Karta som visar Uppsala läns kommuners rankingplanceringar

Två raketer och en sjunkbomb

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Att Uppsalaregionens företag har bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla sina företag har stor betydelse för jobb och välfärd. För att ta tempen på företagsklimatet och driva på för ständig utveckling och förbättring genomför Svenskt Näringsliv årligen en enkätundersökning som visar hur företagen i Sverige ser på företagsklimatet i sin kommun.

DSC02373
Foto: Hanna Johansen
Älvkarlebys kommunalråd, Marie Pettersson & kommunalråd, Sara Sjödal (C) från Tierp fick tillsammans med Älvkarlebys näringslivschef Martin Andaloussi & Tierps näringslivschef, Lars Ingeberg ställa upp och fotograferas när rankingen för 2019 presenterade på ett gemensamt frukostmöte
Helzenius,Edenby och Dahlgren
Foto: Hanna Johansen
Bert-Ola Dahlgren, Samhällsbyggnadshef Älvkarleby tillsammans med Jennie Edenby, Företagarförening Älvkarleby och Linda Helzenius, Näringslivsutvecklare Älvkarleby.
DSC02334
Foto: Hanna Johansen
DSC02344
Foto: Hanna Johansen
Anna-Lena Holmström presenterar 2019 års resultat i rankingen över företagsklimatet i Sveriges kommuner
Älvkarleby - Näringslivsutvecklare Linda Helzenius
Foto: Hanna Johansen
I Älvkarleby har man satt målet att att vara bland de hundra bästa företagarkommunerna i Sverige, något näringslivsutvecklare Linda Helzenius ser mycket positivt på.
DSC02327
Foto: Hanna Johansen
DSC02302
Foto: Hanna Johansen
Holmström Anna-Lena

"Både Älvkarleby och Tierp tar alltid företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu", säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

Foto: Ernst Henry Photography
Jennie Edenby

Jennie Edenby, företagare i Skutskär och företagarföreningens ordförande, tycker att företagsklimatet i Älvkarleby redan är väldigt bra, men att okunskap och bristande kommunikation ibland kan leda till irritation och missnöje.

Foto: Privat
Marie Wilén 2

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande i Heby tar resultatet på största allvar. "Vi måste bli mycket bättre på att berätta för vår kommuns företagare vad vi gör, hur kommunen fungerar och vilka utmaningar vi har", säger hon.

Foto: Sören Karlsson
Lotta Wiström

"Det finns mycket kvar att lösa innan vi är nöjda", säger Knivsta kommuns företagarförenings ordförande Lotta Wiström.

Foto: Privat

Den enkäten blir sedan tillsammans med statistiska faktorer från SCB en ranking från 1 till 290. Den 24 september blev 2019 års ranking klar. I Uppsalaregionen är Knivsta bäst med plats 29 och Östhammar sämst med plats 259.

De norduppländska kommunerna Älvkarleby och Tierp har all anledning att fira. Heby kommun har all anledning att ta krafttag. Älvkarleby tar sig upp till 170:e plats, en förbättring med hela 71 placeringar. Tierp är hack i häl och gör en förflyttning från 239:e till 174:e plats, en uppryckning med 65 placeringar. Heby däremot sjunker till plats 226, en tapp med 87 platser.

– Både Älvkarleby och Tierp har det gemensamt att de sjönk kraftigt i föregående ranking. De har också det gemensamt att de alltid tar företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu, säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

I Älvkarleby ska en nyinrättad företagarförening se till att hålla förbättringsångan uppe och nå kommunens mål att vara bland de hundra bästa företagarkommunerna i Sverige.

Att nå topp 100 klarar Älvkarleby utan problem menar Jennie Edenby, företagare i Skutskär och företagarföreningens ordförande. Jennie Edenby tycker att företagsklimatet i Älvkarleby redan är väldigt bra, men att okunskap och bristande kommunikation ibland kan leda till irritation och missnöje.

– Det är här vi kommer in. I föreningen kan vi tidigt fånga upp småproblem och hindra dem från att växa sig större. Vi tar tag i frågorna som behöver drivas vidare och blir kanalen mellan näringsliv och kommun, säger Jennie Edenby.

I Heby är företagsklimatet enligt företagen betydligt sämre än tidigare. Företagare vittnar bland annat om ingångna avtal mellan kommun och företag som inte följs, upphandlingar som gått snett och detaljplaner som dröjer. Hebys tuffa ekonomiska situation har utan tvekan bidragit till missnöjet.

– Rankingresultatet är naturligtvis ett hårt slag för Heby, men det stämmer med den bild jag får i samtal med företagare. Ett gediget förbättringsarbete i dialog med näringslivet inleddes i för drygt ett år sen. I och med en sådan satsning kommer missnöje upp i ljuset och det står klart för företag att de inte är ensamma om sina upplevelser. Det förstoringsglas ett förbättringsarbete innebär är en delförklaring till de sämre betygen. Att Heby kommun nu satsar på att förbättra sitt företagsklimat är berömvärt men det räcker inte. Det gäller att hålla i, hålla ut, kommunicera och leverera. Betygen kommer att röra sig i rätt riktning när företagen känner sig trygga med att ord blivit handling och de ser tydliga förbättringar, säger Anna-Lena Holmström.

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande i Heby tar resultatet på största allvar och är självkritisk.

– Viss kritik känner jag igen mig i, till exempel mot en del upphandlingar. Vi har det senaste året stärkt upp det området och jobbar med att samordna kommunens och bolagens upphandlingar. I dagsläget jobbas det också med att utöka samarbetet kring upphandlingskompetens i norduppland. Det är en hederssak att följa ingångna avtal, dels för att det innebär en ekonomisk förlust för kommunen att inte göra det. Vi måste också bli mycket bättre på att berätta för vår kommuns företagare vad vi gör, hur kommunen fungerar och vilka utmaningar vi har. Att vi inte får fram detaljplaner så snabbt som vi skulle önska beror på att det är svårt att få tag på rätt kompetens till exempel. Jag ser fram emot vårt möte den 4 november mellan politiker, tjänstemän och företagare i kommunen. Jag uppmanar alla som har synpunkter och idéer att delta då. Jag uppmanar också alla som upplever problem av olika slag att höra av sig till kommunen. Vi vill veta vad som inte fungerar och vi vill göra någonting åt det.

Norrtälje, Knivsta och Uppsala rör sig blygsamt framåt. Norrtälje förbättrar sig med två placeringar till plats 196, Knivsta och Uppsala rör sig uppåt med fyra placeringar vardera till plats 29 och 195. Uppsala har högre ambitioner än plats 195, men det vill inte riktigt lyfta efter den negativa trend som inleddes 2013. 2012 återfanns Uppsala kommun på 90:e plats.

– Jag upplever att problemet ligger mer på tjänstemanna- än politikernivå. Under året har jag på nära håll följt några vitt skilda företagsärenden. Det är slående hur likartade problemen är oavsett bransch och storlek på företag. När det går snett handlar det om tjänstemän som inte är samarbetsinriktade och som inte levererar eller ställer större krav på företagen än på sig själva. Det handlar om beslut som tar alldeles för lång tid eller inte fattas alls och det handlar, framförallt, om en attityd som andas vi och dem. Nu har Uppsala kommun bestämt sig för att utbilda alla tjänstemän som hanterar företagsärenden i effektiv kommunikation, bemötande och företagsservice. Tidigare har man utbildat de tjänstemän som hanterat bygglov med goda resultat. Jag har stora förhoppningar på det arbetet, säger Anna-Lena Holmström.

Ordföranden i Norrtäljes kommunstyrelse, Bino Drummond är inte nöjd med Norrtäljes placering på 196:e plats.

– Jag har känt frustration och som aktiv både i näringslivet och inom politiken har jag upplevt att det många gånger funnits ett glapp mellan företag och det offentliga. 

Flera åtgärder har nu vidtagits för att få Norrtäljes företagsklimat att lyfta. En förstärkt näringslivsenhet, tjänstegarantier och inrättandet av en regelförenklingskommission är bara några exempel.

– I regelförenklingskommissionen arbetar vi för att förenkla och se till att vi har system som är anpassade till invånarnas behov, inte tvärtom. Om det svåraste med kontakten med kommunen är ett knepigt namn som regelförenklingskommissionen är det något positivt!

Knivsta kommun stoltserar fortfarande med regionens och länets bästa företagsklimat med plats 29.

– Vi har ett bra företagsklimat och en bra dialog mellan kommunen och företagarföreningen och det är viktigt. Men det finns mycket kvar att lösa innan vi är nöjda. Det tar till exempel alldeles för lång tid att få fram detaljplaner i kommunen. Det innebär bland annat att vi tappar företagsetableringar till andra kommuner och att befintliga företag får svårt att växa, säger Knivsta kommuns företagarförenings ordförande Lotta Wiström.

Håbo vänder äntligen upp från botten som ett resultat av ett gediget dialogarbete och hamnar på plats 175. Det gäller att hålla i det arbetet även framöver om Håbo ska nå målet att få betyget 4,0, vilket motsvarar bra, på företagsklimatet av sina företag.

Kommunen med regionens andra bästa företagsklimat, Enköping, kämpar oförtrutet vidare med att återvinna företagens förtroende och komma tillbaka till företagsklimatstoppen. Det är en bit kvar, men kommunen förbättrar sin ranking med 15 placeringar och hamnar på plats 105. Förbättringen beror till stor del på ett något bättre sammanfattande betyg på företagsklimatet och en ökad nyföretagsamhet.

Östhammar har regionens sämsta företagsklimat med en 259:e placering. Ännu har man inte hittat receptet för att klättra uppåt. Hög personalomsättning gör inte saken lättare.

Fakta

I Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) har 1 116 företag (en svarsfrekvens på 50%) svarat på den enkät som utgör två tredjedelar av rankingen. Den sista tredjedelen är statistiska faktorer från SCB.

 

Placering i regionen, kommun, totalplacering och förändring jämfört med förra året

1 Knivsta 29 (+4)

2 Enköping 105 (+15)

3 Älvkarleby 170 (+71)

4 Tierp 174 (+65)

5 Håbo 175 (+28)

6 Uppsala 195 (+4)

7 Norrtälje 196 (+2)

8 Heby 228 (-87)

9 Östhammar 259 (-8)

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Högbergskolan får ut alla i jobb

SAMVERKAN Elever från Högbergskolan i Tierp har nästan 100% etableringsgrad på arbetsmarknaden och hög lön efter de tagit studenten. Skolan menar att samarbetet med näringslivet är en stor del av framgången men att företag måste inse att för att få kompetenta medarbetare krävs delaktighet.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildning ger många möjligheter

UTBILDNING Yrkesutbildningar kan leda till hög lön och stor möjlighet till jobb efter studenten. På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på just yrkesutbildade och på Praktiska gymnasiet i Uppsala har de allra flesta ett jobb vid utbildningens slut. "Allt vi gör i skolan handlar om att förbereda eleverna för arbetslivet. Vi vill att eleverna inte bara ska tänka vilken utbildning de vill ha utan vilket jobb de vill ha i framtiden, att de siktar längre än tre år framåt", säger rektor Sofi Westerin.
NYHET Publicerad:

NOTE – precisionsarbete i Roslagen

ENTREPRENÖRSKAP NOTE Norrtelje är en ledande tillverkningspartner belägen i hjärtat av Roslagen. På företaget komponeras elektroniken bakom flera stora varumärken. Under ett besök av Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev samt exploateringschef Benjamin Råd Vaher, berättade kvalitetschef Niklas Andreasson och miljöansvarig Mikael Eklöf om hur NOTE Norrteljes förutsättningar ser ut idag.
NYHET Publicerad:

“Hållbarhet är en fråga om att skapa trygghet för våra kunder”

ÅRETS HÅLLBARA FÖRETAG 2019 Länsförsäkringar Uppsala har de senaste tre åren jobbat hårt för att tydliggöra vad hållbarhet innebär för bolaget. Utmaningarna är många, men likaså är möjligheterna. “Som bank- och försäkringsbolag handlar hållbarhet om att hantera risker och göra rätt saker på både lång och kort sikt”, säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Rebecca

STUDENTMEDARBETARE Vi hälsar vår nya studentmedarbetare Rebecca Berglund-Schwarz varmt välkommen! Rebecca kommer att finnas på Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. "Svenskt Näringsliv är en spännande utmaning för mig och ett perfekt tillfälle att få en ökad inblick och skapa kontakter inom näringslivet", säger Rebecca.
NYHET Publicerad:

Lönsam hållbarhet i fokus hos Sandvik Coromant

MILJÖSATSNING Sandvik Coromant i Gimo har världens största fabrik för tillverkning av skär- och verktygssystem, företaget är också en stor aktör i branschens hållbara utveckling. I samarbete med Länsstyrelsen Uppsala jobbar man för att lyfta miljöarbetet ytterligare. “Ett hållbart tänk slår an i alla perspektiv, det är en fråga om lönsamhet och planetens hälsa”, säger platschef Joakim Fagerudd.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning toppar näringslivsrådets agenda

FÖRETAGSKLIMAT I Tierp invigs det nya året med ett uppgraderat näringslivsråd. Syftet är att bibehålla en positiv utveckling av företagsklimatet och lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. I rådet kommer aktörer från såväl jordbruk, som politik och näringsliv finnas representerade. Henrik Nyström, platschef på Atlas Copcos Tierpverken, välkomnar det nya forumet som kan komma att spela en betydande roll när nya utmaningar väntar kommunen.
NYHET Publicerad:

Elprogrammet på Praktiska gymnasiet i Uppsala bäst i länet

UTBILDNING I Uppsala län ska cirka 4 100 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

“Vi ska bli Sveriges mest hållbara företag”

MILJÖSATSNING I Morgongåva, sex mil väster om Uppsala, ligger Apoteas logistikcenter. Det är motorn i Sveriges första fullskaliga nätapotek. Med vd Pär Svärdson i täten, är de nu i full gång med att också bli Sveriges mest hållbara företag. "För oss är miljönytta är likställt med konkurrenskraft. Låga priser kan alltid bjudas under, men alla gynnas av hållbara klimatsatsningar!"
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

”Vi vill kunna säga att vi tagit vårt ansvar”

MILJÖSATSNING Nya innovativa lösningar är nödvändiga för att parera en klimatkris. En viktig källa till nytänk och initiativtagande är våra företagare. På ICA Flygfyren i Norrtälje, pågår butikens hittills största miljösatsning. Om det berättade VD Magnus Aronsson, när Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev och tidigare näringslivschef Rodrigo Garay, var på företagsbesök i Roslagen.
NYHET Publicerad:

Tierp inleder nytt år med uppgraderat näringslivsråd

FÖRETAGSKLIMAT I höst hade Tierps kommun all anledning att fira. När Svenskt Näringsliv tog den årliga tempen på företagsklimatet runt om i landet, klättrade Tierp 65 placeringar i kommunrankingen. I syfte att främja en fortsatt positiv trend och en hållbar näringslivsutveckling har kommunen klubbat igenom en uppgradering av sitt näringslivsråd.
NYHET Publicerad:

Väktare ska trygga butikskunder i Tierp

SÄKERHET Brottslighet medför stora ekonomiska konsekvenser för företagare. Det visar den rapport som HUI Research tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Det är också något Erik Bergström och Magnus Lindberg, ägare av Hemköpsbutiker i Uppsala och Tierp, fått erfara. Oroligheter kring butiken har medfört både snatteri och otrygghet. Nu anlitar de vakter för att trygga kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Svensk e-identitet ”ser till att du är du”

ENTREPRENÖRSKAP I SVT:s gamla lokaler på Svartbäcksgatan huserar IT-företaget Svensk e-identitet. Företaget grundades för tio år sedan efter att matchningstjänsten Connect fört tre Uppsalaentreprenörer samman; Mikael Westöö, Jörgen Hellgren och Patrik Sandberg hade på var sitt håll fått upp ögonen för nya behov och en ny bransch.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Arbetsbyrån UF hjälper unga ut i arbete

UNG FÖRETAGSAMHET Jadd Saliba, Kevin Amin och Mathias Lind går sista året på Celsiusskolans Handels- och administrationsprogram. Som gymnasieprojekt driver de UF-företaget Arbetsbyrån. I februari går startskottet för deras event som ska föra samman arbetsgivare och arbetssökande.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.