Näringslivets röst i Europa 

NYHET Publicerad

EU Trots att Storbritannien nu lämnat EU går det enligt chefen för Svenskt Näringslivs EU-kontor, Anders Edholm, inte att sitta still i båten. Med frågor så som klimatomställningen, sociala pelaren, industristrategi och geopolitiska utmaningar knackar framtiden på dörren. 

Anders Edholm (1).jpg

Anders Edholm

När nu Brexit är i hamn står det för dörren att förhandla om hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut. Storbritannien är en viktig marknad för många svenska företag och även för de som påverkas indirekt kan konsekvenserna bli kännbara om parterna inte får fram ett fungerande avtal. I detta arbete har näringslivet en viktig roll och genom paraplyorganisationen BusinessEurope företräds det europeiska näringslivet på EU-nivå. Men det sker också genom nationella organisationer och ansvarig för Svenskt Näringslivs verksamhet i Bryssel är Anders Edholm. 

— Vi tillhandahåller en infrastruktur för påverkan som ger kunskap och insikter kring hur man ska navigera i EU-maskineriet i Bryssel. Detta gör vi dels själva, tillsammans med andra nationella näringslivsorganisationer samt genom BusinessEurope, förklarar Anders. 

Den nya EU-kommissionen som tillträdde 1 december har ett enligt Anders ett omfattande politiskt program. Däri ryms allt ifrån önskan om att få en migrationspakt på plats och sätta ett större geopolitiskt avtryck i den osäkra omvärld som omger unionen till striden om den sociala pelaren och den väntade industristrategin. Störst av allt är dock arbetet med det som fått namnet The European Green Deal. Här lär vi enligt Anders få se verkstad då det finns en politisk enighet om att klimatfrågan är av avgörande betydelse, men som alltid är avvägningarna viktiga. 

— Det finns ett starkt folkligt stöd för klimatfrågan och en ambition att göra något på EU-nivå. Så ifall det finns något område där vi lär få se förändringar under mandatperioden så är det i klimatfrågan. Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens initiativ och kommer att arbeta konstruktivt med Kommissionen, Europaparlamentet och andra intressenter i frågan. Det är viktigt att de åtgärder som vidtas inte resulterar i att utsläpp och arbetstillfällen flyttar till andra länder. Det skadar inte bara tillväxten och kan minska stödet för klimatomställningen, utan skulle med stor sannolikhet riskera att vi bara flyttar klimatutsläppen till andra delar av jorden, säger Anders.  

Om det är svårt att sia hur framtiden kommer te sig med kommande presidentval i USA, ett Kina med maktambitioner och instabiliteten i mellanöstern så finns det i alla fall en sak som ter sig tämligen säker och det är att världen står i ständig förändring. EU står inte still och Svenskt Näringsliv försöker tillsammans med sina europeiska systerorganisationer verka för att förändringarna drivs i en företagarvänlig riktning. Samtidigt vill Anders poängtera att det är viktigt att inte glömma grunderna. 

— Ibland känns det som att vi glömmer det grundläggande positiva fundamentet i EU. Utan den inre marknaden till exempel skulle svenska företag sakna den smidiga tillgången till 450 miljoner konsumenter. Sedan kan man alltid vara kritisk mot enskilda lagförslag men i grund och botten är alternativet, att stå utanför, inte alls lockande. För utan den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital skulle det genast bli krångligare för företag att sälja produkter, anställda från andra EU-länder och skicka medarbetare över nationsgränserna. Alternativet med handelshinder och ökat krångel skulle inte bara vara kostsamt för företagen utan även leda till sämre tillväxt, avslutar Anders.  

Text: Simon Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regionen hjälper företagen att navigera rätt

STÖD I spåren av coronavirusets framfart är Region Värmland en av många aktörer som försöker tänka nytt när det kommer till att kroka arm med näringslivet.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få fortsatt fokus”

FÖRETAGSKLIMAT ”Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott behöver få ytterligare fokus”, anser Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmland.
NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Kommunen som går utanför ramarna i coronatider

CORONAKRISEN De flesta av landets kommuner har satt ihop olika åtgärdspaket för att stödja det lokala näringslivet i spåren av coronaviruset. Munkfors går dock steget längre för att tillsammans med näringslivet rida ut stormen.
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Värmland av brott och otrygghet

BROTTSLIGHET Otrygghet och brottslighet är ett allt större problem för många företag i Värmland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv med 1556 företag.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

OMSTÄLLNING Jonas Björkman, regionchef för TRR i Värmland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Värmland, det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Mitt i katastrofen sitter alla i samma båt

CORONAKRISEN Rädsla, envishet, gemenskap och en vilja att ta sig igenom krisen är alla ord som kan beskriva de senaste veckornas vardag på Swenströmskas Stenungsbageri i Karlstad.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen tär på den värmländska industrin

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Värmlands län. I alla kommuner i länet utom tre är industriföretag största privata arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Värmland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 941 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företagen i Värmland och 621 av dessa har hittills beviljats. Totalt innebär det att 5035 eller 7,1 procent av de anställda inom näringslivet i länet nu är korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Värmland

DEBATT Att rädda företagen handlar också om välfärdens finansiering. Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Värmland

CORONAKRISEN "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader och ökar möjligheten att överleva krisen. Kommunerna visar på handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge företagen befinner sig i."
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.