Karta som visar Uppsala läns kommuners rankingplanceringar

Två raketer och en sjunkbomb

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Att Uppsalaregionens företag har bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla sina företag har stor betydelse för jobb och välfärd. För att ta tempen på företagsklimatet och driva på för ständig utveckling och förbättring genomför Svenskt Näringsliv årligen en enkätundersökning som visar hur företagen i Sverige ser på företagsklimatet i sin kommun.

DSC02373
Foto: Hanna Johansen
Älvkarlebys kommunalråd, Marie Pettersson & kommunalråd, Sara Sjödal (C) från Tierp fick tillsammans med Älvkarlebys näringslivschef Martin Andaloussi & Tierps näringslivschef, Lars Ingeberg ställa upp och fotograferas när rankingen för 2019 presenterade på ett gemensamt frukostmöte
Helzenius,Edenby och Dahlgren
Foto: Hanna Johansen
Bert-Ola Dahlgren, Samhällsbyggnadshef Älvkarleby tillsammans med Jennie Edenby, Företagarförening Älvkarleby och Linda Helzenius, Näringslivsutvecklare Älvkarleby.
DSC02334
Foto: Hanna Johansen
DSC02344
Foto: Hanna Johansen
Anna-Lena Holmström presenterar 2019 års resultat i rankingen över företagsklimatet i Sveriges kommuner
Älvkarleby - Näringslivsutvecklare Linda Helzenius
Foto: Hanna Johansen
I Älvkarleby har man satt målet att att vara bland de hundra bästa företagarkommunerna i Sverige, något näringslivsutvecklare Linda Helzenius ser mycket positivt på.
DSC02327
Foto: Hanna Johansen
DSC02302
Foto: Hanna Johansen
Holmström Anna-Lena

"Både Älvkarleby och Tierp tar alltid företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu", säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

Foto: Ernst Henry Photography
Jennie Edenby

Jennie Edenby, företagare i Skutskär och företagarföreningens ordförande, tycker att företagsklimatet i Älvkarleby redan är väldigt bra, men att okunskap och bristande kommunikation ibland kan leda till irritation och missnöje.

Foto: Privat
Marie Wilén 2

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande i Heby tar resultatet på största allvar. "Vi måste bli mycket bättre på att berätta för vår kommuns företagare vad vi gör, hur kommunen fungerar och vilka utmaningar vi har", säger hon.

Foto: Sören Karlsson
Lotta Wiström

"Det finns mycket kvar att lösa innan vi är nöjda", säger Knivsta kommuns företagarförenings ordförande Lotta Wiström.

Foto: Privat

Den enkäten blir sedan tillsammans med statistiska faktorer från SCB en ranking från 1 till 290. Den 24 september blev 2019 års ranking klar. I Uppsalaregionen är Knivsta bäst med plats 29 och Östhammar sämst med plats 259.

De norduppländska kommunerna Älvkarleby och Tierp har all anledning att fira. Heby kommun har all anledning att ta krafttag. Älvkarleby tar sig upp till 170:e plats, en förbättring med hela 71 placeringar. Tierp är hack i häl och gör en förflyttning från 239:e till 174:e plats, en uppryckning med 65 placeringar. Heby däremot sjunker till plats 226, en tapp med 87 platser.

– Både Älvkarleby och Tierp har det gemensamt att de sjönk kraftigt i föregående ranking. De har också det gemensamt att de alltid tar företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu, säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

I Älvkarleby ska en nyinrättad företagarförening se till att hålla förbättringsångan uppe och nå kommunens mål att vara bland de hundra bästa företagarkommunerna i Sverige.

Att nå topp 100 klarar Älvkarleby utan problem menar Jennie Edenby, företagare i Skutskär och företagarföreningens ordförande. Jennie Edenby tycker att företagsklimatet i Älvkarleby redan är väldigt bra, men att okunskap och bristande kommunikation ibland kan leda till irritation och missnöje.

– Det är här vi kommer in. I föreningen kan vi tidigt fånga upp småproblem och hindra dem från att växa sig större. Vi tar tag i frågorna som behöver drivas vidare och blir kanalen mellan näringsliv och kommun, säger Jennie Edenby.

I Heby är företagsklimatet enligt företagen betydligt sämre än tidigare. Företagare vittnar bland annat om ingångna avtal mellan kommun och företag som inte följs, upphandlingar som gått snett och detaljplaner som dröjer. Hebys tuffa ekonomiska situation har utan tvekan bidragit till missnöjet.

– Rankingresultatet är naturligtvis ett hårt slag för Heby, men det stämmer med den bild jag får i samtal med företagare. Ett gediget förbättringsarbete i dialog med näringslivet inleddes i för drygt ett år sen. I och med en sådan satsning kommer missnöje upp i ljuset och det står klart för företag att de inte är ensamma om sina upplevelser. Det förstoringsglas ett förbättringsarbete innebär är en delförklaring till de sämre betygen. Att Heby kommun nu satsar på att förbättra sitt företagsklimat är berömvärt men det räcker inte. Det gäller att hålla i, hålla ut, kommunicera och leverera. Betygen kommer att röra sig i rätt riktning när företagen känner sig trygga med att ord blivit handling och de ser tydliga förbättringar, säger Anna-Lena Holmström.

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande i Heby tar resultatet på största allvar och är självkritisk.

– Viss kritik känner jag igen mig i, till exempel mot en del upphandlingar. Vi har det senaste året stärkt upp det området och jobbar med att samordna kommunens och bolagens upphandlingar. I dagsläget jobbas det också med att utöka samarbetet kring upphandlingskompetens i norduppland. Det är en hederssak att följa ingångna avtal, dels för att det innebär en ekonomisk förlust för kommunen att inte göra det. Vi måste också bli mycket bättre på att berätta för vår kommuns företagare vad vi gör, hur kommunen fungerar och vilka utmaningar vi har. Att vi inte får fram detaljplaner så snabbt som vi skulle önska beror på att det är svårt att få tag på rätt kompetens till exempel. Jag ser fram emot vårt möte den 4 november mellan politiker, tjänstemän och företagare i kommunen. Jag uppmanar alla som har synpunkter och idéer att delta då. Jag uppmanar också alla som upplever problem av olika slag att höra av sig till kommunen. Vi vill veta vad som inte fungerar och vi vill göra någonting åt det.

Norrtälje, Knivsta och Uppsala rör sig blygsamt framåt. Norrtälje förbättrar sig med två placeringar till plats 196, Knivsta och Uppsala rör sig uppåt med fyra placeringar vardera till plats 29 och 195. Uppsala har högre ambitioner än plats 195, men det vill inte riktigt lyfta efter den negativa trend som inleddes 2013. 2012 återfanns Uppsala kommun på 90:e plats.

– Jag upplever att problemet ligger mer på tjänstemanna- än politikernivå. Under året har jag på nära håll följt några vitt skilda företagsärenden. Det är slående hur likartade problemen är oavsett bransch och storlek på företag. När det går snett handlar det om tjänstemän som inte är samarbetsinriktade och som inte levererar eller ställer större krav på företagen än på sig själva. Det handlar om beslut som tar alldeles för lång tid eller inte fattas alls och det handlar, framförallt, om en attityd som andas vi och dem. Nu har Uppsala kommun bestämt sig för att utbilda alla tjänstemän som hanterar företagsärenden i effektiv kommunikation, bemötande och företagsservice. Tidigare har man utbildat de tjänstemän som hanterat bygglov med goda resultat. Jag har stora förhoppningar på det arbetet, säger Anna-Lena Holmström.

Ordföranden i Norrtäljes kommunstyrelse, Bino Drummond är inte nöjd med Norrtäljes placering på 196:e plats.

– Jag har känt frustration och som aktiv både i näringslivet och inom politiken har jag upplevt att det många gånger funnits ett glapp mellan företag och det offentliga. 

Flera åtgärder har nu vidtagits för att få Norrtäljes företagsklimat att lyfta. En förstärkt näringslivsenhet, tjänstegarantier och inrättandet av en regelförenklingskommission är bara några exempel.

– I regelförenklingskommissionen arbetar vi för att förenkla och se till att vi har system som är anpassade till invånarnas behov, inte tvärtom. Om det svåraste med kontakten med kommunen är ett knepigt namn som regelförenklingskommissionen är det något positivt!

Knivsta kommun stoltserar fortfarande med regionens och länets bästa företagsklimat med plats 29.

– Vi har ett bra företagsklimat och en bra dialog mellan kommunen och företagarföreningen och det är viktigt. Men det finns mycket kvar att lösa innan vi är nöjda. Det tar till exempel alldeles för lång tid att få fram detaljplaner i kommunen. Det innebär bland annat att vi tappar företagsetableringar till andra kommuner och att befintliga företag får svårt att växa, säger Knivsta kommuns företagarförenings ordförande Lotta Wiström.

Håbo vänder äntligen upp från botten som ett resultat av ett gediget dialogarbete och hamnar på plats 175. Det gäller att hålla i det arbetet även framöver om Håbo ska nå målet att få betyget 4,0, vilket motsvarar bra, på företagsklimatet av sina företag.

Kommunen med regionens andra bästa företagsklimat, Enköping, kämpar oförtrutet vidare med att återvinna företagens förtroende och komma tillbaka till företagsklimatstoppen. Det är en bit kvar, men kommunen förbättrar sin ranking med 15 placeringar och hamnar på plats 105. Förbättringen beror till stor del på ett något bättre sammanfattande betyg på företagsklimatet och en ökad nyföretagsamhet.

Östhammar har regionens sämsta företagsklimat med en 259:e placering. Ännu har man inte hittat receptet för att klättra uppåt. Hög personalomsättning gör inte saken lättare.

Fakta

I Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) har 1 116 företag (en svarsfrekvens på 50%) svarat på den enkät som utgör två tredjedelar av rankingen. Den sista tredjedelen är statistiska faktorer från SCB.

 

Placering i regionen, kommun, totalplacering och förändring jämfört med förra året

1 Knivsta 29 (+4)

2 Enköping 105 (+15)

3 Älvkarleby 170 (+71)

4 Tierp 174 (+65)

5 Håbo 175 (+28)

6 Uppsala 195 (+4)

7 Norrtälje 196 (+2)

8 Heby 228 (-87)

9 Östhammar 259 (-8)

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Uppsalaregionen, men de många fördelarna överväger. "Prao är suveränt. Det är det enda sättet vi kan få ungdomar att förstå vad det handlar om. Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna att de saknar förståelse och erfarenhet om inte vi företagare drar vårt strå till stacken och erbjuder dem det", säger Michael Prising som driver Feskarn i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare. "Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela", säger Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun.
NYHET Publicerad:

Utbildning i företagsservice rustar Uppsala för tillväxt

HALLÅ DÄR Per Lundeqvist, enhetschef för ’Näringsliv, etablering’ inom avdelningen Näringsliv och Destination på Uppsala Kommun. Ni storsatsar på att utbilda kommunens medarbetare i bemötande, effektiv kommunikation och företagsservice. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Sida vid sida ska kommun och näringsliv ta Älvkarleby till topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Den 24:e september släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och i Uppsalaregionen är det Älvkarleby som stått för det störta lyftet. Från föregående års placering som 241:e kommun, har de klättrat hela 71 placeringar och positionerar sig nu på en 170:e plats. Enligt Martin Andaloussi, kommunens näringslivschef, är ett bra företagsklimat avgörande för kommunens utveckling.
NYHET Publicerad:

Två raketer och en sjunkbomb

FÖRETAGSKLIMAT Att Uppsalaregionens företag har bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla sina företag har stor betydelse för jobb och välfärd. För att ta tempen på företagsklimatet och driva på för ständig utveckling och förbättring genomför Svenskt Näringsliv årligen en enkätundersökning som visar hur företagen i Sverige ser på företagsklimatet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Älvkarlebys nya kommundirektör sätter kommunmedlemmarnas behov i fokus

NY PÅ JOBBET Sedan en dryg månad har Maria Wikström innehaft posten som Älvkarlebys kommundirektör. Det var kommunens goda framtidstro och positiva utveckling som lockade henne att ta tjänsten. Med sig har hon såväl gedigna erfarenheter från ledarroller inom det offentliga, som nya idéer om hur kommunikationen mellan kommunen och dess medlemmar kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

Den 24 september smäller det!

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet?
NYHET Publicerad:

Rådgivare bygger broar över generationsgränserna

UNG FÖRETAGSAMHET Snart kommer drygt 1300 gymnasieelever i Uppsala län ta ett kliv ut i näringslivet med sina nystartade UF-företag. För vissa kan klivet kännas stort, men med på resan finns skolinformatörer, lärare och inte minst rådgivare. Den 18 september går den årliga rådgivarfrukosten av stapeln, där kommer bland andra Sofi Lahyani, regionchef på Ung Företagsamhet i Uppsala Län, berätta mer om rådgivarrollen och året som väntar.
NYHET Publicerad:

Enköping satsar på att hjälpa företagen att göra rätt

HALLÅ DÄR Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande i Enköpings kommun. Ledningen i kommunen har gjort stora satsningar för att hjälpa företag att göra rätt i såväl uppstartande som drivande faser. Hur ser det arbetet ut?
NYHET Publicerad:

Högsäsong i besöksnäring skapar jobb för unga

SOMMARJOBB "Norrtälje är en sommarstad och det ökade trycket blir påtaglig. Vi är därför väldigt positiva till sommarjobb. Utan dem skulle vi inte överleva", säger Susanna Fagerström som äger och driver Å-tellet i Norrtälje. I besöksnäringen skapas det över 20 000 sommarjobb enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Extrapersonal är till stor hjälp under sommarmånaderna

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna ökar antalet anställningar i Sverige med ca 96 000 i åldrarna 15 till 24 år. Bara i besöksnäringen ökar det med ungefär 20 000 anställningar, enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Kaffe och krångel

REGELKRÅNGEL Att stöta på regelkrångel med myndigheter kan skapa en känsla av hjälplöshet och för företagare kan det vara svårt att få gehör för problemen de upplever. Vi har pratat med Ulf Lindvall som driver Lindvalls Kaffe i centrala Uppsala och som ger sin berättelse av myndighetskrångel som påverkar verksamheten.
NYHET Publicerad:

Dialogbaserad styrning i Knivsta kommun

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Claes Litsner, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. Den majoritet som nu leder Knivsta har enats om en mer dialogbaserad styrning i mötet mellan kommunen och dess invånare. Ett sätt att underlätta för företagare är att implementera Rättviksmodellen som bland annat innebär att tillsyn faktureras i efterhand. Hur jobbar ni i Knivsta för att det ska bli enklare för företag att göra rätt från början?
NYHET Publicerad:

Uppsala län behöver fler spetsutbildningar

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 5,6 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Uppsala län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Så arbetar Tierps kommun för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Sara Sjödal, Kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun. Genom organiserade företagsbesök jobbar ni i kommunen för att skapa en god dialog mellan politiker och företagare, något som är en viktig beståndsdel för att skapa ett varmt företagsklimat. Vad är det som är nytt med det här arbetet?
NYHET Publicerad:

Flygtekniker David tävlar i WorldSkills

YRKESTÄVLINGAR David Petersson vann grenen Flygteknik på Yrkes-SM förra året. I slutet av augusti är det dags att packa väskan och ta sig ända till Kazan i Ryssland och WorldSkills 2019. Sverige har drygt 30 tävlande med i årets WorldSkills.