För tillväxt och mot regelkrångel

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMMA RESAN Svenskt Näringsliv Västernorrland bjöd in länets politiker, tjänstemän och medlemsföretag till två dagars turné i länet.

IMG_0987-plantor
Foto: Anders Lövgren
Den röda tråden i den Företagsamma resan var skogsindustrin. Kopplingen från planta till produkt var inte svår att hitta. SCAs plantskola på Bogrundet i Timrå visade var allt kan börja.
Thomas Vestman, platschef NorrPlant
Foto: Anders Lövgren
Thomas Vestman är platschef på NorrPlant, SCAs plantskola. Verksamheten är kraftigt säsongsbetonad samtidigt som fjolåret också visade på hur känslig produktionen är när klimatet är nyckfullt. Han upplever en tuff utmaning i att både kunna erbjuda trygga anställningsförhållanden och samtidigt ha den flexibilitet som krävs. “En mer flexibel LAS, ändrade regler för a-kassa och bättre möjligheter att erbjuda praktikplatser i kombination med utbildning”, är saker vi lyfter fram som önskvärda förändringar, säger han. Det sistnämnda skulle kunna ge företaget möjlighet att erbjuda anställda sysselsättning under vinterhalvåret och samtidigt ge en utbildning för att klara mer avancerade arbetsuppgifter.
Marie Strandberg, TRR
Foto: Anders Lövgren
”Så intressant med SCAs plantskola, inte bara världens största plantskola, utan också en arbetsplats för människor att växa på. Ett exempel där avancerad forskning- och på sina håll i verksamheten, enkla jobb, är lika viktiga och båda en förutsättning för framgång. Jag slogs också av att vädrets makter är minst lika stora utmaningar för verksamheten som att få behålla säsongsanställda och därmed säkerställa rätt kompetens”, säger Marie Strandberg, Trygghetsrådet TRR.
Besök på Restaurang Grankotten
Foto: Anders Lövgren
Företagsbesök på Restaurang Grankotten
Ulf Steringer, Restaurang Grankotten
Foto: Anders Lövgren
En av regionens mest idérika företagare är krögaren Ulf Steringer som driver Restaurang Grankotten på Norra berget i Sundsvall med sin fru. Hans bästa idé just nu är att samarbeta med kommunen kring ett linbaneprojekt. Han är beredd att ordna finansiering ihop med privata aktörer om kommunen kan tänka sig att upplåta mark där banan ska dras fram från bergets fot upp till toppen. “Verksamheten går bra och vi slår i taket vissa tillfällen. Vårt främsta hinder för expansion är brist på parkeringar och dåliga bussförbindelser. En linbana som vi finansierar och som vi låter ingå i kollektivtrafiken kan lösa det”, säger han. Nu återstår att se om Sundsvalls kommun kan tänka sig att gå med på det. Ett kommunalt naturreservat råkar ligga i vägen.
Gustaf Callans och Arvid Callans
Foto: Anders Lövgren
“Allt som inte är utveckling är avveckling”, säger Arvid Callans, vd och ägare av Callans Trä i Ånge kommun. Han och sonen Gustaf Callans oroas över den defensiva politik som de anser råda för landsbygden, inte minst gällande transporter. Statens nedmontering av godstågstrafiken gör att det helt enkelt inte går att transportera virke med tåg, trots att Callans äger ett eget stickspår där företaget tills för några år sedan lastade vagnar varje dag. “Med svaveldirektivet som omöjliggör båttransport och med den här järnvägspolitiken så återstår bara lastbilar som nu kommer hit från hela Europa och hämtar. Men eftersom vi tyvärr finns i en region som inte byggs ut med vägar som klarar trafik upp till 74 ton så ligger vi rejält på efterkälken även där. Det görs mycket fel som drabbar både företag och miljö”, säger Arvid Callans. Callans Trä som de sex senaste åren investerat 120 miljoner kronor i sin anläggning förmedlade under besöket en inställning som osade av kampanda. “ Vi på landsbygden blir vana att lösa allt på egen hand, men det gör oss besvikna att vår del av landet inte räknas med på allvar”, säger Gustaf Callans.
Jörgen Berglund
Foto: Anders Lövgren
Riksdagspolitikern Jörgen Berglund (M) tyckte att de transportproblem som Callans Trä berättade om var något att ta med från dagen. “Ja, med tanke på att vi är ett skogslän där tunga transporter är vardag så finns det definitivt mer att göra där. Att vi bara har en väg som klarar trafik upp till 74 ton har varit ett dilemma. Det kommer att hända saker på det området, men det kommer inte att vara tillräckligt”.
Malin Larsson
Foto: Anders Lövgren
”Det blir tydligt under en sådan här rundresa att skogen är en fantastisk tillgång. Besöket hos Callans satte fingret på flera frågor som rör företagande på landsbygden. Vi ska fortsätta satsa, och det är viktigt att landsbygden inte bara ska leva utan också växa. Några frågor jag vill driva är ökad utlokalisering av statliga jobb och nya investeringar i järnvägen. Uppluckring av strandskyddet får också betydelse för många kommuner som vill öka intresset för inflyttning”, säger Malin Larsson, riksdagen (S).
Vincent Arvidsson, Region Västernorrland
Foto: Anders Lövgren
“Jag berörs av den frustration kring bygdens utveckling som Arvid och Gustaf Callans ger uttryck för. Alltså, de äger en bit järnväg som de skulle kunna transportera virke på men kan inte nyttja den. De gör på något sätt allt rätt, jag hoppas att det finns en lösning som gynnar både bygden och miljön”, säger Vincent Arvidsson, Region Västernorrland.
Företagsbesök på Biometria
Företagsbesök på Biometria
Magnus Hedin och Anders Åkre, Biometria
Foto: Anders Lövgren
Anders Åkre och Magnus Hedin tog emot på Biometria i Sundsvall och gav en inblick i hur det går till att digitalisera skogsnäringen. Även här är jakten på kompetens en ständigt närvarande fråga. Att en it-region som Sundsvall kan erbjuda ett bra nöjesliv med krogar och klubbar kan därför vara avgörande för att de unga it-talangerna ska komma hit eller stanna kvar.
Företagsbesök Domsjö Fabriker
Foto: Anders Lövgren
Domsjö Fabriker är del i det indiska jättekonglomeratet Aditya Birla. Domsjös vd Lars Winter lyfte fram några särskilda punkter som avgörande för företagets framtid. ”Vi har 400 anställda och hög takt på generationsskiftet, bara i fjol anställdes 27 av dessa. Det är inte enkelt att hitta kompetens och hela vår bransch skulle behöva bli mycket mer synlig, lite skämtsamt med hjälp av något i stil med Bonde söker fru som ger tv-tid. Fortsatt samverkan med utbildningsväsendet för att utbilda fler till branschen behövs i alla fall”, säger Lars Winter. Ett annat orosmoln är tillgången på råvara. I dag importerar skogsindustrin i vår del av landet cirka 20 procent av råvaran, främst från Baltikum. Lars Winter anser att uttaget av skog i norra Sverige definitivt kan öka. Det finns för många hinder i de regelverk som skogsägare har att rätta sig efter. Skydden av nyckelbiotoper och rödlistade arter anser han att beslutsfattare på många nivåer bör se över, de är inte sällan omotiverade. “När våra ägare tar beslut om nya investeringar spelar det stor roll om tillgång på råvara kan vara säkrad för en fabrik som vår. Är vi för beroende av import är det inte bra”, säger Lars Winter.
Lars Winter, Domsjö Fabriker och Malin Vedin, Region Västernorrland
Foto: Anders Lövgren
Malin Vedin som är tillväxtsamordnare inom näringslivet på Region Västernorrland tar tillfället i akt att diskutera med Lars Winter, Domsjö Fabriker. ”Regionen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kommer i dialog med näringslivet, myndigheter och intresseorganisationer gemensamt att ta fram ett regionalt skogsprogram där är vi förstås intresserade av att ta med näringslivets behov, möjligheter och utmaningar. Sedan gäller det att hitta en balans, skogens resurser ska räcka och ta hänsyn till mycket, allt från skogsråvara och skogens guld i form av bär och svamp till andra naturbaserade näringar som till exempel turism och rekreation”, säger Malin Vedin.
Företagsbesök på Träteam
Foto: Anders Lövgren
TräTeam Bröderna Nyberg AB i Kramfors är ett familjeföretag som har lång erfarenhet av träförädling i form av hyvling, produktion av lagerhyllor, stallströ, värmeloggs, briketter, bränsleflis och monteringsfärdiga byggnader. 85 000 kubikmeter trä förädlas årligen där kunderna finns huvudsakligen i Skandinavien men även i resten av Europa. Jimmy Söderström, vd, berättade om verksamheten och framtidsutsikterna för industrin framåt.
Mats Löfroth, Hotell Höga Kusten
Foto: Anders Lövgren
“Det största hotet mot mig som företagare är att jag tappar lusten för den här verksamheten, och det skulle tyvärr regelkrångel och för mycket administration kunna orsaka”, säger Hotell Höga Kustens ägare Mats Löfroth och beskrev bland annat trassel med serveringstillstånd för en ny verksamhet och sin syn på reglerna kring personalliggare. Han inspirerade även gruppen med en inblick i hur samverkan mellan hotellet, arbetsförmedlingen och kommunens sfi-utbildning gjort det lättare att hitta arbetskraft som kan utbildas på arbetsplatsen.
Emil Källström
Foto: Anders Lövgren
“Jag tycker att Mats Löfroth gav oss en bra inblick i vad som kan ske när det blir för mycket regelkrångel. Blir en företagare trött och less av sådana anledningar så blir det heller inget jobbskapande. Kampen mot onödiga regler måste prioriteras upp, men jag får medge att det ofta är komplext. Hur det än är så krävs regelverk och det är mycket som ska tas hänsyn till”, säger riksdagsledamoten Emil Källström (C).
Christina Nilsson
Foto: Anders Lövgren
“Det är tydligt att företagen vi besökt har en gemensam utmaning i kompetensförsörjning. Fint att se hur Hotell Höga Kusten hittat en lösning i samarbete med Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att bli påmind hur viktigt språket är, i en del fall viktigare än att ha en hög utbildning”, säger riksdagsledamoten Kristina Nilsson (S).
Ingemar Nilsson
Foto: Anders Lövgren
Riksdagsledamoten Ingemar Nilsson (S) tycker att företagen måste bli bättre på att visa upp sig för att attrahera unga. “Näringslivet måste våga sig ut i skolorna och marknadsföra sig. Vi ser under den här rundturen att kompetensförsörjning som väntat är en viktig fråga och jag tror man ofta är för osynliga”, säger han. Exemplet från Hotell Höga Kusten som visar att arbetsplatsförlagd praktik för SFI-elever kan snabba på integrationen, tycker han dock var bra.
Lisi Hägglund
Foto: Anders Lövgren
Företagaren och centerpartistiska kommunpolitikern i Örnsköldsvik, Lisi Hägglund, tar med många av intrycken från rundturen till kvinnliga företagarnätverket Klöver Dam där hon är medlem. “Det var extra intressant hur samverkan med sfi och kommunen gjort det enklare för Hotell Höga Kusten att hitta arbetskraft”, säger hon.
Besök på Sollefteå Slipservice
Foto: Anders Lövgren
Företagsbesök på Sollefteå Slipservice
Pär Oremo, Sollefteå Slipservice
Foto: Anders Lövgren
Verkstadsföretaget Sollefteå Slipservice slipar mellan 3 000 och 4 000 sågklingor i veckan åt de norrländska sågverken. SCA och andra kunder skickar sina klingor till byn Västerstrinne och är beroende av att få dem i retur inom tre dagar. Företagets grundare och styrelseordförande Pär Oremo beskriver hur just snabba och säkra transporter är nödvändiga för företagets fortlevnad, vare sig det handlar om nya klingor som ska importeras från Japan till företaget, eller kundernas begagnade som ska slipas. “Vi måste få beslutsfattare på alla nivåer att inse hur viktigt det är med en bra infrastruktur även i inlandet. För det här företaget ska vara kvar just här, det har jag lovat mina 17 anställda”, säger han.
Carina Edblad och Mikael Kristiansson, Örnsköldsvik kommun
Foto: Anders Lövgren
Med på måndagsresan var Mikael Kristiansson och Carina Edblad från samhällsbyggnadsförvaltningen på Örnsköldsviks kommun. “Det är viktigt att vi tillsammans med företagen pratar om de förväntningar som finns på service. Det kan finnas missförstånd om hur det fungerar och då är det vår roll att sprida kunskap. Framför allt gäller det att vi ser företagen och kommuner och myndigheter som medparter, vi är inte motparter till varandra”, säger Carina Edblad. “Jag blev väldigt inspirerad av att få höra en person som Pär Oremo. Då blir man påmind om att det finns otroliga entreprenörer där ute, och att det är många som är beroende av att man kan ta sig fram på våra gator och vägar, säger Mikael Kristiansson.

Syftet med bussresorna den 10 och 13 maj var att synliggöra företagens betydelse. De privata företagen i Västernorrland bidrar med 16,9 miljarder kronor till vår gemensamma välfärd i form av bland annat skatteintäkter.

– En mycket stor del av vår gemensamma välfärd bygger på att stat och kommuner får skatteintäkter från privata företag och från deras anställda, säger Svenskt Näringslivs regionchef Anna Hedensjö Johansson.

– Därför är det viktigt att vi gemensamt belyser hinder för företagen att växa, men även lyfter fram goda exempel på hur man kan samverka för tillväxt, fortsätter hon.

De som åkte med på resorna i länets södra del (10 maj) eller norra del (13 maj) fick vara med om företagsbesök där den röda tråden var skogsindustrin.

Kopplingen från planta till produkt var inte svår att hitta. SCAs plantskola på Bogrundet i Timrå visade var allt kan börja. Callans Trä visade hur virket produceras medan TräTeam i Kramfors gav en rundtur och berättade hur det går till att tillverka slutprodukter.

Dessutom gavs intressanta inblickar i hur digitaliseringen av skogsindustrin tar fart hos Biometria i Sundsvall. Sollefteå Slipservice i Sollefteå gav prov på hur sågklingor återfår skärpan.

En stor aktör i regionen är Domsjö Fabriker, och där väcktes farhågor för att inhemsk råvara inte kommer att räcka till och att olika regler och begränsningar för avverkning kan hota industrin.

Se bildspelet där många av resenärerna kommer till tals med åsikter och inspel kring hur näringsliv och våra beslutsfattare kan hitta sätt att främja tillväxt för att våra kommuner ska få råd med exempelvis fler platser på förskolor och äldreboenden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Hallå där Per Nylén, kommunalråd i Örnsköldsvik ...

FÖRETAGSKLIMAT "Jag träffar gärna ännu fler företagare, även de som anser att företagsklimatet är dåligt, för att resonera om hur vi tillsammans kan utveckla företagsklimatet, och hela kommunen, tillsammans", säger Per Nylén.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Sollefteås kraftsamling ger resultat

FÖRETAGSKLIMAT "Nyckeln tror jag ligger i ett oavbrutet och målinriktat arbete för att förbättra företagsklimatet på riktigt och att politiken och tjänstemännen går hand i hand", säger Johan Andersson, kommunalråd (C) i Sollefteå.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

KONKURRENS "En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta", säger André Machado på Kubal.
NYHET Publicerad:

Timrå kommun – Norrlands Gnosjö?

FÖRETAGSKLIMAT "Genom ett långsiktigt, hårt och medvetet arbete har vi kommit dit vi är idag. Och i detta sammanhang vill jag säga att jag är oerhört stolt över alla medarbetare", säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå.
NYHET Publicerad:

En julidag från hemmakontoret 

KRÖNIKA Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.