Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 september 2020

Krisen är inte över

Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västernorrland vittnar om att det fortfarande är ett oroligt läge. Närmare 36 procent av företagen har dragit ned på investeringarna jämfört med ett halvår sedan och 47 procent av företagen har sett sin produktion och försäljning minska. Samtidigt tyder en del indikatorer på att det utifrån historiskt låga nivåer börjar vända uppåt.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland
Foto: Ernst Henry Photography AB

Företagen har svarat på frågor om hur deras verksamheter har utvecklats det senaste halvåret och vad de tror om de kommande månaderna. Pandemins effekter syns fortfarande tydligt. Den ekonomiska aktiviteten utifrån sysselsättning, investeringar och produktion är fortfarande klart lägre än normalt. Det genomsnittliga antalet arbetade timmar per vecka har exempelvis inte varit lägre sedan 1987, enligt SCB:s statistik.

– Det finns risk för en långvarig lågkonjunktur, därför är det viktigt att ge företagen möjlighet att våga investera och anställa igen. Osäkra förutsättningar är investeringars värsta fiende, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västernorrlands län. 

Krisen har även påverkat antalet anställda negativt. Av företagen anger 34 procent att de har färre anställda nu jämfört med för sex månader sedan. Av företagen anger 20 procent att de tror att antalet anställda kommer att vara ännu lägre om ytterligare sex månader.

– Läget på arbetsmarknaden är mycket allvarligt med en hög arbetslöshet som riskerar att bita sig fast. För att skynda på återhämtningen behövs nu en näringspolitik som gynnar investeringar och jobbskapande. Investeringar som görs nu är en avgörande faktor för hur konkurrenskraften kommer kunna utvecklas framåt, avslutar Anna Hedensjö Johansson.

FöretagarpanelenkonjunkturAnna Hedensjö JohanssonVästernorrland
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist