NYHET11 april 2022

Så rekryterar företagen i Värmland 

Drygt sex av tio företag i Värmland har försökt rekrytera under det senaste halvåret. Utav dessa anser 66 procent att det varit ganska eller mycket svårt att hitta personal. Samtidigt växer nya rekryteringsvägar fram och de arbetssökandes personliga egenskaper spelar en allt större roll. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. 

Det går bra för många företag i Värmland och det finns stora behov av att rekrytera fler medarbetare för att fortsätta växa och utvecklas. Kompetensbristen och behovet av att rekrytera finns inom hela näringslivet och i hela Värmland.

Nästan varje vecka träffar jag medlemsföretag som säger att arbetssökandes personliga egenskaper och inställning är de viktigaste vid rekrytering, resten kan man lära sig.
Anna Hedberg
Regionchef Värmlands län.

Vad letar företagen efter? 

Den utbildningsnivå som företagen med rekryteringsbehov eftersöker är främst medarbetare från gymnasieskolans yrkesprogram. Nästan vartannat företag uppger att de letar efter den kompetensen.

Samtidigt anger 34 procent av företagen att de söker medarbetare utan några särskilda krav eller förkunskaper. 27 procent av företagen uppger att de söker medarbetare med högskole- eller universitetsutbildning.

Förutom specifika yrkeskunskaper lyfts rätt attityd, engagemang och ansvarstagande upp som de egenskaper som har störst betydelse vid en rekrytering. Förmågan att kunna arbeta självständigt och att vara serviceinriktad lyfts också som viktiga förmågor hos potentiella medarbetare.

- Nästan varje vecka träffar jag medlemsföretag som säger att arbetssökandes personliga egenskaper och inställning är de viktigaste vid rekrytering, resten kan man lära sig. Undersökningen bekräftar den bilden, har man rätt synsätt och attityd finns det jobb i Värmland, säger Anna Hedberg, Svenskt Näringsliv Värmland.

Hur rekryterar företagen? 

Den vanligaste rekryteringsvägen för företagen i Värmland, som försökt rekrytera under de senaste sex månaderna, är genom informella kontakter och nätverk. 68 procent av de tillfrågade anger denna väg som förstahandsval. Sociala medier är den näst vanligaste. 

Foto: Svenskt Näringsliv

Vad funkar? 

Undersökningen visar att det finns stora skillnader i vilka rekryteringsverktyg företagen använder sig av och vad som resulterar i faktiska rekryteringar. Den rekryteringsväg som visat sig vara överlägset mest effektiv för företagen i Värmland är rekrytering genom informella kontakter och nätverk. En hel del medarbetare kommer till företagen genom sociala medier och rekryterings-/bemanningsföretag.  

Foto: Svenskt Näringsliv

Arbetsförmedlingen är ett verktyg som relativt många företag använder, 33 % av företagen har försökt via den vägen. Samtidigt uppger endast 11 procent av dessa, att det är en rekryteringsväg som lett till rekrytering. 68 procent av de som använt sig av myndigheten är rentav missnöjda.

– Samtidigt som informella kontakter och nätverk blir allt viktigare är det bara att konstatera att förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt bland företagen. Det drabbar både företag i behov av arbetskraft men också arbetssökande som inte har kontakter eller uppbyggda nätverk. Här behöver politikerna få till en lösning, säger Anna Hedberg.  

Om rekryteringsenkäten

Rekryteringsenkäten visar kompetensbehovet bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. De tillfrågade är slumpmässigt utvalda VD, ägare eller HR-ansvariga i Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv under november 2021. Totalt svarade 5696 företag varav 224 i Värmland. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist