Karta som visar Uppsala läns kommuners rankingplanceringar

Två raketer och en sjunkbomb

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Att Uppsalaregionens företag har bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla sina företag har stor betydelse för jobb och välfärd. För att ta tempen på företagsklimatet och driva på för ständig utveckling och förbättring genomför Svenskt Näringsliv årligen en enkätundersökning som visar hur företagen i Sverige ser på företagsklimatet i sin kommun.

DSC02373
Foto: Hanna Johansen
Älvkarlebys kommunalråd, Marie Pettersson & kommunalråd, Sara Sjödal (C) från Tierp fick tillsammans med Älvkarlebys näringslivschef Martin Andaloussi & Tierps näringslivschef, Lars Ingeberg ställa upp och fotograferas när rankingen för 2019 presenterade på ett gemensamt frukostmöte
Helzenius,Edenby och Dahlgren
Foto: Hanna Johansen
Bert-Ola Dahlgren, Samhällsbyggnadshef Älvkarleby tillsammans med Jennie Edenby, Företagarförening Älvkarleby och Linda Helzenius, Näringslivsutvecklare Älvkarleby.
DSC02334
Foto: Hanna Johansen
DSC02344
Foto: Hanna Johansen
Anna-Lena Holmström presenterar 2019 års resultat i rankingen över företagsklimatet i Sveriges kommuner
Älvkarleby - Näringslivsutvecklare Linda Helzenius
Foto: Hanna Johansen
I Älvkarleby har man satt målet att att vara bland de hundra bästa företagarkommunerna i Sverige, något näringslivsutvecklare Linda Helzenius ser mycket positivt på.
DSC02327
Foto: Hanna Johansen
DSC02302
Foto: Hanna Johansen
Holmström Anna-Lena

"Både Älvkarleby och Tierp tar alltid företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu", säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

Foto: Ernst Henry Photography
Jennie Edenby

Jennie Edenby, företagare i Skutskär och företagarföreningens ordförande, tycker att företagsklimatet i Älvkarleby redan är väldigt bra, men att okunskap och bristande kommunikation ibland kan leda till irritation och missnöje.

Foto: Privat
Marie Wilén 2

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande i Heby tar resultatet på största allvar. "Vi måste bli mycket bättre på att berätta för vår kommuns företagare vad vi gör, hur kommunen fungerar och vilka utmaningar vi har", säger hon.

Foto: Sören Karlsson
Lotta Wiström

"Det finns mycket kvar att lösa innan vi är nöjda", säger Knivsta kommuns företagarförenings ordförande Lotta Wiström.

Foto: Privat

Den enkäten blir sedan tillsammans med statistiska faktorer från SCB en ranking från 1 till 290. Den 24 september blev 2019 års ranking klar. I Uppsalaregionen är Knivsta bäst med plats 29 och Östhammar sämst med plats 259.

De norduppländska kommunerna Älvkarleby och Tierp har all anledning att fira. Heby kommun har all anledning att ta krafttag. Älvkarleby tar sig upp till 170:e plats, en förbättring med hela 71 placeringar. Tierp är hack i häl och gör en förflyttning från 239:e till 174:e plats, en uppryckning med 65 placeringar. Heby däremot sjunker till plats 226, en tapp med 87 platser.

– Både Älvkarleby och Tierp har det gemensamt att de sjönk kraftigt i föregående ranking. De har också det gemensamt att de alltid tar företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu, säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

I Älvkarleby ska en nyinrättad företagarförening se till att hålla förbättringsångan uppe och nå kommunens mål att vara bland de hundra bästa företagarkommunerna i Sverige.

Att nå topp 100 klarar Älvkarleby utan problem menar Jennie Edenby, företagare i Skutskär och företagarföreningens ordförande. Jennie Edenby tycker att företagsklimatet i Älvkarleby redan är väldigt bra, men att okunskap och bristande kommunikation ibland kan leda till irritation och missnöje.

– Det är här vi kommer in. I föreningen kan vi tidigt fånga upp småproblem och hindra dem från att växa sig större. Vi tar tag i frågorna som behöver drivas vidare och blir kanalen mellan näringsliv och kommun, säger Jennie Edenby.

I Heby är företagsklimatet enligt företagen betydligt sämre än tidigare. Företagare vittnar bland annat om ingångna avtal mellan kommun och företag som inte följs, upphandlingar som gått snett och detaljplaner som dröjer. Hebys tuffa ekonomiska situation har utan tvekan bidragit till missnöjet.

– Rankingresultatet är naturligtvis ett hårt slag för Heby, men det stämmer med den bild jag får i samtal med företagare. Ett gediget förbättringsarbete i dialog med näringslivet inleddes i för drygt ett år sen. I och med en sådan satsning kommer missnöje upp i ljuset och det står klart för företag att de inte är ensamma om sina upplevelser. Det förstoringsglas ett förbättringsarbete innebär är en delförklaring till de sämre betygen. Att Heby kommun nu satsar på att förbättra sitt företagsklimat är berömvärt men det räcker inte. Det gäller att hålla i, hålla ut, kommunicera och leverera. Betygen kommer att röra sig i rätt riktning när företagen känner sig trygga med att ord blivit handling och de ser tydliga förbättringar, säger Anna-Lena Holmström.

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande i Heby tar resultatet på största allvar och är självkritisk.

– Viss kritik känner jag igen mig i, till exempel mot en del upphandlingar. Vi har det senaste året stärkt upp det området och jobbar med att samordna kommunens och bolagens upphandlingar. I dagsläget jobbas det också med att utöka samarbetet kring upphandlingskompetens i norduppland. Det är en hederssak att följa ingångna avtal, dels för att det innebär en ekonomisk förlust för kommunen att inte göra det. Vi måste också bli mycket bättre på att berätta för vår kommuns företagare vad vi gör, hur kommunen fungerar och vilka utmaningar vi har. Att vi inte får fram detaljplaner så snabbt som vi skulle önska beror på att det är svårt att få tag på rätt kompetens till exempel. Jag ser fram emot vårt möte den 4 november mellan politiker, tjänstemän och företagare i kommunen. Jag uppmanar alla som har synpunkter och idéer att delta då. Jag uppmanar också alla som upplever problem av olika slag att höra av sig till kommunen. Vi vill veta vad som inte fungerar och vi vill göra någonting åt det.

Norrtälje, Knivsta och Uppsala rör sig blygsamt framåt. Norrtälje förbättrar sig med två placeringar till plats 196, Knivsta och Uppsala rör sig uppåt med fyra placeringar vardera till plats 29 och 195. Uppsala har högre ambitioner än plats 195, men det vill inte riktigt lyfta efter den negativa trend som inleddes 2013. 2012 återfanns Uppsala kommun på 90:e plats.

– Jag upplever att problemet ligger mer på tjänstemanna- än politikernivå. Under året har jag på nära håll följt några vitt skilda företagsärenden. Det är slående hur likartade problemen är oavsett bransch och storlek på företag. När det går snett handlar det om tjänstemän som inte är samarbetsinriktade och som inte levererar eller ställer större krav på företagen än på sig själva. Det handlar om beslut som tar alldeles för lång tid eller inte fattas alls och det handlar, framförallt, om en attityd som andas vi och dem. Nu har Uppsala kommun bestämt sig för att utbilda alla tjänstemän som hanterar företagsärenden i effektiv kommunikation, bemötande och företagsservice. Tidigare har man utbildat de tjänstemän som hanterat bygglov med goda resultat. Jag har stora förhoppningar på det arbetet, säger Anna-Lena Holmström.

Ordföranden i Norrtäljes kommunstyrelse, Bino Drummond är inte nöjd med Norrtäljes placering på 196:e plats.

– Jag har känt frustration och som aktiv både i näringslivet och inom politiken har jag upplevt att det många gånger funnits ett glapp mellan företag och det offentliga. 

Flera åtgärder har nu vidtagits för att få Norrtäljes företagsklimat att lyfta. En förstärkt näringslivsenhet, tjänstegarantier och inrättandet av en regelförenklingskommission är bara några exempel.

– I regelförenklingskommissionen arbetar vi för att förenkla och se till att vi har system som är anpassade till invånarnas behov, inte tvärtom. Om det svåraste med kontakten med kommunen är ett knepigt namn som regelförenklingskommissionen är det något positivt!

Knivsta kommun stoltserar fortfarande med regionens och länets bästa företagsklimat med plats 29.

– Vi har ett bra företagsklimat och en bra dialog mellan kommunen och företagarföreningen och det är viktigt. Men det finns mycket kvar att lösa innan vi är nöjda. Det tar till exempel alldeles för lång tid att få fram detaljplaner i kommunen. Det innebär bland annat att vi tappar företagsetableringar till andra kommuner och att befintliga företag får svårt att växa, säger Knivsta kommuns företagarförenings ordförande Lotta Wiström.

Håbo vänder äntligen upp från botten som ett resultat av ett gediget dialogarbete och hamnar på plats 175. Det gäller att hålla i det arbetet även framöver om Håbo ska nå målet att få betyget 4,0, vilket motsvarar bra, på företagsklimatet av sina företag.

Kommunen med regionens andra bästa företagsklimat, Enköping, kämpar oförtrutet vidare med att återvinna företagens förtroende och komma tillbaka till företagsklimatstoppen. Det är en bit kvar, men kommunen förbättrar sin ranking med 15 placeringar och hamnar på plats 105. Förbättringen beror till stor del på ett något bättre sammanfattande betyg på företagsklimatet och en ökad nyföretagsamhet.

Östhammar har regionens sämsta företagsklimat med en 259:e placering. Ännu har man inte hittat receptet för att klättra uppåt. Hög personalomsättning gör inte saken lättare.

Fakta

I Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) har 1 116 företag (en svarsfrekvens på 50%) svarat på den enkät som utgör två tredjedelar av rankingen. Den sista tredjedelen är statistiska faktorer från SCB.

 

Placering i regionen, kommun, totalplacering och förändring jämfört med förra året

1 Knivsta 29 (+4)

2 Enköping 105 (+15)

3 Älvkarleby 170 (+71)

4 Tierp 174 (+65)

5 Håbo 175 (+28)

6 Uppsala 195 (+4)

7 Norrtälje 196 (+2)

8 Heby 228 (-87)

9 Östhammar 259 (-8)

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Noors Slott efterlyser mer flexibla krisåtgärder

CORONAKRISEN Noors slott i Knivsta ekar tomt och företaget har drabbats hårt i och med den pågående coronakrisen. Företaget som just nu borde gå in i sin bästa period står istället med avbokade konferenser, bröllop och fester. Trots hjälp i form av krispaket kämpar ägare Sofia och Håkan Hjärner för att för att hålla företaget flytande. ”Jag vet ju att man måste gå efter likabehandlingsplan och det ska vara lika för alla företag, men alla är inte drabbade på samma sätt”, säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Anna-Lena Holmström i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

CORONAKRISEN Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.
NYHET Publicerad:

Få kontakter i omsorgen är livsnödvändigt

CORONAKRISEN På Allas Vård och Omsorg i Enköping är fokus i coronakrisen att deras kunder ska träffa så få personer som möjligt under en vecka. "Det är viktigt för att skapa trygghet i vanliga fall, just nu är det livsnödvändigt. Ju färre kontakter, desto bättre", säger vd Elvir Blacevic.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Uttråkade barn räddade Läslusen

KREATIVITET SOM LIVBOJ Från barnbokhandeln Läslusen i Uppsala går det nu att beställa pysselpaket till hemmasittande och uttråkade barn. Detta har lett till att ägaren Eija Lietoff Schüssler kan fortsätta att jobba på, trots bristande kundunderlag, men med nya metoder och tillvägagångssätt.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner kan göra mer

ÅTGÄRDER I KRISTIDER Extraordinära omständigheter kräver extraordinära insatser. Uppsalaregionens kommuner har alla tagit fram stödpaket för att stötta sina företag genom att frigöra tid och stärka deras likviditet. Stödpaketen bygger till stor del på Svenskt Näringslivs rekommendationer om ett ”basstödpaket”.
NYHET Publicerad:

Vikten av att göra

KRÖNIKA "Bakom alla modiga beslut finns människor. Människor som gör. Människor som vågar fatta beslut, även om det hade känts bra att tänka lite till och sova på saken. Det finns inte tid till det nu." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Vi måste vara minst lika kreativa som företagen

KOMMUNER SOM GÖR I coronakrisens spår har Heby kommunen hitta en lösning för att både skydda riskgrupper och stötta det lokala näringslivet. "De lokala företagen är enormt kreativa och vi vill inte vara sämre", säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg i Heby kommun och menar att vi alla behöver få kraft och energi av att det går att hitta lösningar.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner levererar

KOMMUNER SOM GÖR Företagen har det tufft i Coronatider. Då är det extra viktigt att även den egna hemkommunen gör vad den kan för att underlätta i en tuff vardag där kunderna uteblir. Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på stödåtgärder en kommun kunde vidta för att frigöra tid och ge likviditetslättnader till Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun). Redan den 18 mars hade den första kommunen, Norrtälje, genomfört alla förslagen och mer därtill.
NYHET Publicerad:

Nära på avstånd i Tierp

KOMMUNER SOM GÖR Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Nu har kommunerna agerat för att mildra effekterna på näringslivet. I Tierp försöker man hitta win-win situationer för både kommunen och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.