Umeå synliggör osund konkurrens

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Tanken är att kommunen inte ska konkurrera med det privata näringslivet och nu har Umeå kommun synliggjort sin tjänst där vem som helst kan anmäla misstänkt osund konkurrens.

Redan för två år sedan fanns tjänsten tillgänglig, men nu har Umeå kommun marknadsfört och synliggjort möjligheten för företagare att via kommunens hemsida anmäla när de tycker att osund konkurrens förekommer.

Inspirationsdag, Peter Juneblad, Svenskt Näringsliv375
Foto: Johanna Lindqvist

Peter Juneblad, näringslivschef, menar att bakgrunden till tjänsten är enkel.

– Det ska finnas en sortering för företag som har synpunkter, så att de inte fastnar i systemet. Många funderar på vilken väg de ska gå. Ska de skriva en insändare i tidningen eller kontakta en tjänsteman och i så fall vilken?

När en anmälan kommit in är det viktigt att få svar på sin fråga och inte hamna mellan stolarna.

– Det uppstår en frustration när man inte får svar och istället upplever att man trampar på och inte får veta reglerna. Då är det bättre att få ett negativt svar än inget alls, för då vet man i alla fall hur det ligger till, säger Peter Juneblad.

Behovet av tjänsten finns och anmälningar som görs handlar främst om tjänster som kommunen utför. Det kan exempelvis beröra restaurangnäringar, där någon tycker att kommunen använder skattemedel för att konkurrera.

– Då gäller det att reda ut var beslutet är taget. Det kan vara en tjänsteman som inte följt reglerna, eller så är allt som det ska utifrån beslut som finns. Om det är en politisk fråga så ska den lyftas till debatt, säger Peter Juneblad.

Inspirationsdag, Hans Lindberg, Svenskt Näringsliv374
Foto: Johanna Lindqvist

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå menar att tjänsten kommit till efter diskussioner som uppstått och därför har de tagit tag i frågan.

– När vi får information som behöver redas ut så lyfter vi det politiskt.

Ulrika Dorsch, UT transport

Ulrika Dorsch, vd och ägare av UT Transport i Norr AB, tycker att det är bra med kommunens anmälningsfunktion och att den synliggjorts på hemsidan.

– Jag tycker inte att skattefinansierad verksamhet ska konkurrera med privata bolag, men det förekommer. Det blir inte på samma villkor. Vi är utsatta för kommunal och statlig konkurrens, säger hon.

Hon menar att en diskussion ständigt förs inom näringslivet och hon sitter med i företagarrådet som kontinuerligt träffar tjänstemän och politiker från kommunen för att diskutera frågor som berör företagarnas situation i Umeå kommun.

– Det finns en frustration i att inte kunna lägga sig på samma prisnivå som exempelvis ett kommunalt bolag. I vår verksamhet har vi satsat på att ha mycket bättre kvalitet, eftersom vi inte kan slåss prismässigt. Vi har haft kunder som bytt till ett billigare alternativ, men sedan kommit tillbaka just för kvaliténs skull, säger Ulrika Dorsch.

Skulle du själv kunna anmäla om du ansåg att osund konkurrens förekom?

– Ja, och jag tror att fler måste göra det. Det ska vara på lika villkor, annars kan inte privata företag leva vidare. Nu blir det vi som betalar in skatt för att finansiera att våra konkurrenter ska kunna konkurrera med oss.

Fakta: Osund konkurrens

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i 3 kap. 27 § konkurrenslagen och innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Även uthyrning innefattas. Kommuner och landsting kan också förbjudas att helt driva en viss säljverksamhet om den begränsar konkurrensen.

Källa: Konkurrensverket

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Vi norrlänningar måste synas mer"

NY LEDAMOT Den engagerade företagaren Anders Franklin från Lycksele tar nu plats i Svenskt Näringslivs rådande organ, SME-kommittén. Han har med sig många viktiga erfarenheter som han vill dela med sig av och aktivt arbeta för att påverka företagsklimatet, inte minst i Norrland.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Kemikalieskatten på elektronik bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men miljönyttan är tveksam, samtidigt är de negativa effekterna, i form av ökad administration och försämrad konkurrenskraft, uppenbara för svenska företag, skriver skatteexpert Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Västerbotten bland de bästa i Sverige på patent

IMMATERIALRÄTT Antalet nationella patentansökningar från Västerbotten har stigit mellan 2017 och 2018. Det gör att Västerbotten tillhör de absolut bästa regionerna i Sverige när det gäller antal patent i relation till antalet invånare.
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckel till framgång

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom? Det frågar sig Mats Andersson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Antonio Wänstedt

STUDENTMEDARBETARE Antonio Wänstedt jobbar som skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Reformer för en bättre svensk skola

UTBILDNING Med en relativt låg arbetslöshet på 5,7 procent är det stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västerbottens län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lyckade rekryteringar skapar integration hos Norrgross

INTEGRATION Erik Svärd och Ayad Abid Ali driver tillsammans grossisten Norrgross i Skellefteå. De levererar mat till Norr- och Västerbottens restauranger. För två och ett halvt år sedan tog de över verksamheten. Då var de tre, idag är de sju och bland dem återfinns fyra olika nationaliteter.
NYHET Publicerad:

Tre kommuner i länet får toppbetyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT De som tog täten i fjol, det vill säga Nordmaling, Bjurholm och Sorsele, fortsätter få toppbetyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. De tre Västerbotten kommunerna tillhör nu den exklusiva skaran i 4.0 gruppen.
NYHET Publicerad:

Den företagsamma resan

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.
NYHET Publicerad:

Skattesmäll för gruvorna

SKATTER Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, är allt annat än nöjd med regeringens nya förslag om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon. Något som slår väldigt hårt mot norra Sverige.
NYHET Publicerad:

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

TRANSPORTER Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar. "Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna
NYHET Publicerad:

Avmattning i konjunkturen men optimism i Västerbotten

KONJUNKTUR Avmattningen i konjunkturen syns inte lika väl bland företagen i Västerbotten som i flera övriga regioner i Sverige. Flera av länets företag har fortsatt anställa och ökats sina produktions- och försäljningsvolymer under det senaste halvåret. Många av regionens företag planerar för fortsatta investeringar och fler anställda det kommande sex månaderna. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det andra kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Professionals Nord skapar välfärd som motsvarar 126 förskoleplatser

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan starten 2015 har Professionals Nord med grundaren Mattias Mattsson i spetsen hjälpt över 1600 människor till jobb i Norrland. Utöver det bidrar företaget varje år med skatteintäkter som motsvarar 126 förskoleplatser. "Otroligt kul att känna att vi gör skillnad! Det känns viktigt att medvetandegöra det, dels för mig själv men också för de anställda", säger Mattias Mattsson.
NYHET Publicerad:

Robertsfors klarade omställningen

FÖRETAGSKLIMAT Katastrofen var nära, men nedläggningen av Element Six blev istället en vändpunkt för Robertsfors. En näringslivsstrateg anställdes, företagare såg om sitt hus och började nyanställa, berättar Patrik Nilsson (S) kommunalråd.
NYHET Publicerad:

”Städer med växtvärk tappar”

FÖRETAGSKLIMAT Trots att Umeå kommuns företagsklimat försämrats de senaste fyra åren, enligt Svenskt Näringslivs ranking, har inte Hans Lindberg några nya konkreta åtgärder i sikte. "Det är inte bara upp till kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Förslag om höjd skatt dras tillbaka

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är bra att regeringen förstår hur viktigt det är för oss småföretag i glesbygden att momsen är skälig. Jag tycker man redan betalar för mycket skatt och jag förstår inte var förslaget kom ifrån från början,” säger Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter.
NYHET Publicerad:

”Det ska vara enkelt att starta företag”

FÖRETAGSKLIMAT Med en ny fabrik och stärkt infrastruktur är det dags för Skellefteå att hoppa på tåget mot framtiden. "Det är all time high för företagsetableringar just nu", säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, (S).
NYHET Publicerad:

Världsnaturfondens rekommendationer sågas av Norrlands fiskeföretag

MILJÖ Fiskeföretag i Norrland är kritiska till Världsnaturfonden som rödlistat den svenska öringen och rödingen till förmån för odlad öring och röding från Island och Österrike. "Det visar på ren okunskap från Världsnaturfonden som har gjort fel i sin analys. Svensk vildfångad öring och röding är inte utrotningshotad. Våra sjöar behöver fiskas för att hålla kvalitet i fiskstammen," säger Anders Skum, ägare till Fjällvilt i Ammarnäs och pekar på att de felaktiga rekommendationerna får konsekvenser för försäljningen av svensk fjällfisk.