LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 september 2019

Älvkarlebys nya kommundirektör sätter kommunmedlemmarnas behov i fokus

Sedan en dryg månad har Maria Wikström innehaft posten som Älvkarlebys kommundirektör. Det var kommunens goda framtidstro och positiva utveckling som lockade henne att ta tjänsten. Med sig har hon såväl gedigna erfarenheter från ledarroller inom det offentliga, som nya idéer om hur kommunikationen mellan kommunen och dess medlemmar kan utvecklas.

"Om vi inte aktivt lyssnar, är risken att vi misslyckas med att erbjuda vad som efterfrågas!", säger Maria Wikström, kommundirektör Älvkarleby.
Foto: Linda Maltanski

Maria är en miljövetare med lång tids erfarenhet av arbete inom Region och Landsting. Senast kommer hon från sin roll som chef för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Förvaltningen är en fusion av organisationer från Sandviken, Hofors och Ockelbo. En sammanslagning som hon själv var med och drev igenom.

– Sammanslagningen medförde intensivt arbete, men under en begränsad tid. När projektet var färdigställt trappades arbetstempot av och jag började känna mig redo för nya utmaningar. Därför sökte jag tjänsten som kommundirektör i Älvkarleby!

Marias visioner om Älvkarlebys framtid stavas tillväxt och utveckling. Hon lyfter kommunens geografiska placering mellan Gävle och Uppsala som en viktig framgångsfaktor.

– Vår position gör oss lättillgängliga, särskilt tack vare Upptåget. Förhållandena här är oerhört gynnsamma i många avseenden. Det vill jag förmedla till företagare som är intresserade av att etablera sig här. Samtidigt måste vi fortsätta skapa ännu bättre förutsättningar för de aktörer som redan är verksamma!

Att kommunen effektivt tillvaratar sina resurser, är enligt Maria en viktig faktor för att deras utveckling ska fortsätta i rätt riktning. Ett sätt att göra det på är att tänka nytt när det kommer till relationen mellan kommunen och dess medlemmar. “Tjänstedesign” är en strategi för att göra just det.

– I samband med ett utbildningspass på SKLs toppledarprogram kom jag i kontakt med strategin som går ut på att utforma processer efter kunders/kommunmedlemmars behov. Efter ett studiebesök i Danmark, där de på många ställen framgångsrikt implementerat strategin, tog jag konceptet vidare till min tidigare arbetsplats i Sandviken.

Efter att ha utbildat flera av medarbetarna i organisationen, kunde strategin implementeras och kunskapen spridas vidare. Då flera satsningar på att förbättra dialogen ägde rum under samma tidsperiod, kan Maria ännu inte uttala sig om effekterna av strategin specifikt. Men, efter deras totala satsning på ökad dialog, kunde de däremot se att kundnöjdheten i kommunen ökade. Idag gör flera kommuner liknande satsningar och Maria har ambitioner om att även Älvkarleby följer i samma spår.

– För att kunna göra ett gott jobb måste vi veta vilka vi finns till för. Det är först då vi kan få insikter i hur vi bäst nyttjar de förutsättningarna vi har. Grundidén är att vi måste bli bättre på att kommunicera med våra kommunmedlemmar, däribland aktörer ur näringslivet. Om vi inte aktivt lyssnar, är risken att vi misslyckas med att erbjuda vad som efterfrågas!

Fakta

Tjänstedesign är en strategi som kan användas vid utformning av tjänster och arbetsprocesser för att sätta kunden/brukaren/kommunmedlemmen i fokus. Strategin bidrar med verktyg för att kunna föra konstruktiva dialoger där båda parter är delaktiga i problemformulering och där medarbetare aktivt arbetar för att förstå hur kundens behov bäst bemöts.

Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist