Karta som visar Uppsala läns kommuners rankingplanceringar

Två raketer och en sjunkbomb

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Att Uppsalaregionens företag har bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla sina företag har stor betydelse för jobb och välfärd. För att ta tempen på företagsklimatet och driva på för ständig utveckling och förbättring genomför Svenskt Näringsliv årligen en enkätundersökning som visar hur företagen i Sverige ser på företagsklimatet i sin kommun.

DSC02373
Foto: Hanna Johansen
Älvkarlebys kommunalråd, Marie Pettersson & kommunalråd, Sara Sjödal (C) från Tierp fick tillsammans med Älvkarlebys näringslivschef Martin Andaloussi & Tierps näringslivschef, Lars Ingeberg ställa upp och fotograferas när rankingen för 2019 presenterade på ett gemensamt frukostmöte
Helzenius,Edenby och Dahlgren
Foto: Hanna Johansen
Bert-Ola Dahlgren, Samhällsbyggnadshef Älvkarleby tillsammans med Jennie Edenby, Företagarförening Älvkarleby och Linda Helzenius, Näringslivsutvecklare Älvkarleby.
DSC02334
Foto: Hanna Johansen
DSC02344
Foto: Hanna Johansen
Anna-Lena Holmström presenterar 2019 års resultat i rankingen över företagsklimatet i Sveriges kommuner
Älvkarleby - Näringslivsutvecklare Linda Helzenius
Foto: Hanna Johansen
I Älvkarleby har man satt målet att att vara bland de hundra bästa företagarkommunerna i Sverige, något näringslivsutvecklare Linda Helzenius ser mycket positivt på.
DSC02327
Foto: Hanna Johansen
DSC02302
Foto: Hanna Johansen
Holmström Anna-Lena

"Både Älvkarleby och Tierp tar alltid företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu", säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

Foto: Ernst Henry Photography
Jennie Edenby

Jennie Edenby, företagare i Skutskär och företagarföreningens ordförande, tycker att företagsklimatet i Älvkarleby redan är väldigt bra, men att okunskap och bristande kommunikation ibland kan leda till irritation och missnöje.

Foto: Privat
Marie Wilén 2

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande i Heby tar resultatet på största allvar. "Vi måste bli mycket bättre på att berätta för vår kommuns företagare vad vi gör, hur kommunen fungerar och vilka utmaningar vi har", säger hon.

Foto: Sören Karlsson
Lotta Wiström

"Det finns mycket kvar att lösa innan vi är nöjda", säger Knivsta kommuns företagarförenings ordförande Lotta Wiström.

Foto: Privat

Den enkäten blir sedan tillsammans med statistiska faktorer från SCB en ranking från 1 till 290. Den 24 september blev 2019 års ranking klar. I Uppsalaregionen är Knivsta bäst med plats 29 och Östhammar sämst med plats 259.

De norduppländska kommunerna Älvkarleby och Tierp har all anledning att fira. Heby kommun har all anledning att ta krafttag. Älvkarleby tar sig upp till 170:e plats, en förbättring med hela 71 placeringar. Tierp är hack i häl och gör en förflyttning från 239:e till 174:e plats, en uppryckning med 65 placeringar. Heby däremot sjunker till plats 226, en tapp med 87 platser.

– Både Älvkarleby och Tierp har det gemensamt att de sjönk kraftigt i föregående ranking. De har också det gemensamt att de alltid tar företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu, säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

I Älvkarleby ska en nyinrättad företagarförening se till att hålla förbättringsångan uppe och nå kommunens mål att vara bland de hundra bästa företagarkommunerna i Sverige.

Att nå topp 100 klarar Älvkarleby utan problem menar Jennie Edenby, företagare i Skutskär och företagarföreningens ordförande. Jennie Edenby tycker att företagsklimatet i Älvkarleby redan är väldigt bra, men att okunskap och bristande kommunikation ibland kan leda till irritation och missnöje.

– Det är här vi kommer in. I föreningen kan vi tidigt fånga upp småproblem och hindra dem från att växa sig större. Vi tar tag i frågorna som behöver drivas vidare och blir kanalen mellan näringsliv och kommun, säger Jennie Edenby.

I Heby är företagsklimatet enligt företagen betydligt sämre än tidigare. Företagare vittnar bland annat om ingångna avtal mellan kommun och företag som inte följs, upphandlingar som gått snett och detaljplaner som dröjer. Hebys tuffa ekonomiska situation har utan tvekan bidragit till missnöjet.

– Rankingresultatet är naturligtvis ett hårt slag för Heby, men det stämmer med den bild jag får i samtal med företagare. Ett gediget förbättringsarbete i dialog med näringslivet inleddes i för drygt ett år sen. I och med en sådan satsning kommer missnöje upp i ljuset och det står klart för företag att de inte är ensamma om sina upplevelser. Det förstoringsglas ett förbättringsarbete innebär är en delförklaring till de sämre betygen. Att Heby kommun nu satsar på att förbättra sitt företagsklimat är berömvärt men det räcker inte. Det gäller att hålla i, hålla ut, kommunicera och leverera. Betygen kommer att röra sig i rätt riktning när företagen känner sig trygga med att ord blivit handling och de ser tydliga förbättringar, säger Anna-Lena Holmström.

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande i Heby tar resultatet på största allvar och är självkritisk.

– Viss kritik känner jag igen mig i, till exempel mot en del upphandlingar. Vi har det senaste året stärkt upp det området och jobbar med att samordna kommunens och bolagens upphandlingar. I dagsläget jobbas det också med att utöka samarbetet kring upphandlingskompetens i norduppland. Det är en hederssak att följa ingångna avtal, dels för att det innebär en ekonomisk förlust för kommunen att inte göra det. Vi måste också bli mycket bättre på att berätta för vår kommuns företagare vad vi gör, hur kommunen fungerar och vilka utmaningar vi har. Att vi inte får fram detaljplaner så snabbt som vi skulle önska beror på att det är svårt att få tag på rätt kompetens till exempel. Jag ser fram emot vårt möte den 4 november mellan politiker, tjänstemän och företagare i kommunen. Jag uppmanar alla som har synpunkter och idéer att delta då. Jag uppmanar också alla som upplever problem av olika slag att höra av sig till kommunen. Vi vill veta vad som inte fungerar och vi vill göra någonting åt det.

Norrtälje, Knivsta och Uppsala rör sig blygsamt framåt. Norrtälje förbättrar sig med två placeringar till plats 196, Knivsta och Uppsala rör sig uppåt med fyra placeringar vardera till plats 29 och 195. Uppsala har högre ambitioner än plats 195, men det vill inte riktigt lyfta efter den negativa trend som inleddes 2013. 2012 återfanns Uppsala kommun på 90:e plats.

– Jag upplever att problemet ligger mer på tjänstemanna- än politikernivå. Under året har jag på nära håll följt några vitt skilda företagsärenden. Det är slående hur likartade problemen är oavsett bransch och storlek på företag. När det går snett handlar det om tjänstemän som inte är samarbetsinriktade och som inte levererar eller ställer större krav på företagen än på sig själva. Det handlar om beslut som tar alldeles för lång tid eller inte fattas alls och det handlar, framförallt, om en attityd som andas vi och dem. Nu har Uppsala kommun bestämt sig för att utbilda alla tjänstemän som hanterar företagsärenden i effektiv kommunikation, bemötande och företagsservice. Tidigare har man utbildat de tjänstemän som hanterat bygglov med goda resultat. Jag har stora förhoppningar på det arbetet, säger Anna-Lena Holmström.

Ordföranden i Norrtäljes kommunstyrelse, Bino Drummond är inte nöjd med Norrtäljes placering på 196:e plats.

– Jag har känt frustration och som aktiv både i näringslivet och inom politiken har jag upplevt att det många gånger funnits ett glapp mellan företag och det offentliga. 

Flera åtgärder har nu vidtagits för att få Norrtäljes företagsklimat att lyfta. En förstärkt näringslivsenhet, tjänstegarantier och inrättandet av en regelförenklingskommission är bara några exempel.

– I regelförenklingskommissionen arbetar vi för att förenkla och se till att vi har system som är anpassade till invånarnas behov, inte tvärtom. Om det svåraste med kontakten med kommunen är ett knepigt namn som regelförenklingskommissionen är det något positivt!

Knivsta kommun stoltserar fortfarande med regionens och länets bästa företagsklimat med plats 29.

– Vi har ett bra företagsklimat och en bra dialog mellan kommunen och företagarföreningen och det är viktigt. Men det finns mycket kvar att lösa innan vi är nöjda. Det tar till exempel alldeles för lång tid att få fram detaljplaner i kommunen. Det innebär bland annat att vi tappar företagsetableringar till andra kommuner och att befintliga företag får svårt att växa, säger Knivsta kommuns företagarförenings ordförande Lotta Wiström.

Håbo vänder äntligen upp från botten som ett resultat av ett gediget dialogarbete och hamnar på plats 175. Det gäller att hålla i det arbetet även framöver om Håbo ska nå målet att få betyget 4,0, vilket motsvarar bra, på företagsklimatet av sina företag.

Kommunen med regionens andra bästa företagsklimat, Enköping, kämpar oförtrutet vidare med att återvinna företagens förtroende och komma tillbaka till företagsklimatstoppen. Det är en bit kvar, men kommunen förbättrar sin ranking med 15 placeringar och hamnar på plats 105. Förbättringen beror till stor del på ett något bättre sammanfattande betyg på företagsklimatet och en ökad nyföretagsamhet.

Östhammar har regionens sämsta företagsklimat med en 259:e placering. Ännu har man inte hittat receptet för att klättra uppåt. Hög personalomsättning gör inte saken lättare.

Fakta

I Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) har 1 116 företag (en svarsfrekvens på 50%) svarat på den enkät som utgör två tredjedelar av rankingen. Den sista tredjedelen är statistiska faktorer från SCB.

 

Placering i regionen, kommun, totalplacering och förändring jämfört med förra året

1 Knivsta 29 (+4)

2 Enköping 105 (+15)

3 Älvkarleby 170 (+71)

4 Tierp 174 (+65)

5 Håbo 175 (+28)

6 Uppsala 195 (+4)

7 Norrtälje 196 (+2)

8 Heby 228 (-87)

9 Östhammar 259 (-8)

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk e-identitet ”ser till att du är du”

ENTREPRENÖRSKAP I SVT:s gamla lokaler på Svartbäcksgatan huserar IT-företaget Svensk e-identitet. Företaget grundades för tio år sedan efter att matchningstjänsten Connect fört tre Uppsalaentreprenörer samman; Mikael Westöö, Jörgen Hellgren och Patrik Sandberg hade på var sitt håll fått upp ögonen för nya behov och en ny bransch.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Arbetsbyrån UF hjälper unga ut i arbete

UNG FÖRETAGSAMHET Jadd Saliba, Kevin Amin och Mathias Lind går sista året på Celsiusskolans Handels- och administrationsprogram. Som gymnasieprojekt driver de UF-företaget Arbetsbyrån. I februari går startskottet för deras event som ska föra samman arbetsgivare och arbetssökande.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Bygglovhjälpen gör det lätt att göra rätt

FÖRETAGSKLIMAT Ofullständiga bygglovsansökningar ställer till det för både kunder och medarbetare. I Uppsala kommun ska den nylanserade tjänsten “Bygglovhjälpen” göra det lättare för företagare och privatpersoner att ansöka om bygglov. Yvonne Fredriksson, Enhetschef för bygglovhandläggning i Uppsala kommun, berättar om den digitala tjänsten som kan effektivisera ärendehanteringen för både kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Bygglovsprocessen - en brobyggare i Enköping

FÖRETAGSKLIMAT På Enköpings miljö- och byggnadsförvaltning upplevde medarbetare att kommunen och företagare talade om varandra snarare än med varandra. För att ta reda på vart det skavde antog förvaltningen en ny strategi. Med en fikakorg i handen begav de sig ut till de stora byggföretagen för att lyssna till deras upplevelser av förvaltningens hantering av bygglovsprocessen. "Vi såg möjligheten att bryta ett mönster av dåliga relationer", säger Magnus Holmberg Muhr förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.
NYHET Publicerad:

"Vill lära ut mer om företagande och samhällsekonomi"

SKOLNÄTVERK "Fler elever skulle kunna göra rationella beslut om sin framtid och även inspireras till att välja andra typer av yrken med mer kunskap inom företagande och samhällsekonomi" säger Jens Lepikko som är ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. Jens kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ökad frihet att anpassa lönesättningen – optimalt för Tebex

AVTAL 2020 Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Redan i december ska industrins arbetsgivare och fackförbund byta avtalskrav inför 2020 års avtalsförhandlingar. Denna gången mot bakgrunden av konjunkturavmattning, Brexit och risken för ett internationellt handelskrig. För Tebex med 36 anställda och arbetskraftskostnader som uppgår till 40 procent av företagets kostnader, blir den stundande avtalsrörelsen viktig. Både för Tebex fortsatta konkurrenskraft och möjligheten att anställa nya medarbetare.
NYHET Publicerad:

AquaOnTime UF sätter klimat och hälsa i centrum

UNG FÖRETAGSAMHET Bakom UF-företaget AquaOnTime står fyra aktiva tjejer från idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala. När de kom på sig själva med att ofta dricka mer kaffe än vatten för att hålla uppe tempot under dagarna, bestämde de sig för att ta fram en affärsidé som kunde vända trenden.
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Höjt Rut-avdrag bidrar till ökad hemkänsla

RUT 2003 startade Maria Danielsson städhjälpsföretaget Företag & Hemkänsla. Tack vare duktig personal och nöjda kunder har företaget gradvis vuxit. När taket för Rut-avdraget höjdes från 25 000 till 50 000 kr per person och år gick telefonen på kontoret i Enköping varm.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på Bivaxfabriken UF

UNG FÖRETAGSAMHET Albin Ljudén och Victor Olsmats går båda sista året på Lundellska Skolan i Uppsala. I höst driver de som valfri gymnasiekurs företaget Bivaxfabriken UF och vid terminsstarten var de redan i full gång med försäljningen av klimatsmarta bivaxdukar. De har höga målsättningar för sitt UF-år, samtidigt som de ser kursen som en chans att få med sig praktiska kunskaper kring företagande. "Drömmen är såklart att komma till SM i UF-företagande".
NYHET Publicerad:

Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Uppsalaregionen, men de många fördelarna överväger. "Prao är suveränt. Det är det enda sättet vi kan få ungdomar att förstå vad det handlar om. Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna att de saknar förståelse och erfarenhet om inte vi företagare drar vårt strå till stacken och erbjuder dem det", säger Michael Prising som driver Feskarn i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare. "Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela", säger Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun.