Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 oktober 2020

Om värmländska företag går bra, går det också bra för Värmland

Varje år presenterar vi på Svenskt Näringsliv en enkät på våren och en ranking på hösten som visar hur företagen uppfattar företagsklimatet i landets kommuner.

Självfallet får vi både ros och ris utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. Resultaten är ingen ”rocket science” utan undersökningens kärna är företagens uppfattning om och betyg på hur det är att bedriva en verksamhet i respektive kommun. I den bästa av världar skulle företagens betydelse i samhället, och för vår välfärd, vara så självklar att den inte behövdes. Men än är vi inte där.

Anna Hedberg
Foto: Ernst Henry Photography AB
De skatteintäkter som företagen och de anställda står för bidrar till vård, skola och omsorg, saker som vi ibland kanske tar för givet.

Att ha ett gott företagsklimat är av yttersta vikt för att främja företagen och deras medarbetare. De skapar i sin tur vår gemensamma välfärd. De skatteintäkter som företagen och de anställda står för bidrar till vård, skola och omsorg, saker som vi ibland kanske tar för givet. Därför behövs en sund företagsutveckling och att nya jobb fortsätter att skapas. Av dessa skäl är det viktigt att fler politiker och tjänstemän har företagens bästa för ögonen och de ständigt arbetar för att underlätta och förbättra allt det som påverkar företagen i deras vardag.  

Företagsklimatet har alltså en direkt påverkan på företagen och på möjligheterna för en kommun, region och stat att i sin tur kunna leverera en god kvalitet på välfärd och rättsväsende till medborgarna. Enbart i Värmland genererade privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 20,5 miljarder kronor i skatt under 2019. I år kommer den summan, pga. coronapandemin, tyvärr att vara betydligt lägre.

Det krävs kraftfulla, effektiva åtgärder för att företagen åter ska kunna utveckla sina verksamheter, växa och anställa fler. I detta sammanhang spelar det offentliga en ofantligt viktig roll. Kan man som kommun arbeta med serviceinriktad och effektiv myndighetsutövning och ha rim och reson i kravställningar för upphandlingar kommer man en bra bit på vägen. Det underlättar för de lokala företagen och det är en möjlighet för kommunen att fokusera på kärnverksamheten.   

Genom en god dialog och tillit mellan folkvalda politiker, tjänstemän och företagare så kommer man långt. Flera av våra värmländska kommuner har redan visat detta med ett fint näringslivsarbete och gott företagsklimat. Andra är på riktigt god väg. Jag är övertygad om att alla kommuner i Värmland kan genomsyras av en sådan god anda – bara vi tillsammans jobbar på dialog, förståelse och aktion. För om värmländska företag går bra, så går det också bra för Värmland.  

Välfärdsskaparna
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist