen något unikt, säger hon uppskattande.

Hon berättar om ett särskilt tillfälle för ett år sedan då en ny lag infördes som innebär att ställen som har alkoholtillstånd inte får sälja receptfria läkemedel inom alkoholtillståndets ytor. Eftersom Gällöfsta konferens har alkoholtillstånd stötte de på patrull.

– I vår bransch är det kutym att kunna erbjuda en huvudvärkstablett till gästerna, så vi var tvungna att hitta en lösning. Vi ska ju självfallet följa lagarna. Jag ringde upp Kent och bad om hjälp. Vi satte oss ner tillsammans och resonerade fram och tillbaka, och snart hade vi en lösning som bestod i att alkoholtillståndets serveringsytor begränsades till vissa delar av konferensanläggningen, så att vi kunde fortsätta att erbjuda receptfria mediciner i andra delar. Att få den handfasta hjälpen är guld värt för mig, för många gånger är jag ensam i att försöka reda ut sådana här frågor. Jag hör från kollegor i andra kommuner att det är mycket pekpinnar och mindre trevliga möten. Här ser man tvärtom möjligheter hos varandra och det är beundransvärt. Dessutom möjliggjorde vårt fall för andra konferensanläggningar i kommunen att använda samma lösning, säger Charlotte Weding Bode.

Kent Olsson framhåller att det var självklart att finnas tillhands när Charlotte Weding Bode hörde av sig, inte minst eftersom det ligger i kommunens intresse att det lokala företagsklimatet är gott.

– Den nya lagen säger alltså att verksamheter inte ska sälja receptfria läkemedel i serveringsytor för alkoholförtäring. Det är förståeligt när det handlar om en bar eller en pub, men lagen är inte riktigt skriven med hotell och konferensanläggningar i åtanke. Jag ville lösa det här lika mycket som Charlotte, säger han.

Kent Olsson berättar om en modell som kommunen arbetar efter som kallas HEP; helhetssyn, engagemang och professionalitet. Den innebär att kommunens medarbetare ska ha förståelse för fler delar av kommunens verksamhet, så att de kan svara på fler frågor än bara de som berör deras eget område.

Det kan handla om så vitt skilda frågor som planfrågor, vatten- och avloppsfrågor, bygglovsfrågor och miljöfrågor. Engagemang innebär att kommunen har inställningen att vilja förklara för företagen så långt det går genom att hjälpa till att applicera lagarna, föreslå lösningar, jämföra mot domslut och se hur andra kommuner har gjort i liknande situationer.

Slutligen handlar professionalitet om att allt ska gå rätt till, kontrollerna ska vara likvärdiga och kommunen ska tillhandahålla samma service för alla företag, förklarar Kent Olsson.

– Dessa delar genomsyrar verkligen Kents arbete, säger Charlotte Weding Bode.

– Det är en sådan vinst att arbeta på det sättet. Jag upplever att vi har en väldigt god dialog och lär oss av varandra, dessutom har jag kunnat dela med mig av lösningar till konferensanläggningar i andra kommuner som brottas med liknande utmaningar. Kommunens goda bemötande får ringar på vattnet långt utanför kommungränserna.

Skriven avKarin Carlesten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist