NYHET22 februari 2022

Företagen i Västernorrland signalerar svag konjunktur

Färska siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västernorrland visar att länet har en av rikets svagaste konjunkturer just nu. Den förväntas stärkas betydligt kommande sex månader, men inte i samma omfattning som i resten av riket.

– Utvecklingen senaste sex månaderna för företagen gällande försäljning, produktion och investeringar är betydligt lägre än vad förväntan pekade på för sex månader sedan. Gällande antal anställda har utvecklingen hållit sig lite mer stabil, kommenterar Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Produktion/Försäljning

Mer än vart tredje företag i Västernorrland uppger att försäljning och produktion har gått tillbaka under det senaste halvåret. Det är en av de lägsta noteringarna i hela riket. Samtidigt är företagen positiva till kommande sex månader. Dock är optimismen i Västernorrland inte lika påtaglig som i riket som helhet.

Investeringar

En femtedel av företagen har dragit ned sina investeringar under det senaste halvåret. Ingen annan region i hela Sverige har en lägre nivå på investeringarnas utveckling. Även här är företagen mer positiva om det kommande halvåret, men uppgången förväntas fortsatt tillhöra bland de svagare i riket.

Antal anställda

Knappt en fjärdedel av företagen har minskat antalet anställda jämfört med för sex månader sedan. Det ger Västernorrland en av rikets svagaste sysselsättningstillväxt. Men cirka 30 procent tror att antalet anställda kommer att stiga under kommande halvår. Det är dock betydligt lägre förväntad tillväxt än i Sverige som helhet.

– Sammanfattningsvis är det såklart positivt att förväntansbilden kommande sex månader är positiv på alla parametrar men visst skulle det vara önskvärt att den var ännu starkare jämfört med övriga rikets signaler, avslutar Anna Hedensjö Johansson.

Företagarpanelen

Företagarpanelen är Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. 

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. 

Vill du vara med i Företagarpanelen – läs mer och anmäl dig här!

KonjunkturenVästernorrland
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist