Öst möter väst - Hur ser kineser på svenskar?

NYHET Publicerad

KINASAMTAL 2 Tony Fang är kines och professor vid Stockholms Universitet och har bott i Sverige många år. Under Kinasamtal i Sigtuna gav han ett flertal intressanta perspektiv på Sverige utifrån en kines synvinkel.

Tony Fang nämner exempelvis hans första chock då hans barn började i svensk skola - han följde dottern till affären för att köpa skolmaterial, block, pennor och suddigum, men dottern avböjde med förklaring att det får vi i skolan. Men du måste i alla fall ha mat med dig till skolan - nej det behövs inte det får vi. Han upplevde då att någon annan hade tagit över ansvaret för barnen. Sverige uppfattas av många kineser som socialistiskt eller kommunistiskt. En del kineser uppfattar det som att vi i Sverige har lyckats med det som de så länge försökt åstadkomma i Kina via kommunismen.

Andra saker som en kines reflekterar över är varför det är så få poliser på gatorna och varför ser man så många handikappade i Sverige. I Kina är det många poliser som dirigerar trafiken och i Kina är det inte vanligt att man ser handikappade röra sig i samhället.

Han frågar sig också varför bankerna stänger kl.15.30 exempelvis på Arlanda - något som är helt ofattbart för en kines.

Svenskarna verkar leva så bekymmerslöst - vad har de att bekymra sig över egentligen. Nästan allting är fritt! Man behöver inte betala för skolan och inte heller sjukvården det kan inte finnas något att oroa sig för - men kanske har man tappat drivkraften och glömt att leva? Möjligheten att förbättra sin och familjens levnadsstandard hägrar och strävan ”framåt och uppåt” är mycket stark hos kineserna idag.

En kines förväntas vara tillgänglig 24 timmar om dygnet även under semestern förväntas man vara nåbar via mobiltelefon i den mån man har det. Där uppfattar man också en skillnad jämfört med Sverige.

Kineserna tycker att det är konstigt att det i svensk media presenteras en så negativ bild av Kina. Det flesta journalister har inte ens besökt Kina!

Sverige har mycket positivt att erbjuda en kines. Vår livskvalité och tillgång till orörd, vacker och ren natur är något som många kineser skulle uppskatta. Men för att vi skall få fler kinesiska turister krävs det att vi gör fler så kallade paketlösningar, som blir möjligt att boka.

De unga kineserna börjar bli mycket miljömedvetna och suktar efter lärdom och information - resor som fokuserar på närhet till naturen borde kunna locka miljoner av kinesiska turister. Sverige är också intressant när det gäller hälso- och sjukvård samt får högt betyg när det gäller innovationer. Kultur intresserar också många kineser.

60 miljoner kinesiska turister kan när som helst besöka ett europeisktland - se till att en del av dessa kommer till Sverige!

Vad Kina kan lära från Sverige enligt Dr Fang:

Att skapa ett välbalanserat samhälle med social trygghet och jämlikhet. Verka för en hållbar utveckling och ökad miljömedvetenhet. Att arbeta mer globalt och med ett större innovationstänkande med ärlighet och utan korruption.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Afrika växande marknad för svenska företag

TILLVÄXT Den afrikanska kontinenten börjar bli het för svenska företag. Länderna ses inte längre som biståndstagare utan som handelspartners. Det senaste året har den svenska exporten till Afrika ökat med 22 procent och Exportrådet öppnar nya kontor på löpande band.
NYHET Publicerad:

Strikt liv i Singapore

UTBYTESKORRESPNDENTERNA Singapore med dess invånare är hårt styrt av staten. Skolsystemet är även det strikt. Studenterna jobbar stenhårt för toppbetyg och ingångslönen på första jobbet sätts efter deras medelbetyg, skriver Yonna Henriksson, utbytesstudent i Singapore.
NYHET Publicerad:

I Japan är jobbet ditt liv

UTBYTESKORRESPONDENTERNA Balans mellan jobb och privatliv finns inte i Japan. Trots att mycket håller på att förändras har livstidsanställningssystemet fortfarande stor inverkan på det japanska arbetslivet. Mina kvinnliga kursare måste välja mellan familj och karriär, skriver Hannah Gustafsson, utbytesstudent i Japan.
NYHET Publicerad:

Öst möter väst - Hur ser kineser på svenskar?

KINASAMTAL 2 "Många kineser uppfattar Sverige som socialistiskt eller kommunistiskt. En del kineser menar att vi i Sverige lyckats med det Kina länge försökt åstadkomma via kommunismen", skriver kinesiske professorn Tony Fang vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Hon säljer snö över hela världen

GLOBALISERING Snö of Sweden tillverkar smycken i Kina som säljs i Norden och i England. Hemmabasen ligger dock i norra Sverige. "Det är lätt att vara företagare i Östersund. Låga kostnader, korta restider och bra stöd från kommun och myndigheter. En perfekt språngbräda för export", säger företagets vd Lena Näslund.
NYHET Publicerad:

"Globaliseringen bra för både fattig och rik"

–Det går inte att hålla fast vid de jobb som existerar idag, tryggheten måste ligga någon annanstans, menar globaliseringsexperten Jagdish Bhagwati. Han talade vid ett seminarium på tisdagen.