”Vi får möta politiken, vi får påverka inte bara idag utan även imorgon”

Peter Forsséll är vd på L.E Svensson Snickeri, de är specialister inom inredningssnickeri både för privata och offentliga miljöer. Medlemskapet sträcker sig tillbaka till 2009. För Peter betyder medlemskapet en möjlighet att påverka företagandets förutsättningar här och nu, men även att garantera att rösten blir hörd i framtiden. Peter är idag ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Peter Forssell

Hur är det att driva ett snickeri, vad är det roligaste med din verksamhet?

– Jag älskar att arbeta med trä, det är ett levande material. Det är fantastiskt att se sina tidigare projekt, se hur ens verk åldras och består, trä håller i generationer. Främst gillar jag att arbeta med de små detaljerna, det är oftast dessa som sticker ut och fångar folks uppmärksamhet när de besöker en byggnad, ett hus eller ett kontor. I år firar L.E. Svenssons Snickeri 120 år, det är stort, vi har både gjort och sett mycket, jag är väldigt stolt!

Hur är det att driva din verksamhet, vilka är det största utmaningarna ni står inför?

– Likt många andra har vi drabbats av prishöjningar på material till följd av diverse oroligheter i omvärlden, utöver det så står branschen i sin helhet inför utmaningar. I vår bransch finns det ganska stor brist i kompetensförsörjningen, snickeri är ett hantverk som kräver mer kunskap än de flesta kan tro, det är därför viktigt att det finns tillräckligt med utbildningsplatser; det behöver bli fler! Ett enskilt bolag har varken den makt eller inflytande som krävs för att påverka detta, speciellt i dessa frågor behöver vi någon som företräder oss.

Tycker du att ditt medlemskap i Svenskt Näringsliv och Trä- och Möbelföretagen gör skillnad i dessa frågor?

– Absolut! De frågor som jag själv inte kan driva, drivs av Svenskt Näringsliv och branschorganisationen. Medlemskapet öppnar upp dörren för att kunna vara en del av påverkansarbetet i sin kommun. Enskilt kan vi inte det men med den hjälp och expertis som Trä- och Möbelföretagen och Svenskt Näringsliv ger är det möjligt. Att driva en verksamhet är minst lika mycket att vara i nuet och tacklas med problem och frågor som påverkas oss just nu men lika mycket är det att agera för framtiden och göra det enklare framåt

Ni har varit medlem sedan 2009, vad skulle du säga till någon som överväger att bli medlem idag?

– Tillsammans är man starkare, en enad röst hörs. Detta gäller i flertalet sammanhang, lokalt, nationellt och internationellt. Medlemskapet gör det möjligt att få sina intressen representerade även om man inte har tid själv. Jag kan ägna mig åt min verksamhet och utveckla den samtidigt som jag vet att någon annan för fram min talan och utvecklar mina förutsättningar att driva min verksamhet. Företagen skapar välfärden, politiken är viktig för oss, medlemskapet skapar en plattform för dialog.

MedlemskapSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist