LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 oktober 2020

Skellefteå klättrar med tungt sänke 

Skellefteå gör en markant förbättring i årets ranking av företagsklimatet och landar på plats 195. En av de faktorer som kommunen måste prioritera framåt är att minska den osunda konkurrensen mot Skellefteås företag, säger Svenskt Näringslivs regionchef i Västerbotten Mats Andersson. 

Mats Andersson
”Om inte den osunda konkurrensen minskar kommer den fortsatt att vara ett sänke för kommunen när företagsklimatet rankas. Jag vill veta vad kommunen planerar att göra för att få bukt med problemet”, säger Mats Andersson.  
Foto: Ernst Henry Photography AB

Kommunen gör en positiv resa och förbättrar sig på flera punkter, inte minst när det kommer till kommunens service och bemötande men också tjänstemännens attityder. Även möjligheten att hitta medarbetare med rätt kompetens får ett högre betyg av de svarande företagen. Totalt klättrar kommunen hela 30 platser från föregående år.  

– Bra service och bemötande, liksom attityder från kommunens tjänstemän, är helt grundläggande för att företagsklimatet som helhet ska förbättras, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västerbotten.  

Osund konkurrens fortsatt sänke 

De tolv senaste åren i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Skellefteå legat mellan plats 285-290 när de lokala företagen fått tycka till om hur konkurrensen från kommunens egna verksamheter ser ut. Mats Andersson säger att det regelbundna bottenbetyget är en tydlig signal från kommunens företag om att detta är någonting som påverkar dem negativt. 

– När en företagare upplever att kommunen med hjälp av företagarens egna skattepengar konkurrerar med dennes företag är det självklart ett allvarligt problem. Den signal som sänds från de svarande företagen år efter år måste tas på allvar, säger Mats Andersson.  

Mats Andersson säger att han är positiv till att kommunen ökar i mätningen men att han vill se konkreta åtgärder om vad kommunen avser att göra för att minska den osunda konkurrensen.  

– Om inte den osunda konkurrensen minskar kommer den fortsatt att vara ett sänke för kommunen när företagsklimatet rankas. Jag vill veta vad kommunen planerar att göra för att få bukt med problemet, avslutar Mats Andersson.  

”Företagen går som aldrig förr”  

Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande, är positiv över att kommunen klättrar i rankingen.  

Lorents Burman
”Skellefteå kommun är inne i en positiv utvecklingsfas som vi kommer att se mer av de kommande tio åren, säger Lorents Burman.

– Skellefteå kommun är inne i en positiv utvecklingsfas som vi kommer att se mer av de kommande tio åren. Även om det är ifrån en låg placering är det positivt att företagen upplever ett bättre klimat att verka i, då näringslivet har en enorm betydelse för hela kommunen.  

När Lorents Burman får frågan om varför kommunen rankas så dåligt när det kommer till just osund konkurrens, och vad de ska göra åt saken, vill han vidga frågan.  

– Begreppet osund konkurrens är ett politiskt begrepp. Vi är en röd kommun som har en politisk övertygelse om att vård och omsorg inte ska konkurrensutsättas. Om det får till följd att vi får ett dåligt betyg när det kommer till osund konkurrens får det vara så. Det handlar om vilken politisk grund man står på, säger han.  

Han vill istället lyfta fram hur mycket kommunen faktiskt gör för näringslivet, inte minst när det kommer till investeringar.  

– Man ska komma ihåg att Skellefteå investerar mest av alla kommuner just nu, när det kommer till utveckling och infrastruktur med mera. Detta är investeringar som sedan följaktligen kommer företagen till del, avslutar Lorents Burman.  

”Skellefteå ska upp till topp 30” 

Andreas Löwenhöök (M) är oppositionsråd i Skellefteå. Han är glad att kommunen förbättrar sitt sammanfattande omdöme men säger det finns mycket som måste rättas till.  

Andreas Löwenhöök
”Jag och Moderaterna har sagt att vi ska vara i topp 30. I nuläget har vi en lång resa dit, men jag tror att det är fullt möjligt att lyckas med det”, säger Andreas Löwenhöök.  

– Det jag blir särskilt nedslagen av är kommunpolitikernas attityder till företagen, där Skellefteå tappar några placeringar detta år. Kommunens arbete mot näringslivet handlar i grund och botten om ledarskap och det yttersta ledarskapet i en kommun är just kommunpolitikerna. Det är de ansvariga politikerna som bestämmer vilka signaler som ska sändas till näringslivet, säger han.  

Trots att kommunen klättrar anser Andreas Löwenhöök att en kommun som Skellefteå ska ligga betydligt bättre till.  

– Jag och Moderaterna har sagt att vi ska vara i topp 30. I nuläget har vi en lång resa dit, men jag tror att det är fullt möjligt att lyckas med.  

”Den osunda konkurrensen har vi debatterat sedan jag kom in i kommunpolitiken för 15 år sedan”, säger Andreas Löwenhöök när frågan kommer på tal.  

– Vi hade en diskussion om detta på kommunfullmäktige för inte länge sedan och jag kunde tyvärr konstatera att ”Skellefteå är bäst på att vara sämst” när det kommer till just den osunda konkurrensen.  

Han berättar att oppositionspartierna lagt flera förslag som ska kunna användas för att komma tillrätta med den osunda konkurrensen. I en motion föreslog de att kommunen ska genomföra en oberoende kartläggning för att ta reda på inom vilka områden det förekommer osund eller snedvriden konkurrens från kommunen gentemot näringslivet, vilket delvis fick gehör i fullmäktige. Kommunen ska nu utreda sig själv. 

– Det är positivt att frågan ska utredas men det känns märkligt att kommunen ska göra detta själv. För oss är det viktigt att det sker externt, så att det blir en objektiv granskning. Det är värt att fråga sig huruvida kommunen ska bedriva campingplatser eller gym i centrala Skellefteå, exempel på verksamheter som konkurrerar direkt med det privata näringslivet, avslutar Andreas Löwenhöök.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist