NYHET9 februari 2023

Vart femte företag i Västerbotten ser risk för varsel inom ett halvår

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter regelbundet de västerbottniska företagens framtidsutsikter. Den senaste mätningen, som genomförts under januari månad, ger en delvis dyster bild av läget.

Foto: Jessica Gow/TT

21 procent av företagen i Västerbottens överväger nu varsel inom ett halvår. 36 procent av företagen förväntar sig ökade försäljningsvolymer, 23 procent lägre. 25 procent tror att investeringarna kommer att öka, 17 procent att de kommer att minska. Vad gäller antalet anställda tror 24 procent att de kommer att öka och 16 procent att de kommer att minska.

Den höga inflationen och Riksbankens snabba räntehöjningar har skapat en tuff situation för både hushåll och företag. Svenskt Näringslivs senaste konjunkturuppdatering visar att Sverige kommer befinna sig i lågkonjunktur under de kommande två åren. Hushållen kommer att dra ned konsumtionen kraftigt, arbetslösheten kommer att stiga och BNP förväntas falla med hela 1,6 procent under 2023.

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– För Sverige som helhet väntar tuffa tider. För Västerbottens län ser det fortfarande ljusare ut än för många andra län, men det betyder inte att man kan slappna av. Att 21 procent av företagen i länet nu överväger varsel tyder på att arbetslösheten kommer att öka ytterligare. Det kommer att bli svårt för många, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västerbotten.

Det finns en risk att vi står inför en både djup och långvarig lågkonjunktur.

– Både företag och hushåll behöver positiva nyheter nu. Kostnadstrycket måste dämpas, avslutar han.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeFöretagarpanelenKonjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist