NYHET11 mars 2021

Spännande praktikplats i höst

Svenskt Näringsliv söker en praktikant under höstterminen 2021 på regionkontor Stockholm och Gotland

Är du student och vill ha en spännande praktikplats i höst? Sök till Svenskt Näringslivs regionkontor för Stockholm och Gotland.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och näringslivets ledande opinionsbildare. Vi arbetar för att främja företagens gemensamma intressen, fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi och förståelse för företagandets avgörande betydelse för landets välstånd. Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. På regionkontoret i Stockholm företräder vi våra 14 500 medlemmar som finns i Stockholm och på Gotland.

Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

VAD GÖR EN PRAKTIKANT HOS OSS?

Som praktikant på Stockholms och Gotlands regionkontor får du vara delaktig i att bygga upp våra nätverk bland politiker och företagare samt bevaka och driva viktiga näringspolitiska frågor. Detta innebär konkret att du får vara med och följa utredningar och politiska beslut, skriva rapporter i relevanta sakfrågor, bevaka seminarier, konferenser och föredrag, besöka företag och intresseorganisationer, assistera med underlag och statistik i olika sakfrågor, skriva artiklar och boka och förbereda möten med beslutsfattare.

DIN BAKGRUND OCH KOMPETENS

Bredden på arbetsuppgifterna är stor och formas efter verksamhetens behov. Dina personliga egenskaper spelar därför roll för vad du får göra under praktiken. Arbetet ställer höga krav på förmågan att snabbt kunna sätta sig in i vår verksamhet och dess utmaningar.

Du bör befinna dig i den senare delen av dina studier vid universitet/högskola, företrädesvis med inriktning mot ekonomi, statsvetenskap, journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Vi ser gärna att du är självgående, kommunikativ, har bra analytisk förmåga och tycker om sociala kontakter. Meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat med rörlig film och media. 

Det är ett krav att du har praktik som en del av din utbildning.

Gör så här för att söka: CV och personligt brev mejlas till Jessica Drugge jessica.drugge@svensktnaringsliv.se senast den 30 april. Märk ansökan med ”Praktikplats HT21”.

Har du ytterligare frågor så kontakta Jessica Drugge på +46 72 248 70 89 eller via mejl.

Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist