NYHET28 oktober 2016

Lovande framtid med snabbare bygglov

Bygglovshandläggning är hos allmänheten ofta känd som en byråkratisk och komplicerad process som ofta tar mer tid än man hade önskat. I Uppsala kommun har det under flera år i allt för stor utsträckning varit den gängse uppfattningen kring hanteringen av kommunens alla bygglov.

Foto: Lucas Kramer
Foto: Lucas Kramer

Handläggningstiderna drog ofta över maxtiden, rutiner saknades och företag och privatpersoner saknade information om hur ärendena hanterades. Men radikala förändringar har skett sedan en tid tillbaka. Förändringar som redan givit resultat.

Idag är det betydligt fler anställda på kommunens bygglovsenhet jämfört med tre år sedan. Beslutade bygglov är nu det dubbla till antalet, jämfört med 2013. Maxgränsen för handläggningstiden på tio veckor börjar närma sig en garanti även i praktiken. Genomsnittsärendet tar idag enbart fyra veckor och 93 % klaras under 10 veckor.

Förutom fler händer och huvuden som arbetar med kommunens alla bygglov har omfattande förändringar skett i organisationen, med nya rutiner och bättre fördelning och uppdelning av de olika ärendena.

-I bygglovsprocessen fokuserar vi numera på att ha en bättre dialog med de som ansöker i form av förmöten, berättar Christian Blomberg, bygglovschef i Uppsala kommun.

-Detta i kombination med tydligare regler kring hur ansökningarna ska utformas gör att processen blir mer transparent och riktig. Vi ser hur både privatpersoner och företag idag är betydligt nöjdare med hela processen för bygglov, jämfört med för några år sedan.

Rutinerna är numera tydligare för medarbetarna på bygglovsenheten och tydligare uppföljning sker idag så att vissa ärenden placeras hos specifika handläggare.

Åtgärdsprogrammet som har lett fram till dagens förbättringar är omfattande, men ytterligare förändringar och förbättringar för framtiden, planeras redan. Att utveckla kunddialogen än mer är nästa prioritering, tillsammans med åtgärder för att kunna erbjuda bättre företagsservice.

-Vi har nyligen utökat enheten med nya planhandläggare som kan jobba mer med detaljplaner, förklarar Christian Blomberg.

-Det handlar främst om att erbjuda bättre företagsservice. Effektivare hantering av detaljplaneärenden är något vi vet är av stort vikt för företagen.

Utvecklingen hos bygglovsenheten sticker hål på tanken om bygglovshandläggning som en byråkratisk broms, till förmån för en bild av en effektiv process för att underlätta en rättssäker expansion av ett växande Uppsala.

Lucas Kramer

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist