NYHET10 september 2020

Företagarpanelen: ”För tidigt att ropa faran över”

Medlemsföretagen räknar med fortsatt ansträngd ekonomi i svallvågorna från pandemin. Sysselsättning, investeringar och produktion ligger kvar på låga nivåer och beräknas göra så under lång tid framöver, visar företagarpanelen.

Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Medlemsföretagen målar upp en fortsatt svart bild av det ekonomiska läget visar en enkät från Svenskt Näringsliv. Siffror över sysselsättning, investeringar och produktion visar på ett fortsatt svajigt ekonomiskt läge, som är betydligt lägre än normalt.

Fyra av tio företag har dragit ned på investeringarna jämfört med för ett halvår sedan, vartannat företag har sett sin produktion och försäljning minska under samma tid.

Chefekonom Bettina Kashefi befarar att företagen kommer att tyngas av pandemin under lång tid framöver. Vill det sig riktigt illa kan Sverige hamna i en långvarig lågkonjunktur, då är det viktigt att ge företagen möjlighet att våga investera och anställa igen, inskärper Kashefi.

– Osäkra förutsättningar är investeringars värsta fiende. Konkret handlar det bland annat om bättre avskrivningsregler i företagsbeskattningen, säger hon.

De senaste månadernas kris innebär också att antalet arbetade timmar når bottennoteringar. Samtidigt är osäkerheten stor hur många korttidspermitterade och varslade som tvingas ut i arbetslöshet under den närmaste tiden, framgår av undersökningen.

– Läget på arbetsmarknaden är mycket allvarligt med en hög arbetslöshet som riskerar att bita sig fast. För att skynda på återhämtningen behövs nu reformer som gynnar investeringar och jobbskapande. När krisen väl är över kommer de investeringar som görs nu vara avgörande för hur svensk konkurrenskraft kommer att utvecklas, säger Bettina Kashefi.

Återstarta SverigeCorona
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist