NYHET3 januari 2022

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2022

Kommunalskatten är den enskilt största utgiften för värmländska familjer och påverkar alla med en inkomst. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Värmland? Och har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Foto: Most Photos

Den totala kommunala skattesatsen som en löntagare betalar består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regionen. Inför 2022 så sänks skatten i 28 av landets kommuner medan fem höjer. Det gör att den genomsnittliga skattesatsen sjunker till 32,24 procent. 

I Värmlands 16 kommuner är skattesatserna högre än genomsnittet. Dessutom är skillnaden stor mellan de olika kommunerna. Högst är den totala skattesatsen i Hammarö där kommuninvånarna betalar 34,80 kronor i skatt per hundralapp. Lägst är den i Karlstad där invånarna betalar 32,95.

Inför 2022 sänks skatten i Arvika med 21 öre, medan Filipstad höjer med 75 öre. I övriga 14 kommuner lämnas skatten oförändrad. 

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga skatten höjts, då 6 av Värmlands 16 kommuner (Grums, Eda, Storfors, Arvika, Filipstad och Hammarö) höjt sedan 2018. Givetvis spelar strukturella förutsättningar in men det handlar till stor del om hur pengarna används.

— Att höja skatten blir ofta en enkel lösning på akuta problem. Dessvärre är inte en hög skattesats direkt förknippad med hög kvalitet i kommunal verksamhet. Så på lång sikt krävs istället mer av ledarskap och politisk färdighet, menar Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

Kommunalskatten har stor påverkan på människors privatekonomi men har störst betydelse för dem som har låga löner. Även för småföretagare, som ofta har förhållandevis låga löner, blir kommunalskatten den största skatteutgiften i deras privatekonomi.

För näringslivet är det också viktigt att den lokala köpkraften är så stark som möjligt. En låg kommunalskatt gör också kommunen mer attraktiv för inflyttare, vilket är viktigt för företagens kompetensförsörjning.

— Nivån på kommunalskatten har faktiskt en kraftig inverkan på lokalt företagsklimat, vilket kan vara svårt att se direkt. Men näringslivet lokalt är beroende av en stark köpkraft och lägre skatt ger ju mer pengar i plånboken att använda. Låg kommunalskatt är också mer attraktiv för inflyttare och de som ska bli företagens medarbetare d v s företagens kompetensförsörjning, konstaterar Anna Hedberg.  

Enligt flera prognoser kommer kommunerna att tvingas till ytterligare skattehöjningar under kommande år till följd av att andelen barn, unga och äldre ökar och därmed även behovet av välfärd.

— Den demografiska utmaningen gör att vi behöver se till att använda skattemedlen bättre. Det är bra att lära av de goda exemplen bland andra kommuner d v s de som lyckats kombinera hög kvalitet och låga kostnader. Dessutom är det mer långsiktigt hållbart än att höja skatten för kommunens invånare, avslutar Anna Hedberg.

Nedan finner du en lista över Värmlands kommuner, där den totala kommunala skattesatsen under de senaste 5 åren redovisas (kommunal skattesats och regionskattesats).

Skattesatser Värmland

Skatter
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist