”Svenskt Näringsliv kan dra i rätt trådar”

Anders Hedberg har lång erfarenhet av framgångsrikt företagande. Positionen som vd för byggkonstruktören Kåver & Mellin AB tillträdde han redan för 16 år sedan, ett bolag som vid den tiden hade sex anställda. Nu är det i stället frågan om en koncern beståendes av sex bolag med 55 anställda runt om i landet. Vi har frågat Anders om vad källan till entreprenörskapet är och vilken betydelse medlemskapet i SN och Innovationsföretagen har, och har haft, för verksamheten.

Anders Hedberg, vd för byggkonstruktören Kåver & Mellin AB
Foto: Privat

Vad är drivkraften bakom ditt entreprenörskap?

– Den stora drivkraften är att få vara med och hjälpa människor utvecklas. Att få se nyutexaminerade ingenjörer bli självgående, lära sig och ta mer ansvar är bland det roligaste med mitt jobb.

Vilka är era främsta utmaningar, idag och imorgon?

– Alla företag som växer står inför olika prövningar. Att rekrytera rätt personer är en stor utmaning, på samma gång som det är viktigt att bibehålla kvaliteten på det man gör, att beställare är nöjda och att alla anställda trivs. Framåt skulle konkurrens från låglöneländer kunna vara en utmaning. Sen har vi i byggbranschens problem med cementbristen, och vad som händer om den fortsätter.

Svenskt Näringsliv gör mycket för oss och driver opinion och ser till att politiker även tänker på företagarna. 

Hur påverkar medlemskapet i Svenskt Näringsliv och Innovationsföretagen er verksamhet?

– Svenskt Näringsliv gör mycket för oss och driver opinion och ser till att politiker även tänker på företagarna. Framför allt oss små och medelstora företag. Svenskt Näringsliv blir då som en gemensam röst för att driva våra frågor. Många företagare jobbar ju väldigt mycket kvällar och helger, vilket gör att energin ofta inte räcker till för påverkansarbete. Då är det bra att ha Svenskt Näringsliv som har resurser och kan driva på frågorna när vi inte har möjlighet.

Har du ett konkret exempel på när ni upplevt speciellt stort stöd av SN och Innovationsföretagen?

– Förra året, när vi inte fick bidrag för korttidspermitteringar, fick vi stöttning av Innovationsföretagen att driva de frågorna juridiskt. Vi fick bland annat hjälp att hitta rätt jurister och advokater för att kunna överklaga beslutet och i slutändan vinna det målet. Men även när vi känt att företagarklimatet i kommunen inte har varit så bra har regionchefen från Svenskt Näringsliv ställt upp genom att hålla möten med politiker och tjänstemän på kommunen. De har agerat katalysator mellan oss företagare i Tierp och kommunen genom att dra i rätt trådar.

MedlemskapSvenskt NäringslivInnovationsföretagen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist