NYHET17 februari 2021

Kris men också hopp hos Västerbottens företag  

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg bland företag i Västerbotten. Nästan hälften av de svarande företagen tror dock på en ljusning kommande halvår. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. 

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

30 procent av de svarande företagen i Västerbotten uppger att de har en lägre investeringsvolym nu än för sex månader sedan. 47 procent uppger att de har haft en minskad produktion/försäljningsvolym under samma period.   

Hårdast drabbade är företagen inom handel/besöksnäring/transport där hela 67 procent av de svarande företagen uppger att de har en minskad produktion/försäljningsvolym. Inom denna grupp har också 41 procent färre antal anställda nu än för sex månader sedan. 

– Krisen är inte över än. Den fortsätter att slå asymmetriskt med stora skillnader mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.  

– Det är helt avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem. Tyvärr är det många företag som vittnar om att stöden är krångliga att söka och att det dessutom tar för lång tid innan pengarna kommer fram. Om inte detta förbättras finns det stor risk för fler konkurser och uppsägningar framöver, fortsätter han.  

Bilden är dock inte helt nattsvart. 21 procent av de svarande företagen tror att investeringarna kommer att öka och 47 procent att produktion/försäljningsvolym kommer att öka under de kommande sex månaderna.  

– Den ökade framtidstron hos vissa företag bygger på att vaccinationsprogrammen kommer att fungera. Här har inte Sverige och länet råd att halka efter, avslutar Mats Andersson.    

KonjunkturenFöretagarpanelenVästerbotten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist