NYHET20 december 2023

Uppsalaregionens företag oroliga för framtiden

Lågkonjunkturen är ett faktum och Sveriges BNP beräknas falla med 0,5 procent 2023. Detta skapar oro hos Uppsalaregionens företag som upplever ökad risk för varsel och lägre försäljning. Detta visar Svenskt Näringslivs företagarpanel som 184 företag i Uppsalaregionen har svarat på. Samtidigt har inflationen börjat sjunka och med rätt förutsättningar från politiken finns goda möjligheter till en framgångsrik återhämtning.

Foto: Mostphotos

Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel uppger 3 av 10 företag i Uppsalaregionen att det finns risk för varsel inom det närmaste halvåret.

Nu krävs långsiktiga strukturreformer för en mer konkurrens- och motståndskraftig ekonomi. Både på nationell, regional och kommunal nivå, menar Anna-Lena Holmström.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Samtidigt sjunker försäljningsvolymen och 24 procent av företagen i regionen uppger att de har mer personal en nödvändigt för att inte riskera att förlora viktig kompetens, säger Anna-Lena Holmström, regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

– Uppsalaregionens företag har det tufft nu. Det sista företag vill är att behöva säga upp personal. Men med sänkta/fortsatt låga förväntningar på försäljning och en ökad oro för varsel är risken stor att arbetslösheten ökar och fler företag kan tvingas i konkurs.

Magnus Ericsson, VD för Nova Park i Knivsta säger så här:

– Det förs inga samtal om varsel hos oss. Under alla tidigare lågkonjunkturer har vi aldrig sagt upp personal. Vi anser att när det vänder så kommer vi ha större nytta av erfaren, lojal personal som då levererar en bättre produkt och gör det möjligt för oss att växa snabbare. Det är utgångsläget även denna gång. 

Arbetslösheten ligger på 4,2 procent i regionen, vilket placerar Uppsalaregionen på en 13:e placering bland övriga regioner i Sverige. Den höga arbetslösheten i kombination med risken för varsel innebär stora utmaningar för Uppsalaregionens hushåll och företag. Nu menar Anna-Lena Holmström att det krävs reformer från politiken för att stärka den nationella och regionala ekonomin.

– Företagen har historiskt haft en god förmåga att ta sig ur tuffa ekonomiska situationer för att komma ut starkare på andra sidan. Jag tror att de kan göra det igen, men inte utan draghjälp från politiken. Det krävs långsiktiga strukturreformer i Sverige för en mer konkurrens- och motståndskraftig ekonomi. Både på nationell, regional och kommunal nivå, avslutar Anna-Lena Holmström

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägekonjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist