NYHET27 november 2023

Uppskattad Arbetsgivardag i Karlstad

Under förra veckan samlades ett 50-tal personer till höstens Arbetsgivardag i Karlstad. Företagsledare, HR- och personalansvariga fick handfasta råd och tips på olika teman att ta med i sina verksamheter.

- Arbetsgivardagen är utformad utifrån ämnen som efterfrågas av våra medlemsföretag. Tillsammans med våra experter får företagsledare och personalansvariga tillgång till kunskap och verktyg som är direkt applicerbara i den egna verksamheten. Dagen ger också möjlighet till att nätverka med medlemsföretag från en bredd av branscher, vilket många uppskattar, säger Anna Hedberg, regionchef i Värmland. 

Under tre pass fick deltagarna kunskapspåfyllnad kring olika arbetsgivarfrågor. 

  • Omställningsreformen 1 år – hur blev det och vilka erfarenheter kan vi hittills dra?
  • Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl
  • Föreskrifter för rehabilitering och arbetsanpassning – vad innebär det för dig som arbetsgivare?

Arbetsgivardagen genomförs i samverkan med våra medlemsorganisationer och syftar till att ge medlemsföretagen kunskapspåfyllnad och skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte. I år medverkade experter och rådgivare från Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen.

Dagen inleddes av Carina Lindfelt, Svenskt Näringslivs expert och avdelningschef för arbetsmarknadsfrågor. Carina berättade om hur det nya omställningsstudiestödet har fungerat och om vilka slutsatser som kan dras hittills. Arbetsmarknadens parter har haft mycket höga förväntningar på reformen och även arbetat engagerat för att få det på plats. Men problemen med exempelvis eftersläpningar av omställningsstudiestödet har varit svåra att förutse.

Sedan presenterade Michael Ringsby, förhandlare/rådgivare på Almega hur man bör gå till väga vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Oavsett bakgrunden till att ett företag behöver friställa medarbetare är det viktigt att allt sköts på ett korrekt sätt, redan från början. Därför redogjorde Michael om tågordning och avstämningspunkter vid ett sådant förfarande.

Under det sista passet medverkade Lena Andersson och Annica Vestman, rådgivare på Teknikföretagen för att prata om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och arbetsanpassning sedan det kommit nya föreskrifter angående detta.

Nästa år återkommer vi med Arbetsgivardagen på nya teman!

ArbetsgivardagenFöretagarfrågor
Skriven avIsak Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist