NYHET20 december 2022

Den gröna omställningen visar vägen mot tillväxt

Under de fyra månader jag hunnit vara regionchef har jag haft nöjet att möta många engagerade företagare i länet. Trots utmaningar är det tydligt att det finns en positiv utveckling och framtidstro, inte minst kring de satsningar som görs inom den gröna omställningen.

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv VästernorrlandFoto: Bakgrunden: Mostphotos

Planerna för en elintensiv etablering i Torsboda, tillverkning av grönt flygbränsle i Sollefteå och den framtidstro byggandet av vätgasklustret skapar i Ånge, är bara några exempel på lovande gröna framtidssatsningar.

Energiförsörjning nyckeln till klimatomställning

Energiförsörjningen är nyckeln i denna gröna omställning och dagens höga elpriser drabbar företagen hårt. Precis som för hushållen äter dyra elräkningar snabbt upp de marginaler som finns. Företagen går redan före och ställer om till en fossilfri verksamhet, de ser det som en viktig konkurrensfördel. Men det gäller att landets historiska konkurrensfördel – billig och fossilfri el – finns tillgänglig, annars blir det en ekonomisk omöjlighet att fortsätta elektrifiera verksamheterna. Sverige har chansen att ta ledartröjan i omställningen, om politiken skapar rätt förutsättningar. För att lyckas krävs en bred politisk enighet, som ger långsiktigt stabila spelregler samt betydligt snabbare tillståndsprocesser.

Förbättrat lokalt företagsklimat

I årets undersökning av länets företagsklimat klättrade fem av länets sju kommuner i rankingen. Timrå kan återigen stoltsera med att ha Norrlands bästa företagsklimat, Sollefteå visade den största förbättringen i länet över fem års tid och Ånge fick utmärkelsen ”Årets klättrare”. Det här är en viktig utveckling att hålla i, det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i länet. För att möjliggöra det behövs mer dialog mellan det offentliga och näringslivet, så att nya konstruktiva lösningar kan komma till stånd.

Svårt med rätt kompetens

Om elfrågan är akut så är frågan om kompetensförsörjningen en mer långvarig utmaning. Många företag har svårt att hitta den kompetens de behöver trots att vi har en relativt hög arbetslöshet. Det är tydligt att vi behöver bli bättre på att matcha utbildningarna mot företagens behov och då är samverkan mellan skola och näringsliv viktigt. Ung Företagsamhet (UF) i länet är bäst i landet när det gäller att nå ut till grundskolan och är också väl representerat i gymnasieskolorna. Inom UF får ungdomar utveckla sitt entreprenörskap, något som är viktigt oavsett om de i framtiden tänker sig att starta företag eller göra karriär som anställda.

Kompetensfrågan är också högt på agendan hos både Region Västernorrland och kommunerna i länet så ambitionerna finns för att ta stora kliv framåt. Nu är det viktigt att vi även får se konkreta satsningar från alla lovande initiativ.

Men för att säkra kompetensförsörjningen och få fart på tillväxten behövs det också att människor är beredda att flytta till Västernorrland. För att det ska vara ett alternativ krävs inte bara attraktiva arbeten – utan också en attraktiv region. Här vilar ett stort ansvar på länets kommuner att skapa den samhällsservice, bostäder och andra faktorer som påverkar människors val av bostadsort.

Oroväckande prognoser

I vår senaste företagarpanel för Västernorrland ser vi att många företag upplever en ökad oro inför framtiden, vilket är högst förståeligt. Risken finns att vi framöver kommer att se fler varsel och uppsägningar, som i värsta fall slutar med konkurser.  Samtidigt vet vi vilka utmaningar det är för företag att hitta kompetens igen, när konjunkturen vänder uppåt. Här bör staten bidra och skapa så goda förutsättningar som möjligt för näringslivet, exempelvis genom att sänka arbetsgivaravgiften för unga.

God jul och gott nytt år

Jag hoppas att ni trots oroliga tider får tid för återhämtning och kan ladda batterierna inför det år som kommer. Ni företag har visat en imponerande förmåga att hantera svåra tider och samtidigt som fokus ofrånkomligen måste vara på att lösa dagliga utmaningar får vi inte tappa framtidstron på ljusare tider.

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist