Robertsfors vill klättra långsamt

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett långsiktigt förtroende mellan företagare och kommuntjänstemän är målet för Robertsfors kommun. Därför är varken kommunalrådet eller näringslivsstrategen särskilt oroliga över att kommunen står still på plats 156 i årets rankning av företagsklimat.

Sedan 2008 har Robertsfors kommun klättrat stadigt och avancerat 100 platser i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Det senaste året har kommunen stått still på plats 156. Men det är inget som bekymrar kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser på de enskilda värdena att vi förbättrar oss. Vi känner oss trygga med att näringslivets aktörer ser förändringen över tid och vet att vi ständigt jobbar med frågan, säger Patrik Nilsson (S).

”En väg in” för företag

2014 drabbades Robertsfors av en stor industrinedläggning och då rekryterades en näringslivsstrateg till kommunen. Tanken var att ge företagarna ”en väg in” oavsett vilket ärende det gällde. Den nytillträdde näringslivsstrategen hade själv företagarbakgrund och deklarerade tidigt hur han ville jobba.

Olof Norberg, näringslivsstrateg, Robertsfors kommun

Olof Norberg

– Jag ville vara företagens förlängda arm in i kommunen. Så jag sa att ”jag kommer att företräda företagen i alla ärenden. Och passar inte galoscherna så får ni säga upp mig”, säger näringslivsstrategen Olof Norberg.

Men han poängterar samtidigt att det är en ömsesidig respekt för varandras uppdrag och förutsättningar som är nyckeln. Kommunen har vissa lagar och regler att förhålla sig till.

– Vid vissa tillsynsärenden har jag känt att jag måste vara med. Det kan bli känslosamt. Men när vi sätter oss ned och pratar om varför exempelvis livsmedelstillsynen är viktig, då blir det tydligt för företagaren att reglerna är till för att skydda både restaurangägare och kund. Ingen vill ju att någon ska drabbas av magsjuka.

Ett långsiktigt arbete gör att ett gott företagsklimat håller i längden, enligt Olof Norberg. Det finns ingen quick fix. Snabbt upp går snabbt ned.

Upphandling ett betygssänke

Sämst omdöme får Robertsfors i upphandlingsfrågor. Där ligger kommunen still i likhet med förra året. Både näringslivsstrategen Olof Norberg och kommunalrådet Patrik Nilsson ser att kommunen behöver jobba vidare för att förbättra upphandlingsarbetet.

– Ta skolmaten som exempel. Det finns råvara men inte förädlingskapacitet. Vi fick en fråga om att ta hand om en hel djurkropp. Vi kan inte ta hand om det. Kunskapen om vad det handlar om är ganska låg hos både företagare och kommunala beställare. Vi ska ha en träff om det här i höst och fördjupa kunskapen, säger Olof Norberg.

Båda påpekar de att Robertsfors är en liten kommun med knappa resurser och är därför beroende av Umeås juridiska kompetens när det kommer till upphandlingsfrågor. Men Patrik Nilsson säger också att de lokala företagen ibland är dåliga på att lämna anbud.

– Nu senast när vi upphandlade skolskjuts var det ett lokalt företag som fick det. Men vi har även upphandlat när vi vill bygga något. Då är det inga lokala företag som söker. Det kan bero på att de är för små för att kunna ta på sig en hel entreprenad. Kanske måste vi titta på att bryta ner upphandlingarna i mindre enheter, säger Patrik Nilsson.

Patrik Nilsson, Robertsfors kommun

Patrik Nilsson

Tre korta till Patrik Nilsson, kommunalråd i Robertsfors

Har kommunen en företagslots?
– Ja.

Finns en garanti för handläggningstider?
– Ja, den politiska målsättningen är 6-8 veckor. Vi brukar överträffa den.

Skickas schablonfakturor till företagen eller fakturerar kommunen i efterhand?
– Både och. Vi fakturerar i efterhand när det är möjligt. Det viktigaste är tydligheten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.
NYHET Publicerad:

”Slår hårdast mot de mindre privata skogsägarna”

SKOGSNÄRINGEN Från årsskiftet krävs en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg, oavsett storlek på virkesupplag och väg. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare.
NYHET Publicerad:

Robertsfors vill klättra långsamt

FÖRETAGSKLIMAT Ett långsiktigt förtroende mellan företagare och kommuntjänstemän är målet för Robertsfors kommun. "Vi ser på de enskilda värdena att vi förbättrar oss. Vi känner oss trygga med att näringslivets aktörer ser förändringen över tid och vet att vi ständigt jobbar med frågan", säger Patrik Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Långa handläggningstider – ökar kostnaderna för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider och lång ärendehantering på länsstyrelsen, skapar problem för företagare som är beroende av myndighetens tjänster och bedömningar. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland företagare i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Nu är enkäten om företagsklimatet ute

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Lycksele öppnar för konkurrens – ett led i arbetet med företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT I december fattar Lycksele kommun beslut om att konkurrensutsätta kommunalt drivna verksamheter. Det är Alliansen som drivit fram förändringen som ska bidra till att förbättra villkoren för företagare i kommunen. Företagare som Svenskt Näringsliv pratat med är positiva, och Lycksele hade redan innan beskedet klättrat 32 placeringar i rankingen av företagsklimat.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Västerbotten vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Skellefteå gasar med batterilyftet – men företagsklimatet allt sämre

FÖRETAGSKLIMAT Företagen går bra, arbetslösheten är låg och snart öppnar Northvolts omtalade batterifabrik. Ändå backar Skellefteå kommun 42 placeringar i rankingen av företagsklimatet. Ett påbörjat arbete för förbättrad konkurrens och nya upphandlingsrutiner ska vända trenden, hoppas näringslivschef Bengt Ivansson.