NYHET4 augusti 2022

Här är hotellföretagarens viktigaste valfrågor

Det måste bli billigare att anställa, anser Pernilla Thor, vd för Johannesbergs slott i Rimbo och menar att det är en av de viktigaste valfrågorna. Men även elkostnaderna behöver minska. ”Energiskatten måste sänkas till samma nivå för besöksnäringen som för andra basnäringar”, säger hon.

”Vi behöver få ett regelverk på plats som skapar ett sunt avstånd mellan lön och bidrag”, säger Pernilla Thor.Foto: Privat

Pernilla Thor är vd för Johannesbergs slott i Rimbo och ledamot i Visita Mellerstas styrelse. Svenskt Näringsliv har bett henne ger sin syn på de viktigaste företagarfrågorna inför det stundande riksdagsvalet.

Vilken är den viktigaste valfrågan för dig som företagare?
– Det måste bli billigare att anställa människor, vi måste se till att få människor i jobb och det måste löna sig att jobba! Vi behöver få ett regelverk på plats som skapar ett sunt avstånd mellan lön och bidrag. Enligt Entreprenörskapsforums beräkningar är det över 1,8 miljoner svenskar i arbetsför ålder som inte försörjer sig genom eget arbete.

Vad kan en ny regering göra för att du ska kunna växa och anställa fler?
– Sänka arbetsgivaravgifterna. Om kostnaden för att ha anställda minskar ökar incitamenten att anställa. Ta bort löneavgiften. Arbetsgivaravgiften, som idag ligger på drygt 31 procent, består till nästan 12 procentenheter av en så kallad ”löneavgift”, men som är en skatt då den inte motsvaras av några förmåner. Vad går de pengarna till?

– Energiskatten måste sänkas till samma nivå för besöksnäringen som för andra basnäringar. Möjligheten att anställa fler pressas också av en hög energiskatt. Vi inom besöksnäringen betalar idag 34,7 öre/kWh i elskatt medan ett företag i tillverkningsindustrin endast betalar 0,5 öre/kWh. 

Hur kan företagsklimatet bli bättre i din kommun?
– Viktigt med nära samarbete mellan Norrtälje kommun och näringsliv. För att företagsklimatet ska bli bättre krävs snabbare och enklare hantering av tillstånd och bättre förutsättningar för integration och rättssäkerhet. Norrtälje kommun måste säkerställa att de inte bedriver säljverksamhet som konkurrerar med privata företag på ett sätt som riskerar att snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens. 

– Norrtälje kommun behöver förstå besöksnäringens betydelse. Den är en av de största livsnerverna i samhället. Besöksnäringen har en enormt stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning och är också den absolut största integrationsmotorn. 

valet 2022Arbetsgivaravgift
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist