Kilometerskatten riskerar slå ut produktion i norr

NYHET Publicerad

KILOMETERSKATT För industriföretaget Franke Futurum innebär en kilometerskatt att företaget snabbt tappar i konkurrenskraft, inte minst gentemot andra produktionsenheter inom den egna koncernen. "Det är inte vi som bestämmer fullt ut, vi kan inte själva styra över alla beslut och åtgärder", säger vd:n Stefan Lindqvist.

Stefan Lindqvist, vd Franke Futurum i Byske.jpg

Stefan Lindqvist, vd Franke Futurum i Byske

Vägslitageskatteutredningen har presenterat ett förslag som innebär en skatt på 24 kronormilen för tunga lastbilar. Samma skatteuttag ska gälla i hela vägnätet, ingen skillnad mellan stad och glesbygd.

– Om det här genomförs försämras vår konkurrenskraft. Både externt och internt. Priserna är redan så pressade i vår bransch att det inte går att ta ut de ökade kostnaderna på kunden. Vi måste ta upp kostnaden inom företaget. Ökar kostnadsmassan så försämras konkurrenskraften och det blir väldigt svårt att kompensera för det, säger Stefan Lindqvist, vd på Franke Futurum.

Franke Futurum i Byske utanför Skellefteå är Nordens ledande tillverkare av köksventilationsprodukter. Företaget omsätter 290 miljoner kronor och har cirka 170 anställda. De skickar större delen av sin produktion söderut med lastbil. Om förslaget går igenom innebär det ökade kostnader för dem. Företaget ingår i en internationell koncern med utländska ägare och transportkostnaderna är en sak som följs upp regelbundet.

– Våra transportkostnader är relativt höga i förhållande till vår omsättning. Sverige är ett långt land med stora avstånd och ganska långa transporter och kilometerskatten ger en klart negativ påverkan, säger Stefan Lindqvist.

Försämrad intern konkurrenskraft

Ägarna jämför kontinuerligt Franke Futurms nyckeltal med de andra bolagen inom koncernen. Stefan Lindqvist största farhåga med kilometerskatten är försämrad intern konkurrenskraft.

– Extern konkurrens kan man bemöta på olika sätt, utveckla nya produkter, smartare lösningar och så vidare. Men inom koncernen är det inte vi som bestämmer fullt ut, vi kan inte själva styra över alla beslut och åtgärder. Ytterligare pålagor försämrar konkurrenskraften internt.

Stefan Lindqvist menar att det finns många fördelar som talar för tillverkning i norra Sverige.

– Det finns en rad fördelar med vår verksamhet här: vi har ett mycket stabilt företag med stark ställning på marknaden, personalen har hög kompetens, mycket erfarenhet och personalomsättningen är låg.

Analys om konsekvenser behövs

Regeringens huvudargument för att införa kilometerskatten är att transporterna sliter på vägarna. Den vill stimulera att fler godstransporter går på järnväg och via sjöfart. Stefan Lindqvist har förståelse för grundtanken, att miljömässiga alternativ behöver utvecklas, men inte att det ska ske på bekostnad av att företag tappar konkurrenskraft och att arbetstillfällen på sikt kanske försvinner försvinner.

– Det måste finnas förutsättningar att bedriva verksamhet även i norra Sverige.  Som det ser ut idag är vi helt beroende av lastbilstransporter, vi har inga fullt ut fungerande alternativ. Vill regeringen att Sverige ska befolkas utanför storstäderna måste de också mer noggrant se hur ett sådant här förslag påverkar oss som bor och verkar i norra Sverige. Jag tror inte att regeringen har tänkt igenom vilka konsekvenser det här förslaget kan få. Det behövs en djupare analys, säger Stefan Lindqvist.

Vägslitageskattekommitténs slutbetänkande kommer den 9 december.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i coronatider

FÖRETAGSKLIMAT Att presentera företagsklimatet i dessa tider är inte enkelt. Enkäten visar företagens svar för coronakrisen slog till med full kraft. Sedan dess har vi också sett hur kommunerna har agerat i denna kris, vilket också visar på hur de värdesätter sina lokala företag. Nu är det avgörande att vi skapar ett ännu bättre företagsklimat också efter krisen.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog, är glad att domen äntligen har kommit.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för Västerbottens företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 60 procent av företagen i Västerbotten har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. "Siffrorna för Västerbottens län bör vara en varningsklocka. Det är av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att undvika att företagen fortsätter att blöda", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i länet 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Västerbotten. Bara 11 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 47 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.
NYHET Publicerad:

”Slår hårdast mot de mindre privata skogsägarna”

SKOGSNÄRINGEN Från årsskiftet krävs en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg, oavsett storlek på virkesupplag och väg. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare.
NYHET Publicerad:

Robertsfors vill klättra långsamt

FÖRETAGSKLIMAT Ett långsiktigt förtroende mellan företagare och kommuntjänstemän är målet för Robertsfors kommun. "Vi ser på de enskilda värdena att vi förbättrar oss. Vi känner oss trygga med att näringslivets aktörer ser förändringen över tid och vet att vi ständigt jobbar med frågan", säger Patrik Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.