NYHET2 mars 2017

1 002 nya paragrafer att hålla koll på

Sedan den 1 januari 2017 har vi tre nya lagar för offentlig upphandling. Syftet med den nya lagstiftningen har bland annat varit att öka flexibiliteten, förenkla processen och underlätta för små och medelstora företag. ”Men som förslaget ser ut är det tveksamt om syftet kommer att uppnås.” Det menar Svenskt Näringslivs upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl, när hon kom till Umeå för att berätta om det nya regelverket.

Den offentliga marknaden är mycket stor. Den uppgår varje år till nästan 650 miljarder kronor, eller en femtedel Sveriges BNP, och är självklart en viktig affärsmöjlighet för företagen. Men upphandlingen regleras av flera lagar och sedan årsskiftet är tre helt nya. Och det är många nyheter att hålla koll på.

Ellen Hausel Heldahl på besök i Umeå

– Det är 1 002 nya paragrafer att hålla koll på, kostaterar Ellen Hausel Heldahl, håller upp en tjock bok och fortsätter;

– Den här boken är en fjärdedel av lagstiftningen.

Det är mycket att hålla reda på, men som företagare kan du få lite hjälp på vägen.

– En av de mer positiva nyheterna är att vi har fått en ny myndighet, Upphandlingsmyndigheten, som har en helpdesk dit företagen kan vända sig med alla slags frågor, berättar Ellen Hausel Heldahl.

Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska även främja innovativa lösningar inom upphandling.

– En annan positiv förändring är att upphandlande myndighet kan dela upp en större upphandling i mindre delar med krav att om det inte görs så ska det motiveras varför. Det värnar konkurrensen, konstaterar Ellen Hausel Heldahl.

Något helt nytt i lagstiftningen är innovationspartnerskap. Ett innovationspartnerskap ska syfta till både utveckling och anskaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som myndigheten har behov av.

– Det handlar om att hitta på nya lösningar, berättar Ellen Hausel Heldahl. Parterna upprättar ett upphandlingskontrakt som både omfattar utvecklingen av produkten och själva köpet av den. Något nytt kontrakt ingås inte när myndigheten senare köper den färdigutvecklade produkten. En viktig fördel är att det ökar det kommersiella intresset för företag eftersom de vet att de kan få sälja sin färdiga produkt på marknaden.

Ny pappersexercis till tillkommer i och med den nya lagstiftningen är exempelvis att utdrag från polisregister kommer att krävas på alla legala och faktiska företrädare. Men det här ställer till det för det gäller PUL-skyddade uppgifter och just nu är det inte klart hur detta ska hanteras. Svenskt Näringsliv har skickat en skrivelse till Regeringen och påvisat att detta är ohållbart just nu.

Dessutom tillkommer även ESPD - det Europeiska leverantörsbeviset. Ett garantibevis som du som leverantör skickar in och egenförsäkrar att du får delta i upphandlingen. Tanken är att minska pappersflödet, då du bara behöver skicka in ev. underlag om du vinner budet.

– Tanken är jättebra, säger Ellen Hausel Heldahl. Problemet är bara att systemet just nu inte fungerar. Det tar exempelvis mellan 3-5 dagar att fylla i. Så se till att ni tar höjd för detta!

Vilken förenkling vill företag i Västerbotten se gällande upphandlingar?

Agneta Gustafsson

Vi frågade tre företagare i Västerbotten vilka förenkligar de skulle vilja se gällande offentliga upphandlingar.

Agneta Gustafsson, Advokat och delägare, Nyman & Wergrens advokatbyrå
En ny enkel elektronisk blankett (”ESPD”) där microföretag och små företag kan lämna sin försäkran via Internet, det vill säga att företaget är kvalificerat att delta i den offentliga upphandlingen. Om företaget vinner upphandlingen kan vederbörande snabbt i efterhand ge in alla dokument som behövs, men behöver inte göra det på förhand och besparas på så sätt mycket tid och arbete.

Lennie Nylén

Lennie Nylén, VD, Arkitektkopia Umeå
Jag är van att svara på upphandlingar och har en arbetsmodell som fungerar bra. Egentligen tycker jag det är bra att det krävs lite ansträngning från leverantörer att lämna anbud. Däremot skulle jag gärna se att man verkligen börjar värdera annat än pris i upphandlingar. Till exempel finns det mycket att göra för miljö samt lokala näringslivet. För många mindre kommuner kan det vara viktigt att försöka behålla arbetstillfällen i kommunen och då är inte alltid sista kronan i anbudet det som bör avgöra.

Christer Jaede

Christer Jaede, VD, It-teknik
En upphandling bör vara baserad på utvärderingskriterier givna av kompetens i organisationen, lägsta pris som krav skapar sällan rätt begärd funktion, vilket medför att personal inte kan sätta värde på att den önskade funktionen ej erhållits eftersom huvudkravet endast varit lågt pris. Skillnaden mellan dyrt och billigt är sällan priset utan att man uppnår den önskade funktionen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist