NYHET15 april 2021

”Vi befinner oss i starten av en ny era” 

I juni 2020 utsågs Helene Hellmark Knutsson till landshövding i Västerbottens län. I denna intervju berättar hon hur hon ser på länsstyrelsens myndighetsutövning gentemot företag och hur de stora industrisatsningarna som pågår ska tas tillvara på bästa sätt.  

Helene Hellmark Knutsson Foto: Patrick Trägårdh

Hur du ser på den starka industriella utvecklingen som sker i Västerbotten/Norrland

– Nyindustrialiseringen, klimatomställningen och energiförsörjningen sker framförallt i de norra länen. Västerbotten och Norrbotten är inne i en ny epok av tillväxt och grön omställning. Som ett resultat av detta är arbetslösheten i de två nordligaste länen den lägsta i landet. Vår starka industriella tradition längs Norrlandskusten har blivit en spjutspets mot framtiden in i nästa industriella epok.  

– Stora investeringar av typen Northvolt i Skellefteå och Komatsu i Umeå ger också ringar på vattnet, till exempel i form av nya möjligheter att utveckla företagandet i inlandet, där många underleverantörer och servicefunktioner finns.  

Har länsstyrelsen tillräckligt med resurser för att hinna med myndighetsutövningen? Och hur jobbar ni för att utveckla den serviceinriktade myndighetsutövningen för att möta näringslivets förväntningar? 

– Regional utveckling är ett samspel som bygger på att alla parter tar ansvar för både dialog och resultat.  

– De senaste åren har resurserna ökat inom funktionerna för samhällsplanering och inom området miljöprövning. Vi har idag fler handläggare än tidigare och vi klarar de nationella målen för handläggningstider inom 13 av de 15 ärendekategorier där vi följs upp av regeringen. Vi har inte upphävt någon detaljplan i länet de senaste tre åren (2018–2020). 

– Men det är fortsatt viktigt att också företagen förstår villkoren och vilka faktorer som påverkar handläggningstiderna. Alla aktörer behöver veta vad de behöver göra och dessutom ta ansvar för att hålla dialogen om till exempel ändrade villkor levande. Domstolarna är en viktig part i de större miljöprövningarna då det är där de slutliga tillståndsbesluten tas. 

– Parallellt med handläggning av tillstånd och prövningar arbetar vi också med att verkställa Norrbotniabanan. För att klara tidplanen i denna för hela Sverige så viktiga process har vi en dialog med regeringen om utökade resurser.  

– Utvecklingen i näringslivet är avgörande för vår möjlighet att investera i och utveckla välfärdssamhället. Därför är frågan om att bidra till ett gott företagsklimat viktig för oss.  

Vad tror du är de avgörande frågorna som behöver lösas på kort och lång sikt för att underlätta för de aktuella och kommande investeringarna? 

– Kunskapen om att det är här och nu det händer behöver öka. Vi befinner oss i starten av en ny era. Det är nu vi har momentum. Det är de närmaste åren vi har möjlighet att att genomföra en grön omställning som gynnar klimatet och samtidigt skapa nya jobb och resurser till välfärd. 

– Parallellt med att företagen investerar måste samhället på alla nivåer, regering, region och kommun, fortsätta investera i infrastruktur, skapa relevanta utbildningsmöjligheter som svarar upp mot företagens behov, och utveckla attraktiva bostadsområden, skolor och förskolor.  

– I december 2020 tillsatte regeringen, efter dialog med Länsstyrelsen, en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Uppgiften är att fungera som en länk mellan aktörerna och bidra till att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade och kompletterar varandra.  

– Jag arbetar tillsammans med andra företrädare för länet med att öka kunskapen om detta på nationell nivå. I den rollen ingår att lyfta fram vad den nationella nivån behöver göra för att få full utväxling på de stora investeringar som görs och planeras.  

TillståndMYNDIGHETSUTÖVNING.NorthvoltVästerbotten
Skriven avMats Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist