NYHET24 april 2024

Så ska Södertälje bryta trenden: Trygghet, kompetens och samverkan i fokus

Södertälje siktar mot att bli en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner. Genom satsningar på trygghet, kompetensförsörjning samt en bättre kommunal service till företagen hoppas Södertälje kommun skapa en attraktiv miljö för näringslivet och stimulera tillväxt.

Jonas Karlsson och Maria Frithz Warg berättar om Södertälje kommuns satsningar för att förbättra företagsklimatet.Foto: Johan Eklöf

I Svenskt Näringsliv årlig undersökning av det lokala företagsklimatet får företagare möjlighet att svara på frågor om hur det är att driva företag i den egna kommunen. Södertälje kommun placerade sig på plats 241 plats när undersökningen senast publicerades 2023. Vi satte oss ned med näringslivschef Jonas Karlsson och Maria Frithz Warg, ordförande i arbets- och näringslivsnämnden, för ett samtal om vad Södertälje kan göra för att skapa ett bättre företagsklimat och vända trenden.

Trygghet en prioriterad fråga

Enligt Jonas Karlsson är tryggheten en av de viktigaste frågorna för att skapa ett bra företagsklimat. Han berättar om kommunens kartläggning kring hur brottsligheten påverkar näringslivet samt om kommunens förebyggande trygghetsarbete. Jonas Karlsson lyfter särskilt ett forum för samverkan mellan polisen, kommunen och handelsbranschen som har lett till konkreta åtgärder, till exempel märkning av kött för att motverka svarthandel och stärka det sunda företagandet.

– Det jag tror är viktigt för att bekämpa brottsligheten är att samla de goda krafterna. Jag kan ta ett exempel på ett lyckat samarbete: ICA kontaktade näringslivskontoret då de hade problem med köttstölder, det var organiserade ligor som åkte runt. Då beslutade vi från näringslivskontoret att bjuda in till ett forum för erfarenhetsutbyte, där kommunen tillsammans med branschen och polisen samlades. Just organiserade stölder var ett problem som flera handlare delade och det fanns ett stort behov att dela erfarenheter med varandra för att öka den gemensamma kompetensen. Eftersom köttet alltid måste vara märkt innan det når restaurangen kan vi jobba med spårbarheten för att se om köttet har kommit till restaurangen på laglig väg. Detta är viktigt för att stärka det legala företagandet och den sunda konkurrensen i kommunen, säger Jonas Karlsson.

Samverkan för kompetensförsörjning

Att matcha arbetsmarknadens behov med rätt kompetens är en annan utmaning som Södertälje kommun tar på stort allvar. Jonas Karlsson framhåller vikten av att unga människor får rätt vägledning och inspiration att välja yrkesutbildningar. Samarbete med företag som Scania och Astra Zeneca, utökade yrkesprogram samt ett fokus på livslångt lärande ska göra att Södertälje kan attrahera rätt kompetens.

– Vi från politiken har lämnat ett uppdrag till näringslivskontoret att undersöka hur kompetensbehovet ser ut i framtiden. I dagsläget har vi ett framgångsrikt samarbete med Scania och Astra Zeneca. Nu håller vi på att titta på ett speciellt pilotprojekt med Scania kring att bygga ut yrkesutbildningarna för att öka möjligheten för elever att göra praktik, säger Maria-Frithz Warg.

Kayhan Utkutug är nöjd med samarbetet med kommunen kring kompetensförsörjning.
Foto: Stefan Tell

Kayhan Utkutug driver hemtjänstföretaget Eveo som har verksamhet i Södertälje. Kayhan lyfter ett framgångsrikt samarbete som företaget har haft med kommunen där man har fått kompetensförsörjningen att fungera.

– Vi har haft ett samarbete med arbetsmarknadsenheten i Södertälje. Projektet startades 2018 och hela enheten har varit involverad. Alla som kommer till oss börjar med praktik som sedan leder till anställning. Under 2024 har vi som ambition att växla upp detta på en kull med 12 personer. Planen är att kombinera praktik med svenskundervisning. På det här sättet får vi kompetent personal som uppfyller kvalitetskraven och som också ger dessa individer möjlighet att komma bort från utanförskap, säger Kayhan.

Företagslots ska göra det enklare för företag att hamna rätt

I enkäten Lokalt Företagsklimat placerar sig Södertälje kommun under Sverigesnittet när det kommer till service och bemötande. För att komma till rätta med detta har man från kommunens sida infört ett nytt system för företagslots. Systemet lotsar företagare genom den kommunala byråkratin och ger dem en personlig kontaktperson. Företagslotsen är en central kontaktpunkt för företag som behöver hjälp med frågor som rör tillstånd, bygglov och andra kommunala ärenden. Jonas Karlsson betonar att systemet fortfarande är under utveckling men att det har tagits emot positivt av näringslivet.

– Företagslotsen är ett stort steg framåt och något som företagen har efterfrågat under många år, därför känns det verkligen kul att det är på plats. Det är fyra personer som jobbar som är dedikerade som lotsar, säger Jonas Karlsson.

– De är väldigt motiverade och vill alltid ge företagen den bästa servicen, fyller Maria Frithz Warg i.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avJohan Eklöf
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist