LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 september 2018

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.

Kenneth%20Johansson.jpg

Enskilda företag är viktiga grundbultar för ett välfungerande samhälle anser Kenneth och då behövs alla företagare. Därför menar han att bilden av vilka som kan bli företagare måste förändras.
– Vi måste sprida bilden av att alla kan bli företagare. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna, gammal eller ung eller hur länge du bott i landet.

Från en tidig introduktion till arbetarrörelsen med en far aktiv inom Socialdemokraterna fick Kenneth tidigt lära sig vad samhällsengagemang och politik innebär. Han fick även lära sig att förstå att människor har olika åsikter då han hade en far som var socialdemokrat medan farfar var kommunist.
– Pappas och farfars diskussioner väckte ett intresse hos mig. Även fast jag tidigt började inom SSU hade jag en lång tid utanför politiken då jag bestämde mig för att studera till lärare, berättar Kenneth.

För Kenneth är den viktigaste frågan för fler och växande företag i Värmland och Sverige att underlätta generationsväxlingen i företagen. Han pekar på den fantastiska innovationskraft som finns i det svenska samhället. För att förbereda ungdomar att kunna ta över behöver politiken bistå.
– För att vi även ska kunna få nya företag i framtiden och ta vara på den här innovationskraften måste vi förenkla generationsväxlingar. Där handlar det bland annat om att bistå med finansiellt stöd.

Kenneth har ett brett intresse för politiken vilket kan bero på att hans tidigaste första majtåg spenderades i barnvagn. Men de områdena han framförallt har bäst koll på är utbildning och vård. Men han är öppen för alla områden och nyfikenheten får vägleda. Dock menar han att detta grundas i den svenska modellen som är ett av Socialdemokraternas ledord. Något han menar även gynnar företagare.
– Den svenska modellen gynnar alla och ett fungerande välfärdssamhälle är viktigt även för fungerande företag. En bra skola bidrar till kompetensförsörjningen och en effektiv sjukvård gör så att arbetskraft kan arbeta, avslutar Kenneth.

Text: Simon Sjögren

Valet 2018
Skriven avUrban Svanberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist