Senaste artiklarna

NYHET — 22 februari 2022

Företagen i Västernorrland signalerar svag konjunktur

Färska siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västernorrland visar att länet har en av rikets svagaste konjunkturer just nu. Den förväntas stärkas betydligt kommande sex månader, men inte i samma omfattning som i resten av riket.
NYHET — 17 februari 2021

Krisen är långt ifrån över

Signalerna från senaste företagarpanelen i Västernorrland visar att produktion och försäljning i länets företag fortsätter att utvecklas dåligt. Närmare sex av tio företag uppger en nedgång jämfört med för ett halvår sedan. Inget annat län redovisar lägre jämförelsetal.
NYHET — 8 december 2020

Ett av fyra företag hotas om stödåtgärder uteblir 

Den ökande smittspridningen och de restriktioner som införts för att begränsa smittan bromsar den uppgång i ekonomin som påbörjades under det tredje kvartalet. ”Vi har ett i grunden starkt näringsliv i länet och det är bra. Men när ett av fyra företag uppger att deras existens är hotad om pandemin fortsätter utan ytterligare stödåtgärder är läget allvarligt”, säger Anna Hedensjö Johansson.
NYHET — 18 september 2020

Krisen är inte över

Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västernorrland vittnar om att det fortfarande är ett oroligt läge. Närmare 36 procent av företagen har dragit ned på investeringarna jämfört med ett halvår sedan och 47 procent av företagen har sett sin produktion och försäljning minska.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist