NYHET17 januari 2022

Berco har fortsatt på den inslagna vägen – att öka mångfalden 

Mer arbetsglädje och mindre fördomar. Fem år efter att Berco bestämde sig för att öka mångfalden på företaget fortsätter de i samma anda – och ser bara fördelar med att ge människor som står långt från arbetsmarknaden en chans. 

”Att vi fortsatt att anställa både svenskfödda och nysvenskar ser jag inte som något märkvärdigt. Det har fungerat väldigt bra”, säger Nicklas Berglund. Foto: Lars Johansson

Skellefteåföretaget Berco har i över 50 år tillverkat påbyggnadsskåp för fordon. De har 47 anställda och 2021 kommer de att omsätta cirka 120 miljoner. 

Redan 2017 skrev Svenskt Näringsliv om Berco och deras val att våga satsa på nysvenskar. Produktionsledare Nicklas Berglund beskrev då de positiva förändringarna: 

– Det halvdussin nysvenskar vi anställt har fantastisk arbetsmoral och en annan syn på arbete än vad vi är vana vid. De är jättemotiverade och det har smittat av sig på all vår personal. Jag tycker att vi har ett gladare arbetslag idag. 

– Vi är mindre fördomsfulla. Jag trodde själv att jag skulle få jobba hårt för att göra mig förstådd, men så blev det inte. 

Både fler kvinnor och fler nysvenskar 

Det visar sig att företaget har fortsatt på samma linje, och mångfalden har idag blivit en naturlig del av Berco. 

– Att vi fortsatt att anställa både svenskfödda och nysvenskar ser jag inte som något märkvärdigt. Det har fungerat väldigt bra, säger Nicklas Berglund. 

Sedan 2016 – när företaget första gången anställde en nysvensk – har de ökat sin omsättning med runt 40 miljoner. Personalstyrkan är ungefär lika stor idag, men med större mångfald. De har fler med utländsk bakgrund och fler kvinnor. 

– Att få in fler kvinnor har också varit en ambition vi haft länge, därför är det kul att vi i år har anställt en kvinna, en nysvensk och en ung kille. 

Hård konkurrens om arbetskraften 

Nicklas Berglunds upplevelse är att näringslivets syn på nysvenskar ser annorlunda ut idag. För några år sedan fick deras val stor uppmärksamhet, idag höjer folk inte på ögonbrynen eller ifrågasätter det på samma sätt. 

– Jag skulle säga att det är enklare att anställa svenskar med utländsk bakgrund idag. Det har blivit mer accepterat och eftersom vi ganska fort såg hur det bidrog positivt till verksamheten har det inte varit något alternativ att ändra vår strategi, säger han. 

En stor förändring i Skellefteå är förstås den pågående etableringen av batterifabriken Northvolt. Något som påverkar kompetensförsörjningen för företag på orten. 

– Konkurrensen är hårdare nu. Skellefteå är hett och det är många som vill anställa, vilket gör det svårare för alla att få tag på arbetskraft, säger Nicklas Berglund. 

– Men det gör ju också att de som normalt sett står långt från arbetsmarknaden kan ha större chanser att få jobb, vilket är positivt. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist