NYHET9 mars 2016

Lättare att lära sig svenska på jobbet

– Den viktigaste frågan innan man sätter igång språkundervisning är ”varför ska jag lära mig det här språket?” Att sätta svenskundervisningen i ett sammanhang och se till att eleven får kontinuerlig återkoppling på sina framsteg är nycklar till att lära sig ett språk och därmed viktigt för integrationen, säger Anna Skarborg på språkundervisningsföretaget Upgrades.

Upgrades startades 2009 och fick 2015 utmärkelse som gasellföretag av Dagens Industri. På få år har man skapat jobb åt ca 700 språkcoacher och sett synen på språk förändras hos svenska arbetsgivare. VD Anna Skarborg upplever en ökad efterfrågan på svenskundervisning för personal vare sig det handlar om företag som har engelska eller svenska som arbetsspråk.

- Språk är viktigt för den sociala integrationen och vi märker en förändring hos arbetsgivare som har engelska som arbetsspråk. Tidigare har efterfrågan på att lära sig svenska kommit från individen själv. Numer ser även företagen fördelen med att erbjuda svenskundervisning till sin utländska personal då det blir en viktig konkurrensfördel i kampen om att rekrytera de bästa talangerna internationellt, säger Anna Skarborg.

Språk har med en ökad migration till Sverige också blivit en allt mer uppmärksammad fråga för politiken. Hur ska nyanlända kunna komma i arbete och jobba även där det krävs att man pratar och förstår svenska? Anna Skarborg vill inte kritisera SFI där hon tycker att mycket bra jobb görs men samtidigt lyfter hon utmaningen med att språkundervisningen i SFI ofta saknar ett sammanhang.

- Språket spelar stor roll för integrationen och möjligheten att lära sig svenska på en arbetsplats förstärker möjligheterna att lyckas. På detta sätt har företagen en viktig roll att spela men företag måste samtidigt fokusera på sin verksamhet och det är där vi kommer in och kan hjälpa till. Vi har möjligheten att ta hand om språkundervisningen fullt ut, anpassa den till företagens behov och elevernas specifika förutsättningar. Språkundervisningen sker i ett sammanhang, när undervisningen är slut kan man fortsätta öva språket med sina kollegor och det finns motivation både för individen och företaget att den anställda ska ta sig framåt i sina språkstudier. Då ökar också incitamenten att lyckas, säger Anna.

Digitalisering medför nya möjligheter även för språkundervisning och Upgrades jobbar med digitala verktyg som komplement till den lärarledda undervisningen. Men Anna Skarborgs kollega och Upgrades vice VD Karolina Vestin är noga med att poängtera att digitala verktyg fungerar mycket bättre om man samtidigt får traditionell undervisning.

- Appar kan till exempel vara ett jättebra sätt att snabbt komma igång med att utöka sitt ordförråd men vår erfarenhet är att digitala verktyg inte kan vara hela lösningen. För de allra flesta krävs det traditionell utbildning också för att nå hela vägen, säger Karolina Vestin.

Integration
Skriven avMaria Cederholm
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist