NYHET7 december 2020

”En riktig inspirations-boost”

Prao för med sig många positiva effekter. Bland annat hjälper det elever att fundera på vad de vill jobba med i framtiden. Men, vad mer kan göras för att hjälpa elever att finna sin egen väg in i framtiden?

Petra Carlsson, projektledare på Ung Företagsamhet och Simon Sjögren, skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Område Väst.

Svenskt Näringsliv i Värmland har i samarbete med Ung Företagsamhet planerat en inspirationsdag för Värmlands alla studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Inspirationsdagen går av stapeln idag den 7:e december. Där ska de med hjälp av varandra och föreläsare få fler verktyg att hjälpa sina elever. Vi pratade med Petra Carlsson och Simon Sjögren, som varit med och planerat inspirationsdagen.

— På inspirationsträffen kommer de få träffa Charlotta Granath som är en superhäftig lärare, lärarutbildare och inspiratör. Hon kommer att ge massor av inspiration till hur man kan jobba med att utveckla vägledningen, berättar Petra Carlsson, projektledare på Ung Företagsamhet.

— Charlotta kommer ge verklighetsbaserade exempel på hur man kan arbeta och ge praktisk kunskap för det övergripande SYV-uppdraget. Hon kommer också gå in på hur man kan jobba med pedagogerna, för att inte bli ensam i sitt arbete. Det blir en riktigt inspirations-boost kan man säga, fortsätter Simon Sjögren, skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Område Väst.

Charlotta Granath kommer ge studie- och yrkesvägledarna tillgång till en SYV-plan som sträcker sig från förskolan ända upp till efter gymnasiet. De kommer också få ett upplägg för teoretisk prao, som är extra viktigt nu, när prao inte kan genomföras, men också bra att kunna arbeta med i klassrummet innan och efter prao.

— Prao är någonting större än att eleverna bara ska få gå till en arbetsplats. De får lära känna sig själva, får ökad självkännedom och kan börja fundera på framtida yrken. Detta är en demokratiskt viktig uppgift, då alla inte får denna information hemifrån och därmed inte vet vilka yrken som finns. Det är en samhällsfråga att elever i ung ålder ska få testa vad de ser som viktigt och rätt för dem, säger Petra.

Både Simon och Petra trycker på att det kan bli både ensamt och stressigt för studie- och yrkesvägledarna att utföra sitt uppdrag. Det är inte ovanligt att det bara finns en studie- och yrkesvägledare på en stor skola med hundratals elever och i många kommuner finns det bara totalt en studie- och yrkesvägledare.

— Många studie- och yrkesvägledare som jag möter känner sig ganska ensamma i sina uppdrag, då man ganska ofta bara har en SYV på en hel kommun. Då är en nyckel att knyta an med lärarna och pedagogerna så att eleverna får all information de kan, så att de sedan kan göra ett val till gymnasiet som de inte ångrar efter ett år, säger Simon.

— Det är ett stort uppdrag för en studie- och yrkesvägledare är att vägleda alla elever på skolan. Genom inspirationsdagen får studie- och yrkesvägledarna massa tips på hur även lärarna kan hjälpa till i arbetet. Om man får till ett gott samarbete, kan det leda till minskade avhopp på gymnasiet och minskad arbetslöshet, då eleverna får en större klarhet i vad de vill och ska göra, utvecklar Petra.

Vad tycker då de båda är det bästa med dagen?
— Dels får vi en chans att lyfta den otroligt viktiga frågan om vägledningsuppdraget i skolan och att det är någonting större än bara vägledningssamtalet inför gymnasiet och någonting som ska börja tidigare än årskurs nio. Detta är någonting vi på Svenskt Näringsliv tryck på i flera år, bland annat genom att vi lyfta studie- och yrkesvägledarnas roll och varit med och arbetat för att prao skulle bli obligatoriskt igen (vilket det nu är), beskriver Simon.

— För det andra vill jag lyfta att det känns bra att vi kan göra detta tillsammans. Vi representerar en del av näringslivet, Ung företagsamhet en annan, men vi kan göra saker som dessa tillsammans, fortsätter Simon.

— Vi på Ung Företagsamhet brinner för entreprenörskap i tidig ålder. Vi finns redan från förskoleklass och vi tycker ju att en viktig del i detta är självkännedom och att elever ska ha möjlighet att se vilka möjligheter som finns för dem. Vi vill stötta ’syvare’ och lärare och kan vi göra det på detta vis, genom att bjuda in till en träff, är det jättebra, förklarar Petra.

— Jag tror också att utbyteserfarenheterna mellan de olika kommunerna blir superhäftigt.
Inspirationen från att träffa Charlotta är jättebra och jag tror att de kan får nya verktyg för att ytterligare inspirera eleverna till att gå sin egen väg. Oavsett om det är till att bli entreprenörer eller en fantastisk anställd, säger Petra.

Slutligen hoppas de båda att studie- och yrkesvägledarna tar med sig att de inte är ensamma i sitt arbete och att de inte alltid måste uppfinna hjulet på nytt.

— Från vårt håll erbjuder vi kostnadsfritt skolmaterial via vår webbshop Eduna.se, vilket det är många som använder sig av redan. Det finns många resurser att tillgå och det är bara att höra av sig till oss om man vill ha extra stöttning eller bolla någonting, förklarar Simon.

— Jag hoppas att det man tar med sig från träffen är känslan av att det här uppdraget är jätteviktigt och att det finns möjlighet att knyta an det till pedagogerna. Jag hoppas att om vi skulle träffa dem om ett halvår igen, så känner de att de fick jättemycket inspiration och att de kunnat göra mycket mer i skolan, fortsätter han.

— Även vi finns såklart där som hjälp för dem. Vi har dels studiemedel de kan använda, men kan också komma ut under prao-veckan för att hjälpa till. jag hoppas att de känner att vi är en hjälpande hand, säger Petra.

— Sen vill jag såklart att de känner att det varit en givande träff och att våra studie- och yrkesvägledare kan bli ännu vassare genom den inspiration de fått från Charlotta, från oss och från varandra, avslutar Petra.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

SYVInspirationsdag
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist