NYHET13 oktober 2022

Oviss framtid för Stockholmsföretagen

Företagen i Stockholms län kan se tillbaka på en mer positiv tid efter att coronarestriktionerna gradvis släppte under året. Nu väntar en osäker framtid för företagen. Trots stundande lågkonjunktur ser prognosen bättre ut i Stockholm än resten av landet. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det tredje kvartalet där 800 företagare svarat på frågor om nuläge och framtid.

”Den boost som företagen upplevde när pandemin började avmattas är idag utbytt mot en mer skeptisk framtidstro”, säger Olle Karstorp.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Nästan hälften av alla företag i Stockholm uppger att de har ökat sin försäljning de senaste 12 månaderna. Mest positivt ser det ut hos de större företagen inom handel, transport och besöksnäring, branscher som hade det tufft under coronarestriktionerna. Trenden ser ut att bli kortvarig, 52 procent av företagen spår att försäljningsvolymerna inte kommer fortsätta öka utan ligga kvar på samma nivå eller lägre om 12 månader.

– Trots att vi har sett en relativt positiv utveckling i regionen under det senaste året, finns det en stor oro hos många företag om hur framtiden kommer att se ut. De höga energipriserna och den sedan länge bristfälliga energiförsörjning håller inflationen kvar på en hög nivå. Det sätter hög press på företagen, framförallt de mindre som ser mörkare på framtiden, säger Olle Karstorp, regionchef, Svenskt Näringsliv Stockholm

När det gäller investeringar är det till stor del oförändrat i jämförelse med hur det såg ut för ett år sedan. Detta går i linje med hur det ser ut i resten av landet. Framtidstron när det gäller investeringar för företagen i Stockholm är dock den näst högsta i landet. Något som är viktigt att poängtera är att framtidstron för hela riket ligger långt under hur det brukar se ut, och ett flertal regioner tror på kraftig tillbakagång i investeringar under det kommande året.

– Den annalkande lågkonjunkturen, skenande kostnader och ett osäkert världsläge bidrar att företagen inte vågar satsa, det är det första som ryker när de istället försöker hålla sig flytande, säger Olle Karstorp.

Antalet anställda hos Stockholmföretagen har ökat jämfört med samma period förra året, en trend som går att se i nästan hela Sverige. Många företag runt om i landet tror dock på en kraftig minskning i anställningsfrekvens under det kommande året. Företagen i Stockholm ser ljusare på läget, även om förväntningarna har skruvats ner rejält jämfört med förra mätningen som gjordes i början på maj. 34 procent av företagen uppger att de tror på att de kommer vara fler anställda om ett år, resterande tror på oförändrat eller lägre.

– Den ”boost” som företagen upplevde när pandemin började avmattas är idag utbytt mot en mer skeptisk framtidstro, säger Olle Karstorp.

Konjunkturen
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist