Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 maj 2021

Lycksele vill fortsätta klättra 

De senaste två åren har Lycksele kommun klättrat över hundra placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av landets företagsklimat. Nu siktar på kommunen på topp 100. Det säger kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren (KD), som är tydlig med att han vill förbättra förutsättningarna för företagande.  

”Ett gott företagsklimat är en viktig grundläggande byggsten i vårt samhälle och skapar förutsättningar för ekonomi till vår välfärd”, säger Roland Sjögren.  Foto: Andreas Jakobsson

Lycksele kommun har de senaste åren genomgått en förändringsresa. Det är första gången någonsin som kommunen erbjuder LOV (lagen om valfrihetssystem). Roland Sjögren berättar att det därför inte var någon större diskussion om att detta skulle införas när det kom en ny politisk majoritet på plats efter förra valet. 

– För oss och de övriga allianspartierna som styr kommunen är valfriheten viktig. Sedan vi beslutade om att införa LOV har det varit en resa för hela kommunen, säger han.  

I nuläget är ett företag som jobbar med servicetjänster godkänt och ett annat genomgår den tillståndsprocess som krävs för att bli en del av kommunens LOV-system. Roland Sjögren hoppas att fler företag framöver ska ansöka att bli en del av systemet. För kommunen har införandet av LOV också inneburit en nyttig intern process. 

– Vi har gjort ett jättejobb i den egna organisationen. När man jobbar med att införa LOV krävs det en genomgång av den egna organisationen och i synnerhet kostnadsbilden. Att se över sina egna utgifter på detta sätt är i sig en nyttig övning, fortsätter Roland Sjögren. Vi vill ha en hög kvalitet i det vi gör, oavsett om det är i egen regi eller i annan regi. 

Vill släppa in företagen 

Roland Sjögren berättar också att den politiska ledningen i sina budgetdirektiv har skrivit in att kommunens olika verksamheter i sitt budgetarbete ska fundera kring huruvida den behöver driva all verksamhet i egen regi. Bland annat ska frågan ställas vid till exempel pensionsavgångar om det som görs är en kommunal uppgift eller om uppgiften skulle kunna upphandlas.  

– Om inte frågan ställs och att man som kommun är självkritisk kommer allt att rulla på som det alltid har gjort. Vi tror att detta krav i budgetdirektivet kan sätta igång en tankeprocess.  

Kommunen har också infört utmaningsrätt, vilket innebär att exempelvis ett företag kan komma med ett initiativ till en prövning huruvida en del av kommunens verksamhet ska upphandlas.  

– Vi har som mål att de lokala företagen i högre utsträckning än i dag ska komma in med anbud. För att möjliggöra för företagen att själva visa vad de kan bidra med har vi även infört utmaningsrätt. Det möjliggör för företagen att vara proaktiva, säger han.  

– Vi har också på eget initiativ öppnat för konkurrens i huvudsak inom gatu- och parkförvaltningen. Där handlar det framförallt om grönyteskötsel, väghyveltjänster och liknande tjänster. Där har både företag och kommunens egenregi möjlighet att lämna anbud. Detta är verkligen något som har varit efterfrågat av företagen, fortsätter Roland Sjögren.  

”Vi ska värna skattebetalarnas pengar”  

Roland Sjögren säger att det inte är främst av ideologiska skäl som det är viktigt att konkurrensutsätta delar av den kommunala verksamheten, han säger också att det handlar om att ta ansvar för skattebetalarnas pengar.  

– Vi har gjort det här vägvalet för att vara varsamma om skattebetalarnas pengar. Dels skapar det flera möjligheter för företagen, dels skapar det möjligheter för oss att få en hög effektivitet och en bättre samhällsservice till ett lägre pris.  

Han berättar dock att resan inte är enkel och att det finns ett visst motstånd, inte minst politiskt.  

– Det är klart att förändringar kan upplevas som jobbiga, inte minst när det har varit på ett visst sätt väldigt länge. Vi är dock övertygade om att detta är bäst för kommuninvånarna och en sådan utveckling kan inte stoppas för att vissa inte tycker att kommunen ska förändra sitt arbetssätt. Vi måste alltid komma ihåg att det är kommuninvånarna vi politiker företräder, avslutar Roland Sjögren.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist