NYHET13 september 2022

Utan företagen stannar Sverige

Valrörelsen är nu över, rösterna har räknats och vi kommer snart ha ett tydligt svar på hur mandaten ska fördelas. Efter en lång valrörelse återstår det, på vissa håll, fortfarande långa och intensiva förhandlingar där politiker och partier, ska enas om hur styret ska se ut. I dessa förhandlingar är det av yttersta vikt att företagens roll i samhället lyfts fram.

Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Efter en lång period av osäkerhet för företagen i, där en pandemi, ökande elpriser och ett krig i Europa har präglat företagens vardag, krävs det att politiken sätter fokus på företagens frågor. Det är nödvändigt att politikerna använder sitt mandat till att säkerställa att företagens röst blir hörd och att de frågor som företagen prioriterar återspeglas i den politik som ska föras.

Till er politiker i Stockholmsregionen som fått ert förtroende förnyat och till er som för första gången har fått uppdraget att representera befolkningen i politiken, är det några frågor som företagarna i regionen framför allt vill att ni tar med er in i de förhandlingar som ni nu kommer att sitta i.

Företagen skapar jobb, de skapar skatteintäkter och de driver vårt land framåt. Utan företagen stannar Sverige.

Att minska brottsligheten som riktas mot företagen och öka den allmänna tryggheten är den fråga som prioriteras högst av företagarna i regionen. Brott som riktas mot företag kostar årligen företagen miljarder kronor. Här måste politiken tydligt stötta företagen och aktivt arbeta för en ökad trygghet.

För företagen är kontakten med politikerna och kommunerna viktig. Att dialogen förbättras, är något som många företag efterfrågar. En god dialog och relation gynnar både företag och kommun. En kommun som är lyhörd på företagens åsikter och synpunkter attraherar fler företag vilket ökar kommunens skatteintäkter. Företagens vanligaste kontakter med kommunen är i tillstånds- och tillsynsärenden. Att kommunerna prioriterar kortare handläggningstider och bättre service kommer högt upp på företagens önskelista.

Som representanter för svenska företag vill vi därför att ni tar med er företagens frågor in i ert kommande arbete. Företagen skapar jobb, de skapar skatteintäkter och de driver vårt land framåt. Utan företagen stannar Sverige.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist