Robertsfors vill klättra långsamt

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett långsiktigt förtroende mellan företagare och kommuntjänstemän är målet för Robertsfors kommun. Därför är varken kommunalrådet eller näringslivsstrategen särskilt oroliga över att kommunen står still på plats 156 i årets rankning av företagsklimat.

Sedan 2008 har Robertsfors kommun klättrat stadigt och avancerat 100 platser i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Det senaste året har kommunen stått still på plats 156. Men det är inget som bekymrar kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser på de enskilda värdena att vi förbättrar oss. Vi känner oss trygga med att näringslivets aktörer ser förändringen över tid och vet att vi ständigt jobbar med frågan, säger Patrik Nilsson (S).

”En väg in” för företag

2014 drabbades Robertsfors av en stor industrinedläggning och då rekryterades en näringslivsstrateg till kommunen. Tanken var att ge företagarna ”en väg in” oavsett vilket ärende det gällde. Den nytillträdde näringslivsstrategen hade själv företagarbakgrund och deklarerade tidigt hur han ville jobba.

Olof Norberg, näringslivsstrateg, Robertsfors kommun

Olof Norberg

– Jag ville vara företagens förlängda arm in i kommunen. Så jag sa att ”jag kommer att företräda företagen i alla ärenden. Och passar inte galoscherna så får ni säga upp mig”, säger näringslivsstrategen Olof Norberg.

Men han poängterar samtidigt att det är en ömsesidig respekt för varandras uppdrag och förutsättningar som är nyckeln. Kommunen har vissa lagar och regler att förhålla sig till.

– Vid vissa tillsynsärenden har jag känt att jag måste vara med. Det kan bli känslosamt. Men när vi sätter oss ned och pratar om varför exempelvis livsmedelstillsynen är viktig, då blir det tydligt för företagaren att reglerna är till för att skydda både restaurangägare och kund. Ingen vill ju att någon ska drabbas av magsjuka.

Ett långsiktigt arbete gör att ett gott företagsklimat håller i längden, enligt Olof Norberg. Det finns ingen quick fix. Snabbt upp går snabbt ned.

Upphandling ett betygssänke

Sämst omdöme får Robertsfors i upphandlingsfrågor. Där ligger kommunen still i likhet med förra året. Både näringslivsstrategen Olof Norberg och kommunalrådet Patrik Nilsson ser att kommunen behöver jobba vidare för att förbättra upphandlingsarbetet.

– Ta skolmaten som exempel. Det finns råvara men inte förädlingskapacitet. Vi fick en fråga om att ta hand om en hel djurkropp. Vi kan inte ta hand om det. Kunskapen om vad det handlar om är ganska låg hos både företagare och kommunala beställare. Vi ska ha en träff om det här i höst och fördjupa kunskapen, säger Olof Norberg.

Båda påpekar de att Robertsfors är en liten kommun med knappa resurser och är därför beroende av Umeås juridiska kompetens när det kommer till upphandlingsfrågor. Men Patrik Nilsson säger också att de lokala företagen ibland är dåliga på att lämna anbud.

– Nu senast när vi upphandlade skolskjuts var det ett lokalt företag som fick det. Men vi har även upphandlat när vi vill bygga något. Då är det inga lokala företag som söker. Det kan bero på att de är för små för att kunna ta på sig en hel entreprenad. Kanske måste vi titta på att bryta ner upphandlingarna i mindre enheter, säger Patrik Nilsson.

Patrik Nilsson, Robertsfors kommun

Patrik Nilsson

Tre korta till Patrik Nilsson, kommunalråd i Robertsfors

Har kommunen en företagslots?
– Ja.

Finns en garanti för handläggningstider?
– Ja, den politiska målsättningen är 6-8 veckor. Vi brukar överträffa den.

Skickas schablonfakturor till företagen eller fakturerar kommunen i efterhand?
– Både och. Vi fakturerar i efterhand när det är möjligt. Det viktigaste är tydligheten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tuff sommar väntar Västerbottens företag

Coronakrisen har slagit hårt mot Västerbotten. Detta gäller särskilt besöksnäring, restaurang och handel. I dagsläget har närmare 10 000 personer korttidspermitterats i länet. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Jag ser företagarna som hjältar!”

FÖRETAGSKLIMAT "De arbetstillfällen som finns och skapas av företagare är grunden till att vi kan bedriva den välfärd som invånare förväntar sig", säger Anja Palm, tillträdande näringslivschef i Skellefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i coronatider

FÖRETAGSKLIMAT Att presentera företagsklimatet i dessa tider är inte enkelt. Enkäten visar företagens svar före coronakrisen slog till med full kraft. Sedan dess har vi också sett hur kommunerna har agerat i denna kris, vilket också visar på hur de värdesätter sina lokala företag. Nu är det avgörande att vi skapar ett ännu bättre företagsklimat också efter krisen.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog, är glad att domen äntligen har kommit.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för Västerbottens företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 60 procent av företagen i Västerbotten har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. "Siffrorna för Västerbottens län bör vara en varningsklocka. Det är av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att undvika att företagen fortsätter att blöda", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i länet 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Västerbotten. Bara 11 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 47 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.