Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

Så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland 

Munkfors slår nytt rekord och når det näst högsta uppmätta resultatet i landet. Totalt förbättras det sammanfattande omdömet i nio av länets kommuner. Det står klart när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från sin årliga enkätundersökning, där 32 000 företag fått ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner.  

Totalt förbättras det sammanfattande omdömet i 9 av  Värmlands 16 kommuner. 

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet undersökts årligen sedan 2001. I årets enkät får 9 av 16 kommuner i Värmland ett bättre sammanfattande omdöme än vid föregående års mätning. Betygen sätts på en skala mellan ett och sex, där 3 = godtagbart och 4 = bra. Årets rikssnitt ligger på 3,4 och Värmlandssnittet är 3,6. 

— Det är glädjande att så många av våra kommuner fortsätter att förbättra sitt lokala företagsklimat. Det skapar förutsättningar för hela regionen att utvecklas och är avgörande för att värmländska företag ska kunna etableras, utvecklas och investera i den takt de har kapacitet till, konstaterar Anna Hedberg regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

— Många kommuner har varit lyhörda och tagit goda initiativ under det senaste tuffa året under coronapandemin, vilket jag tror att företagarna har märkt och uppskattar, konstaterar Anna Hedberg regionchef Svenskt Näringsliv Värmland. 

Anna Hedberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

I enkätundersökningen når Munkfors ett ”sammanfattande omdöme” på 4.79 på en 6-gradig skala.  Det är det näst högsta betyget som en kommun någonsin fått i Svenskt Näringslivs undersökning. Totalt förbättrar sig Munkfors i samtliga 15 delfrågor jämfört med ifjol och är bästa kommun i Sverige i 9 av dem.    

— Munkfors imponerar verkligen med ett näringslivstänk som genomsyrar hela kommunen, god kommunikation med företagen och en långsiktigt stabil organisation. Munkfors är en inspiration för många kommuner runtom i landet, säger Anna Hedberg.   

Den kommun som har förbättrat betyget för det sammanfattande omdömet mest i regionen är Storfors som ökat med 0.4 och nu landar på betyget 3.7. 

— För övrigt finns det mycket som pekar på att det är bra att driva och utveckla företag i Värmland. Det syns tydligt i de etableringar och investeringar som är på gång nu. Vår undersökning är ett kvitto på hur viktig kommunen är i denna utveckling, fortsätter Anna Hedberg.

Betyget 4.0 betecknas som bra och tre kommuner, Munkfors, Grums och Säffle har ett sammanfattande omdöme över eller väl över den nivån. Länets största kommun Karlstad förbättrar sig i 7 av 15 delfrågor, men på det sammanfattande omdömet försämras betyget till 3.3. De delfrågor företagen lyfter som Karlstads större utmaningar är bland annat ”Dialogen med kommunens beslutsfattare” och ”Information till företagen”.  

— Karlstad har en hel del utmaningar att ta tag i, men jag vet också att kommunen har satt igång ett arbete med bl a serviceinriktad myndighetsutövning, kompetensförsörjning och andra viktiga frågor för företagen, avslutar Anna Hedberg.  

Om undersökningen:

Enkätresultaten utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år.  Förra året kom Karlstad på plats 112 av 290. Vilken placering det blir för Karlstad och länets övriga kommuner presenteras den 22 september.  

För mer information och det fullständiga resultatet för samtliga kommuner i Värmland, se www.foretagsklimat.se   

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist