NYHET21 december 2023

Förstår vi företagens betydelse?  

Vi börjar närma oss slutet på ännu ett år med stora utmaningar för företagen. De senaste åren med pandemi, skenande elpriser och nu senast inflation och osäkra räntenivåer har bidragit till en tuff ekonomisk situation för många företag.

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten

Vi ser att denna oro återspeglar sig i våra mätningar och den bekräftas också när jag pratar med många av våra medlemsföretag. Och då ska sägas att situationen är bättre i Västerbotten än i många andra län. 

Att ha välmående företag är ingen självklarhet. Vid sidan av rätt förutsättningar, konjunkturpåverkan och köpstarka kunder är det också viktigt med ett bra företagsklimat. Är det svårt att driva företag så kommer man också att få mindre framgångsrika företag i kommunen, vilket i sin tur innebär färre arbetstillfällen och mindre skatteintäkter till den gemensamma välfärden. Utan företagare som tar ekonomiska risker, investerar och skapar arbetstillfällen skulle vi som samhälle inte ha några skattekronor att fördela i vår gemensamma välfärd.  

Den lågkonjunktur vi befinner oss i gör det ännu viktigare med ett bra företagsklimat. När många företag har det kämpigt och de ekonomiska marginalerna krymper är det avgörande att företagen får de bästa möjliga förutsättningarna att driva sina företag. Den tanken hoppas jag att många politiker i länet tar med sig under nästkommande år. I grund och botten handlar ett bra företagsklimat om att möjliggöra för de företagare som vill satsa på sina företagsidéer och därmed göra både sin kommun och sitt land bättre – trots risker och den stora utmaning det innebär.  

För företagens del hoppas jag också att regeringen släpper krispolitiken och börjar genomföra nödvändiga offensiva reformer, som bidrar till att möjliggöra en ökad tillväxt och produktivitet. Det är helt nödvändigt om vi inte ska bli omsprungna av andra länder.  

Jag vill önska en riktig god jul till alla företag – och ett extra stort tack till alla som tar sig tid och hjälper oss i vårt arbete.  

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist