NYHET25 november 2022

Välbesökt arbetsgivardag hos Svenskt Näringsliv Skåne

Onsdag den 23 november kunde Svenskt Näringsliv Skåne äntligen bjuda in till en av sina populära arbetsgivardagar igen efter pandemin, och den fullspäckade eftermiddagen blev snabbt fulltecknad. Under tre pass gavs mängder med matnyttig information om bland annat nya LAS-regler, kollektivavtalad försäkring, pensioner och skattefrågor. 

Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne, hälsade välkommen och påminde om vikten av ett gott företagsklimat – inte bara för företagen själva, utan för hela Sverige.

– De är företagen som skapar välfärd, genom de skatter som de betalar in. Välfärd är en bieffekt av att ni skapar vinst. Det är en fantastisk bieffekt, men det är ändå en bieffekt. Det finns alltid anledning att påminna om att pengar måste skapas innan de kan användas, konstaterade Johan Dalén.

Under rubriken ”Arbetsbrist – vad innebär de nya LAS-reglerna” berättade Magnus Nyberg, Teknikföretagen, om vad man som arbetsgivare ska tänka på om man behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist – efter exempelvis ändringar i företagets struktur, eller minskad eller flyttad produktion. Något som alltid är upp till arbetsgivaren att besluta, påpekade han.

– Man ska aldrig glömma att det är arbetsgivaren som beslutar på arbetsplatsen. Är det arbetsbrist så är det arbetsbrist, och det beslutar arbetsgivaren, påminde Magnus Nyberg.

Johan Fall, chef för skatteavdelningen hos Svenskt Näringsliv, berättade om ”Aktuella skattefrågor för företagare och företagande”. Sverige befinner sig i ett bekymmersamt läge, konstaterade han, men det finns ljusglimtar. Exempelvis är det god ordning på de offentliga finanserna, vilket ger utrymme för nödvändiga åtgärder. Också det politiska läget ser förhållande positivt ut.

– Tidöavtalet innehåller flera positiva formuleringar om näringsliv och företagsskatter, men det är kvalitativa utfästelser, inte mycket kvantitet. Vad innebär överenskommelserna egentligen, och när ska det vara klart? Ändå har man formulerat sig mer ambitiöst än i januariöverenskommelsen, menade Johan Fall

Passet ”Anställningens upphörande vid personliga skäl” med Mikael Jonasson, arbetsrättsjurist hos Almega, gav praktiska råd kring hur arbetsgivaren bör agera när arbetstagare av olika anledningar inte lever upp till arbetsgivarens förväntningar eller missköter sig. En känslig och svår fråga, på många sätt.

– Det nya huvudavtalet väger inte in individens intresse på samma sätt som tidigare. Då tittade man mycket på arbetstagarens personliga situation och möjligheter att skaffa ett annat arbete. Inte heller är det lika stor fokus på prognos framåt. Dessutom begränsas omplaceringsskyldigheten, huvudregeln är nu att en enstaka omplacering är tillräckligt - om inte särskilda skäl föreligger, berättade Mikael Jonasson.

Marie Enhörning, näringspolitisk expert hos Svensk Handel, pratade om ”Vardagsbrott – företagens främsta bekymmer?” Hon lyfte oroväckande statistik. Nästan alla livsmedelshandlare, 99,6 procent, har utsatts för stöld det senaste året.

– En av fem livsmedelshandlare överväger att flytta eller lägga ner sin verksamhet - vem drabbar det? Hur påverkar det närmiljön? Människor i områden som redan är utsatta får svårare att sköta sina inköp, och tryggheten försämras ytterligare när det inte längre finns någon levande butik. Det är ett allvarligt problem, konstaterade Marie Enhörning,

Åsa Blomberg, försäkringskonsult hos Avtalat gick igenom ”Aktuellt om kollektivavtalad försäkring” – bland annat de höjda sjukförsäkringsnivåerna från Försäkringskassan och vad som hänt med omställningsförsäkringen.

”Har du svårt att hitta personal?” Jeanette Mauritzon, EURES Arbetsförmedlingen, berättade om European Employment Service, förkortat EURES, ett europeiskt nätverk bestående av 31 länder som Arbetsförmedlingen är med i, och som är experter på att hjälpa företag att hitta rätt kompetens från EU. Maria Bergström, Arbetsförmedlingen, informerade under samma punkt om hur arbetsgivare kan få hjälp med att hitta och anställa kompetens från Danmark via Øresunddirekt.

”Allt du skulle vilja veta om pension men aldrig vågat fråga” berättade Åsa Blomberg, försäkringskonsult hos Avtalat, och Ambjörn Wahlberg, rådgivare för Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen om. Bland annat gick igenom vad arbetsgivaren behöver tänka på när anställda arbetar kvar efter 65-årsdagen. 

”Hur kan TRR och TSL stötta arbetsgivare till framgångsrik förändring?” Magnus Gustafsson, chef för arbetsmarknadsområde Syd hos TRR, och Katina Korlevska, leveranschef hos TSL Trygghetsfonden, berättade om den hjälp arbetsgivare kan få av TRR och TSL som medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Brott och trygghetPensionerFöretagarfrågorVälfärdsskaparnaSkatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist