LogoLogo
LogoLogo
NYHET28 oktober 2020

Osund konkurrens ett sänke för Umeå

Umeå klättrar i årets ranking av företagsklimat och landar på plats 167 av landets 290 kommuner. Ett av kommunens största sänken i rankingen är parametern osund konkurrens

Kulturhuset Väven och Umeälv.
Foto: Robert Rösth
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå
En av de åtgärder som Hans Lindberg vill lyfta fram, och som han tror ligger till grund för den förbättrade placeringen, är den ökade dialogen som kommunen för med näringslivet
Foto: Johanna Lindqvist

Kommunstyrelsens ordförande i Umeå, Hans Lindberg (S), är glad över den nya rankingplaceringen, som placerar kommunen på plats 167, vilket är 27 platser bättre än föregående år.  

– Det är tydligt att vi går framåt och är på rätt väg. Vi har också haft anledning att jobba med företagsfrågor inte minst under pandemin, där vi vidtagit flera kraftfulla åtgärder. För det har vi också fått beröm av näringslivet, säger Hans Lindberg.  

En av de åtgärder som Hans Lindberg vill lyfta fram, och som han tror ligger till grund för den förbättrade placeringen, är den ökade dialogen som kommunen för med näringslivet. Bland annat träffar kommunens näringsutvecklare företagen över en kopp kaffe för att lyssna in och skapa förutsättningar som ska hjälpa dem att kunna växa. Enheten för miljö- och hälsa på kommunens stadsbyggnadsförvaltning har initierat möten med företagen för att kunna skapa en god dialog och lösa ut bekymmer redan på ett tidigt stadium.  

– Listan kan göras lång. Med byggbranschen har vi också afternoon tea där företagen, politiker och tjänstemän tillsammans träffas för att diskutera igenom de problem som kan tänkas stå i vägen för nya projekt och hur dessa enklast ska kunna lösas.  

Ett av kommunens största sänken i rankingen är parametern osund konkurrens, vilket Hans Lindberg hoppas kommer att förbättras. Bland annat har kommunen inrättad en funktion där fall som misstänks vara osund konkurrens kan anmälas till kommunen.  

– Får vi in en anmälan så ska näringslivskontoret kolla på den. Om de inte kan lösa frågan kommer den till företagsrådet, vilket består av representanter från näringslivet och kommunstyrelsens arbetsutskott. På ett politiskt plan är det självklart att vi inte ska bidra till osund konkurrens, säger han.  

”Svårt att vara en stad som växer”  

Hans Lindberg säger att en stad som växer också har utmaningar.  

– Man kan nog säga att en kommun kan få växtvärk. En snabb byggtakt kan vara en utmaning att hantera och leder inte sällan till många överklaganden, vilket är en av de effekter som påverkar företagen och som vi som kommun själv inte kan hantera.  

En annan parameter som drar ner kommunen i rankingen är kommunalskatten. Hans Lindberg anser dock att den är en förutsättning för en utveckling som kommer företagen till del.   

– För det första är skatten svår att sänka med tanke på att vi som tillväxtkommun får betala orimligt mycket pengar till utjämningssystemet.  

Han säger också att den påverkas av de stora investeringar som pågår i kommunen.  

– Man kan ha åsikter om skattenivån, men då ska man också vara tydlig med vilka infrastruktursatsningar som ska skäras bort. Dessa satsningar gynnar näringslivet i stort.  

– När jag pratar med företagen är det inte kommunalskatten som det pratas om, utan det är kommunikation, bostäder och logistik som är de stora frågorna för att företagen ska kunna växa i kommunen, avslutar Hans Lindberg.   

”Det är klart att vi inte är nöjda”  

Anders Ågren
”För Umeå som Norrlands tillväxtstad är det pinsamt att vi ligger så lågt till”, säger oppositionsrådet Anders Ågren (M).  
Foto: Samuel Pettersson

Anders Ågren, oppositionsråd för Moderaterna i Umeå kommun, är tydlig med att varken han eller Moderaterna är nöjda med resultatet. Han säger att Moderaterna, tillsammans med de andra borgerliga oppositionspartierna, under många år har lagt motioner i kommunfullmäktige om att Umeå borde besluta att ha som målsättning att kommunen ska ligga på topp 10 när det kommer till företagsklimat.  

– För Umeå som tillväxtstad i norr är det pinsamt att vi ligger så dåligt till. Det duger naturligtvis inte, säger han.  

Anders Ågren berättar att Moderaterna under femton års tid har lagt förslag om att komma tillrätta med det dåliga betyget kring osund konkurrens, men att dessa närmast unisont har röstats ner.  

– Vi har lagt en rad förslag som syftar till att minska den osunda konkurrensen från kommunen. Här finns det dock en ideologisk låsning hos de styrande partierna, som gör att vi tyvärr inte får gehör för detta. Umeå kommun har under många fått väldigt dåligt betyg när det handlar om osund konkurrens, så det är en välgrundad uppfattning hos de lokala företagen att detta är ett problem, säger han.  

Han tror att kommunen skulle kunna göra en snabb resa om den bara bestämde sig för att arbeta med de rankingplaceringar som verkligen sticker ut. 

– Svenskt Näringslivs undersökning är ett värdefullt instrument som ger oss en bra uppfattning om vad det är som kommunen måste förbättra. Det är tydligt att det är attityderna från kommunen, den osunda konkurrensen och inte minst kommunalskatten som får dåligt betyg. Om kommunen börjar arbeta för att förbättra dessa punkter som verkligen sticker ut, skulle Umeå vara en bra bit på väg, avslutar Anders Ågren.    

Umeå har goda förutsättningar 

Svenskt Näringslivs regionchef i Västerbotten, Mats Andersson, anser att Umeå har goda förutsättningar för att kunna skapa ett bättre företagsklimat. ”Det geografiska läget, de pågående investeringarna och närhet till forskning och utbildning” är väldigt gynnsamt, säger han. 

– Det finns kommuner med betydligt sämre förutsättningar som lyckas bättre, så det finns verkligen skäl att arbeta med frågan i Umeå.  

Mats Andersson är dock oroad över kommunen under många år har fått dåliga resultat när företagen får tycka till om osund konkurrens.  

– Just frågan om osund konkurrens är ett stort problem i många kommuner i länet, inte minst Umeå. Jag har en god dialog med såväl Hans Lindberg som Anders Ågren och brukar ofta uppmana dem om vikten av att jobba med denna fråga. Om kommunen aktivt arbetar med att få bort osund konkurrens så kommer de också att kunna klättra avsevärt i mätningen, avslutar Mats Andersson.      

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist