NYHET3 april 2023

Vilken service möter företagen i Stockholms län?

Hur kommer kommunerna i Stockholm arbeta med att förbättra sin service och bemötande mot företagen? Svenskt Näringsliv har gjort en översyn av länets 26 kommuner och deras budgetar för att få en indikation på vad företagen kan förvänta sig de närmaste åren. Samtidigt har vi genom den årliga undersökningen av det lokala företagsklimatet en god bild över hur serviceinriktade kommunerna är idag.

Bemötandet och servicen är därför avgörande för hur företaget utvecklas. När det kommer till insatser som kan skapa förutsättningar för tillväxt finns det få förändringsområden där kommunen har så stor makt att själva påverka, som att jobba med att utveckla sin service.Foto: TT Bild

En ny mandatperiod inleddes i höstas och de styrande i kommunerna är nu i full gång med att uppfylla de mål som satts upp i budgetar och majoritetsförklaringar. På området serviceinriktad myndighetsutövning har 20 av länets 26 kommuner satt upp mål. Är du nyfiken på hur din kommun vill jobba med att utveckla sin service och bemötande gentemot företagen? Se bifogad rapport med utdrag direkt från det kommunala styrets budgetar och majoritetsförklaringar.

Serviceinriktad myndighetsutövning, hur torrt begreppet än må låta, är en grundbult för ett gott företagsklimat. Tiden företag lägger på att tolka lagar och myndighetsregler brukar uppges som det näst största tillväxthindret, bara kompetensbrist kommer före. Den tiden kostar pengar och stjäl fokus från försäljning, investeringar och i längden arbetstillfällen.

Företagen i Stockholms län har generellt mindre kontakt med kommunerna än företagen i resterande del av Sverige. 48% uppger att de har haft kontakt med kommunen det senaste året jämfört med rikets 65%. Det finns flera anledningar till att det ser ut så. Här sitter många huvudkontor och företag verksamma inom företagstjänster, såsom IT, reklam/PR, bokföring, redovisning, rekrytering och konsulttjänster. Gemensamt för dessa bolag är att de inte har så många beröringspunkter med kommunen de verkar i. Givetvis är ett gott företagsklimat, även för dessa företag helt avgörande för tillväxt. Kompetensförsörjning, skatter, infrastruktur och brott riktat mot företag är frågor som berör de flesta bolag, men här är fler aktörer än kommunen involverade. Av de Stockholmsföretag som uppger att de varit i kontakt med kommunen är den vanligaste kontakten tillståndsärenden följt av tillsyn och upphandling.

Vad menas egentligen med serviceinriktad myndighetsutövning? Ungefär att kommunerna ska ge råd och vägledning till företaget, att handläggaren har förståelse för företagets verksamhet, att handläggningstider framstår som rimliga och att handläggarna är lätta att komma i kontakt med. I alla dessa faktorer ger Stockholmsföretagen ett lägre betyg på sin kommun än riket. Stockholmsföretagen upplever också en marginellt lägre generell nivå av service och bemötande av sina kommuner än snittet för riket.

Betygsskala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Gå in på foretagsklimat.se för att se resultatet för din kommun.

Många kommuner i länet är stora kommuner, stora kommuner kan ibland tendera att fokusera på just det stora. De jagar de större etableringarna, infrastruktursatsningarna, satsar på de branscher som är trendiga just nu eller fokuserar på stadsbyggnadsprojekt. Och mycket av det är såklart långsiktigt viktigt. ​Men i vissa fall kan det överskugga arbetet med de frågor som spelar roll för dagens företag här och nu: tillståndsprocessernas smidighet, vägledande tillsyn eller tjänstemännens attityder. Betyget på tjänstemännens attityder har fallit en betydande del både i länet och nationellt de senaste 10 åren. Här gäller det att öka förståelsen för varandras roller så att attityder inte sätter käppar i hjulen för ett starkare näringsliv i kommunen.

Betygsskala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Gå in på foretagsklimat.se för att se resultatet för din kommun.

Företagare kan omöjligt ha kunskap inom alla de hundratals regler, förordningar och olika typer av myndighetskontakter de förväntas hantera. Den som vill starta café är förhoppningsvis expert på kafferostning, bakning eller kundupplevelser, men ska inte behöva vara expert på kommunal myndighetsutövning. Bemötandet och servicen är därför avgörande för hur företaget utvecklas. När det kommer till insatser som kan skapa förutsättningar för tillväxt finns det få förändringsområden där kommunen har så stor makt att själva påverka, som att jobba med att utveckla sin service. Varje kommun borde sträva efter att bli världsmästare på att hjälpa företagen att göra rätt.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist