Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå
Foto: Johanna Lindqvist

För att få till ett bra företagsklimat i Umeå kommun måste alla parter ta ansvar. Det anser Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande. "Det är inte bara upp till kommunen. Det behövs ett samråd och företag måste ställa upp med lärlings- och praktikplatser, vilket också är ett bra sätt att marknadsföra sig", menar han.

”Städer med växtvärk tappar”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun brottas, precis som länets övriga kommuner, med frågor kring kompetensförsörjning, handläggningstider och kommunikation när det handlar om näringslivet.

I Svenskt Näringslivs senaste ranking tappade Umeå 41 platser jämfört med 2017, till plats nummer 185 av Sveriges 290 kommuner. 

–Trenden verkar se ut så att städer med tillväxt tappar, men i förhållande till de tio största städerna tycker jag ändå att vi ligger bra till. Men vi vill ändå veta vad det är som gör att den här undersökningen skiljer sig från våra egna mätningar, säger Hans Lindberg.

Bemötande och kundnöjdhet är parametrar han nämner som skiljer sig åt i resultaten mellan de två undersökningarna. Umeå kommun håller därför på att analysera vad detta står för.

– Den analysen ska vara klar under våren. Om beslut om åtgärder tas efter det får vi se, säger Hans Lindberg.

Om det finns missnöje hos näringslivet tycker han att det är viktigt att det förmedlas.

– Påtala brister och fel för oss. Det är bättre att lösa upp frågor istället för att bli arg. Det är bättre att agera istället för att reagera. Man får inte alltid som man vill, men öppenhet och transparens är viktigt för att förstå varandra.

En bra dialog är viktig, och det tycker Hans Lindberg att kommunen har med olika branscher. Kanske främst genom möten med Svenskt Näringsliv och andra företagarorganisationer

– Vi gör också företagsbesök en gång i månaden där vi träffar lokala företag. Och så har vi ett företagsråd där stora och små företag är med och diskuterar vad som går bra och dåligt.

Brister i kommunikationen

Liselott Gustafsson

Liselott Gustafsson

Foto: Edel Puntonet

Liselott Gustafsson, Gustafssons rör i Umeå AB, är engagerad i företagarrådet, som startades förra året, och hon tycker att det finns brister i kommunikationen mellan kommun och företag.

– Jag tycker att inlandskommunerna har en bättre dialog än vi. Här är det inte mycket träffar och ingen direkt kommunikation tycker jag.

Hon menar att de näringsidkare som inte är med i en företagarorganisation inte får ta del av mycket.

– Vore jag inte med i företagarrådet hade jag aldrig haft den dialog med kommunen jag har nu. Många av de frågor vi för fram är i grund och botten samma frågor oavsett vilken bransch vi verkar i, säger hon.

Det handlar främst om kompetensförsörjning, bygglov, infrastruktur och bostadsfrågor. 

Liselott Gustafsson tycker att om det märks att företagarna inte är nöjda med en viss fråga så bör kommunen ta reda på varför och åtgärda problemet.

– Kanske har de satsat fel? Kanske borde det finnas fler öppna träffar och göras fler företagsbesök? Jag engagerar mig för att kunna vara med och påverka, men ibland är det dåligt med analyser av åtgärder. Det saknas på något vis ett konsekvenstänk. Kommunen drivs av oss också. Se oss som en kund och behandla oss så, säger hon.

Den näringslivsstrategi som Umeå kommun arbetar utifrån är just nu på remissrunda och under bearbetning. Beslut kring denna kommer att tas i sommar.


Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Kemikalieskatten på elektronik bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men miljönyttan är tveksam, samtidigt är de negativa effekterna, i form av ökad administration och försämrad konkurrenskraft, uppenbara för svenska företag, skriver skatteexpert Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Västerbotten bland de bästa i Sverige på patent

IMMATERIALRÄTT Antalet nationella patentansökningar från Västerbotten har stigit mellan 2017 och 2018. Det gör att Västerbotten tillhör de absolut bästa regionerna i Sverige när det gäller antal patent i relation till antalet invånare.
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckel till framgång

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom? Det frågar sig Mats Andersson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Antonio Wänstedt

STUDENTMEDARBETARE Antonio Wänstedt jobbar som skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Reformer för en bättre svensk skola

UTBILDNING Med en relativt låg arbetslöshet på 5,7 procent är det stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västerbottens län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lyckade rekryteringar skapar integration hos Norrgross

INTEGRATION Erik Svärd och Ayad Abid Ali driver tillsammans grossisten Norrgross i Skellefteå. De levererar mat till Norr- och Västerbottens restauranger. För två och ett halvt år sedan tog de över verksamheten. Då var de tre, idag är de sju och bland dem återfinns fyra olika nationaliteter.
NYHET Publicerad:

Tre kommuner i länet får toppbetyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT De som tog täten i fjol, det vill säga Nordmaling, Bjurholm och Sorsele, fortsätter få toppbetyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. De tre Västerbotten kommunerna tillhör nu den exklusiva skaran i 4.0 gruppen.
NYHET Publicerad:

Den företagsamma resan

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.
NYHET Publicerad:

Skattesmäll för gruvorna

SKATTER Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, är allt annat än nöjd med regeringens nya förslag om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon. Något som slår väldigt hårt mot norra Sverige.
NYHET Publicerad:

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

TRANSPORTER Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar. "Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna
NYHET Publicerad:

Avmattning i konjunkturen men optimism i Västerbotten

KONJUNKTUR Avmattningen i konjunkturen syns inte lika väl bland företagen i Västerbotten som i flera övriga regioner i Sverige. Flera av länets företag har fortsatt anställa och ökats sina produktions- och försäljningsvolymer under det senaste halvåret. Många av regionens företag planerar för fortsatta investeringar och fler anställda det kommande sex månaderna. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det andra kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Professionals Nord skapar välfärd som motsvarar 126 förskoleplatser

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan starten 2015 har Professionals Nord med grundaren Mattias Mattsson i spetsen hjälpt över 1600 människor till jobb i Norrland. Utöver det bidrar företaget varje år med skatteintäkter som motsvarar 126 förskoleplatser. "Otroligt kul att känna att vi gör skillnad! Det känns viktigt att medvetandegöra det, dels för mig själv men också för de anställda", säger Mattias Mattsson.
NYHET Publicerad:

Robertsfors klarade omställningen

FÖRETAGSKLIMAT Katastrofen var nära, men nedläggningen av Element Six blev istället en vändpunkt för Robertsfors. En näringslivsstrateg anställdes, företagare såg om sitt hus och började nyanställa, berättar Patrik Nilsson (S) kommunalråd.
NYHET Publicerad:

”Städer med växtvärk tappar”

FÖRETAGSKLIMAT Trots att Umeå kommuns företagsklimat försämrats de senaste fyra åren, enligt Svenskt Näringslivs ranking, har inte Hans Lindberg några nya konkreta åtgärder i sikte. "Det är inte bara upp till kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Förslag om höjd skatt dras tillbaka

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är bra att regeringen förstår hur viktigt det är för oss småföretag i glesbygden att momsen är skälig. Jag tycker man redan betalar för mycket skatt och jag förstår inte var förslaget kom ifrån från början,” säger Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter.
NYHET Publicerad:

”Det ska vara enkelt att starta företag”

FÖRETAGSKLIMAT Med en ny fabrik och stärkt infrastruktur är det dags för Skellefteå att hoppa på tåget mot framtiden. "Det är all time high för företagsetableringar just nu", säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, (S).
NYHET Publicerad:

Världsnaturfondens rekommendationer sågas av Norrlands fiskeföretag

MILJÖ Fiskeföretag i Norrland är kritiska till Världsnaturfonden som rödlistat den svenska öringen och rödingen till förmån för odlad öring och röding från Island och Österrike. "Det visar på ren okunskap från Världsnaturfonden som har gjort fel i sin analys. Svensk vildfångad öring och röding är inte utrotningshotad. Våra sjöar behöver fiskas för att hålla kvalitet i fiskstammen," säger Anders Skum, ägare till Fjällvilt i Ammarnäs och pekar på att de felaktiga rekommendationerna får konsekvenser för försäljningen av svensk fjällfisk.
NYHET Publicerad:

Skärpning, Arbetsförmedlingen!

DEBATT Arbetsförmedlingen väljer att lägga ner kontor på landsbygden. Det drabbar bland annat Nordmalings kommun, skriver kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C). Hon skulle hellre se att myndigheten bland annat inväntade besked från regeringen.