Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 januari 2017

Finansskatten hotar tusentals jobb

En ny finansskatt skulle hota tusentals jobb och svenska företags konkurrenskraft. Johan Hansing är chefekonom på Svenska Bankföreningen, och han hoppas att regeringen lystrar till kritiken. "Oavsett vad man tycker om behovet och lämpligheten att beskatta finanssektorn så är min slutsats att utredningens förslag är ett särskilt dåligt sätt att göra det på".

Remissrundan för utredningen om skatt på finansiella sektorn pågår för fullt. Förslaget innebär skattehöjningar och ökat krångel för mängder av företag även utanför den finansiella sektorn, något som väcker kritik på flera fronter. Konsekvenserna av förslaget skulle bli utflyttning av företag och jobb från alla delar av landet.

Vid en paneldebatt i Sundsvall nyligen deltog Ingemar Nilsson, riksdagspolitiker (S), Peter Öhman, professor vid Mittuniversitet och ansvarig för Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Annelie Luthman, compliance på Länsförsäkringar och Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen. Där diskuterades förslaget från olika vinklar.

– Oavsett vad man tycker om behovet och lämpligheten att beskatta finanssektorn så är min slutsats att utredningens förslag är ett särskilt dåligt sätt att göra det på, säger Johan Hansing.

Förslagets huvudregel innebär att alla företag som på något sätt omsätter en finansiell tjänst ska betala ytterligare skatt med 15 procent av sina löner, utöver arbetsgivaravgiften på dryga 31 procent. Skatten är dessutom, till skillnad från arbetsgivaravgiften, inte avdragsgill.

Utredningens förslag visar sig omfatta mer än 300 000 företag utanför finanssektorn. Exempelvis omfattas alla handlare som förmedlar kredit, avbetalning eller försäkring i samband med köp. Detta är idag mer regel än undantag inom internethandeln och vid köp av bland annat elektronik, vitvaror och bilar.

Närvaron av finansiell service skulle definitivt påverkas om förslaget blir verklighet.

– Det lokala näringslivet ute i landet skulle drabbas hårt. Vi skulle tvingas överväga anställningar eftersom försäkringsbolag sannolikt kommer att drabbas hårdast av den föreslagna finansskatten. Vi har hög andel medarbetare och låga vinstmarginaler, säger Annelie Luthman.

Skatten skulle också drabba alla industriföretags internfinansiering samt den finansiering som de erbjuder sina kunder i samband med större affärer. Det leder i slutändan till ökade kostnader och därmed försämrad konkurrenskraft för svensk export.

– Det finns olika syften och motiv för olika skatter, staten måste ha intäkter. Finansdepartementet utgår idag från ett regelverk som har 25 år på nacken, med närmare 500 regelundantag. Det skulle behövas en bred generell skatteöversyn och för att göra det krävs politiskt mod och kurage, säger riksdagsledamot Ingemar Nilsson och tillägger att han inte är helt positiv till konstruktionen av hur utredningens förslag är utformat.

Förslaget skulle även innebära att vissa mindre företag skulle drabbas oproportionerligt hårt. Ett exempel är företag inom fintech som idag växer och sysselsätter allt fler. Det är företag som med hjälp av ny teknik erbjuder moderna finansiella tjänster, exempelvis mikrokrediter och crowdfunding. Med lägre kostnader och nya lösningar kan dessa företag bidra till ökade möjligheter för mindre och nystartade företag att ta in kapital samtidigt som det ger välbehövlig konkurrens och prispress i finansbranschen. Den typ av företag behöver Sverige för att bibehålla sin konkurrenskraft.

– Kritik till utredningens förslag har kommit in från både Skatteverket, näringslivsorganisationer och fack. Och med all rätt, upp till 16 000 jobb är hotade. Oavsett skulle det leda till en strukturell förändring där de ”enklare jobben” inom finansbranschen ytterligare skulle utlokaliseras till exempelvis Baltikum, säger Johan Hansing.

Sundsvall sysselsätter idag 2 114 personer i finanssektorn. Flest antal i landet per capita efter Stockholm.

– Vi har ett framgångsrikt koncept för våra utbildningar som matchar finanssektorns kompetensbehov och som varit avgörande för etableringar av verksamheter inom finanssektorn i Sundsvall. Slår finansskatten igenom kommer vissa jobb med stor sannolikhet att försvinna från våra breddgrader och vi riskerar tappa vår spets som regionalt finansiellt centrum, konstaterar Peter Öhman.

Skatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist