NYHET23 maj 2022

Näringslivet: Dämpade förväntningar - men efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark 

Trots det osäkra läget i ekonomin och i omvärlden så går det fortsatt bra för näringslivet i Värmland. Förväntningarna på försäljning, produktion och investeringar är fortfarande höga och efterfrågan på arbetskraft är fortfarande stark. Det visar Svenskt Näringsliv senaste värmländska konjunkturundersökning.   

Foto: MostPhotos

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen bland medlemsföretagen i Värmland genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Under det andra kvartalet har 138 värmländska företag svarat på hur konjunkturutvecklingen ser ut i det egna företaget.

Resultatet visar att det värmländska näringslivet fortsatt går starkt. Drygt 80% av företagen har samma eller högre försäljning/tillverkning jämfört med 6 månader sedan. Det är framför allt besöksnäringen som har ökat; drygt hälften av företagen I just den branschen har ökat sin försäljning.

Men jämfört med tidigare kvartal dämpas näringslivets förväntningar något.

- Besöksnäringen har börjat komma tillbaka efter det tuffa åren av pandemin, men prishöjningar på material och energi samt svårt med insatsvaror påverkar förstås de tillverkande företagen kraftigt. De flesta företagen går dock fortsatt bra - inte minst syns det på efterfrågan på kompetens. Många vill fortfarande anställa och fylla de luckor som finns ute på arbetsplatserna, säger Anna Hedberg på Svenskt Näringsliv Värmland.

Osäkerheten i omvärlden påverkar även näringslivet. Investeringsläget ligger relativt still idag jämfört med för sex månader sedan. På frågan om hur företagen ser på investeringar under de kommande sex månaderna, så är de värmländska något mer positiva. Andelen som tror på högre investeringar är något högre än genomsnittet i Sverige.

Även andelen företag som anser sig villiga att anställa mer personal är något högre i Värmland än för landet i helhet det närmsta halvåret.

-I osäkra tider ställs mycket på sin spets. Företagens vilja att växa finns där, men faktorerna i omvärlden påverkar ju näringslivet här. Vilka konsekvenser som räntehöjningar, inflation, kompetensbrist eller störningar i leveranskedjorna får på längre sikt är högst osäkert. Men möjligheter till investeringar och anställningar kan bli avgörande för vart konjunkturen tar vägen, konstaterar Anna Hedberg.

Kort om konjunkturen i Värmland

Produktion/försäljning
Drygt 4 av 10 företag i Värmland har ökat sin försäljning produktion under det senaste halvåret. Främst handel, besöksnäring och restauranger som går bättre nu och där är det rentav 5 av 10 företag som gått starkt. Lika stor andel ligger kvar på oförändrad försäljning. Överlag är siffrorna starkare än historiskt genomsnitt både för riket och för Värmland.

För kommande halvår tror 45 procent av företagen på ökad försäljning. Tjänsteföretagen är mest optimistiska medan byggföretag något mer pessimistiska. Siffrorna ligger något över eller i paritet med det historiska genomsnittet.

Investeringar
Närmare 7 av 10 företag i Värmland anger att deras investeringsnivå har planat ut under det senaste halvåret. Dock har investeringarna legat i paritet med riket och något över Värmlands historiska genomsnitt. Den bransch där flest anger att de har ökat sina investeringar är tjänstesektorn och vi viss mån också tillverkande företag.

De förväntade investeringarna, alltså på 6 månaders sikt, ökar. Nivån ligger över den genomsnittliga nivån för förväntningar historiskt (2008–2022). Men 54 procent av företagen säger sig ligga kvar på samma investeringsnivåer som tidigare.

Arbetskraft 
I konjunkturundersökningen för det andra kvartalet visar resultatet att 6 av 10 företag har ett oförändrat läge och 2 av 10 har ökat antal anställda. Framtidsutsikterna är dock att 3 av 10 företag ser möjligheter till att öka antal anställda det kommande halvåret.

Efterfrågan på arbetskraft har varit stark under en lång period. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät har 62 procent av företagen försökt att rekrytera det senaste halvåret. Dessvärre anger 66 procent att det varit svårt att hitta personal. 

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 184 företag (36 procent svarsfrekvens) under perioden 26 april till 13 maj 2022.   

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist